ivo.sk
Sociologický výskum cieľových skupín volebnej kampane 2002

Podporil: ETP Slovensko v rámci grantového programu „Tvoja zem“, Nadácia Freedom House

Trvanie projektu
: : marec 2002 – september 2002

Projektový tím
: Oľga Gyárfášová, Marián Velšic, Lýdia Marošiová

Spolupracujúce inštitúcie:
Agentúra FOCUS (terénny zber údajov)

Zámer
: Pomôcť kľúčovým aktérom mimovládnych organizácií vytypovať špecifické cieľové skupiny, sociálne prostredia a spôsoby komunikácie a vytvoriť predpoklady pre vhodnú a efektívnu stratégiu zvýšenej účasti na parlamentných voľbách 2002. Poskytnúť odborné informačné zázemie pre mimovládne neziskové organizácie na regionálnej úrovni pre efektívnejšiu realizáciu projektov zameraných na aktivizáciu a informovanosť občanov v konkrétnych regiónoch Slovenska. Projekt sa uskutočnil na báze reprezentatívnych kvantitatívnych a kvalitatívnych sociologických výskumov s dôrazom na špecifické cieľové skupiny obyvateľstva – prvovoličov a druhovoličov. Kvantitatívne výskumy boli zamerané na analýzu štruktúry, názorov a postojov týchto skupín k voľbám 2002 s cieľom zistiť: aké je odhodlanie týchto skupín ísť voliť; aká je úroveň volebného optimizmu/pesimizmu; aké témy tieto skupiny zaujímajú; akí ľudia (osobnosti, lídri, prirodzené autority) ich dokážu v kampani presvedčiť; aké prostriedky komunikácie v kampani týchto ľudí priťahujú alebo odpudzujú. Výsledky kvalitatívneho výskumu boli získané metódou skupinových diskusií (focus groups). Pre potreby výskumu boli realizované štyri skupinové diskusie, z toho dve v Nitre (dňa 19.6. 2002) a dve v Revúcej (dňa 20.6. 2002).

Výstupy
:

Kapitola: Verejná mienka v publikácii Slovensko 2002. Súhrnná správa o stave spoločnosti

Kapitoly: Mladí voliči a Mimovládne organizácie a voľby v publikácii Slovensko 2002. Súhrnná správa o stave spoločnosti

Analýza výskumných zistení: Prvovoliči a druhovoliči vo volebnej kampani 2002 – 1. časť (5/2002)

Analýza výskumných zistení: Prvovoliči a druhovoliči vo volebnej kampani 2002 – 2. časť (6/2002)

Analýza výskumných zistení: Rozhodli prvovoliči? In: Stratégie, 12/2002

Seminár pre aktérov MVO - Cieľové skupiny pre zvýšenie informovanosti a účasť vo voľbách 2002. Organizátor IVO, 20.3.2002

Seminár pre aktérov NGO - Cieľové skupiny pre zvýšenie informovanosti a účasť vo voľbách 2002. Organizátor ETP Slovensko, Zichyho palác, 17.4.2002

Prezentácia výskumných zistení na odbornom seminári Voľby 2002 – prieskumy a voľby Organizátor: Stratégie-SAVA-IRI-Parlamentný inštitút. Bratislava NR SR, 24.6.2002

Interview pre celoslovenské, regionálne a zahraničné médiá.>> Späť na Projekty

Videoaktuality

Kľúčové oblasti a udalosti vývoja bezpečnostného a obranného sektora SR v rokoch 1993-2023. 

Pri príležitosti 20-teho výročia vstupu SR do NATO sprístupňujeme publiáciu z roku 1998.

Thirty Years <br/>of Slovak Security <br/>and Defence Policy
Slovensko v šedej zóne? Rozširovanie NATO, zlyhania a perspektívy Slovenska

Výskumná štúdia zameraná na kľúčové oblasti digitálnej gramotnosti ľudí v preddôchodkovom a dôchodkovom veku.

Výskumná reflexia kľúčových postojov internetovej populácie SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

 Digitálna gramotnosť 2023 - zaostrené na seniorov
Kyberbezpečnosť 2023 - optikou internetovej populácie SR

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti.

Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie
Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore