ivo.sk
Odborníci a verejnosť (v rámci generálneho projektu Slovenskí voliči a parlamentné voľby 2002)

Podporil: Freedom House, Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva

Trvanie projektu
: máj 2002 – september 2002

Projektový tím
: Oľga Gyárfášová, Marián Velšic, Vladimír Krivý, Katarína Pafková

Spoluorganizujúce inštitúcie
: Denník SME (publishing), Agentúra FOCUS (terénny zber údajov); GfK Slovakia (terénny zber údajov)

Zámer
: Získať a porovnať názory dvoch významných mienkotvorných skupín – odborníkov a širokej verejnosti – na aktuálne otázky vývoja slovenskej spoločnosti. Názory verejnosti boli zisťované prostredníctvom reprezentatívnych výskumov verejnej mienky všetkých skupín slovenskej spoločnosti zastúpených vo výberovej vzorke tak, ako sú zastúpené v celej dospelej populácii. Názory odborníkov boli získavané prostredníctvom panelu expertov, ktorí vytvorili autori, spoluautori a oponenti publikácie Súhrnná správa o stave spoločnosti. Hlas odbornej verejnosti tak zastupovala celkovo takmer stovka nezávislých špičkových odborníkov pokrývajúcich veľmi široké spektrum spoločenského života – sú to najmä ekonómovia, politológovia, novinári, právnici a sociológovia. Výskum sa zameriaval na otázky: o čom rozhodnú septembrové voľby 2002; hodnotenie vývoja ekonomiky; hodnotenie vývoja medzinárodného postavenia Slovenska, úrovni demokracie, rozšírenosti korupcie a kvality školstva a zdravotníctva; hodnotenie pôsobenia Rudolfa Schustera vo funkcii prezidenta SR; postoje k integrácii do EÚ; percepcia najzávažnejších spoločenských problémov; očakávania do budúcnosti a iné.

Výstupy
:

Čo si myslí verejnosť a čo odborníci? 9-dielny seriál prezentácie výskumných zistení uverejnený na pokračovanie v denníku SME

(1) O čom predovšetkým rozhodnú septembrové voľby, SME, 31.5. 2002

(2) Hodnotenie vývoja ekonomiky – verejnosť nešetrí čiernou farbou, SME

(3) Hodnotenie zahraničnej politiky, demokracie, školstva, zdravotníctva, korupcie – verejnosť nesníma čierne okuliare, SME, 1.7. 2002

(4) Hodnotenie pôsobenia Rudolfa Schustera v prezidentskom úrade, SME, 12.7. 2002

(5) Kedy sa podľa vás stane Slovensko členom Európskej únie, SME, 26.7. 2002

(6) Najzávažnejšie spoločenské problémy podľa názoru verejnosti a odborníkov, SME, 9.8. 2002

(7) Ako reaguju odborníci a verejnosť na rozšírenie vyplácania detských prídavkov na všekty deti a posunutie vekovej hranice odchodu do dôchodku u žien, SME, 23.8. 2002

(8) Aká bude situácia vo vybraných oblastiach o 3-4 roku oproti dnešku?, SME, 6.9. 2002

(9) Aké sú šance Slovenska po parlamentných voľbách, SME. 2.10. 2002

Interview pre celoslovenské, regionálne a zahraničné médiá>> Späť na Projekty

Videoaktuality

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti a výsledky transformačného procesu.

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu
Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie

Výskumná štúdia zameraná na kľúčové oblasti digitálnej gramotnosti ľudí v preddôchodkovom a dôchodkovom veku.

Výskumná reflexia kľúčových postojov internetovej populácie SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

 Digitálna gramotnosť 2023 - zaostrené na seniorov
Kyberbezpečnosť 2023 - optikou internetovej populácie SR

20 rokov krajskej samosprávy prinieslo rozmanité skúsenosti. Komplexná publikácia IVO a SK8.

Publikácia prináša množstvo faktov
z demografickej i ekonomickej štatistiky ako aj zo sociologických výskumov.

20 rokov<br/>samosprávnych krajov<br/>na Slovensku 2001 - 2021
Starší ľudia medzi nami. Kde sme, kam smerujeme

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore