ivo.sk
Slovensko 2002. Súhrnná správa o stave spoločnosti

Editor
Kollár Miroslav, Mesežnikov Grigorij

Autor
Beblavý Miroslav, Bella Tomáš, Bilčík Vladimír, Brocková Ingrid, Bútorová Zora, Demeš Pavol, Dostál Ondrej, Duleba Alexander, Filadelfiová Jarmila, Gajdzica Michal, Gonda Peter, Gregušová Gabriela, Gyárfášová Oľga, Huba Mikuláš, Jablonka Branislav, Jakoby Marek, Kling Jaroslav, Kmec Vladimír, Kollár Miroslav, Korba Matúš, Kováč Martin, Kraus Ivan, Krivý Vladimír, Kusý Miroslav, Lipšic Daniel, Majchrák Jozef, Malová Darina, Marušiak Juraj, Melišová-Bates Zuzana, Mesežnikov Grigorij, Mistríková Zuzana, Morvay Karol, Nižňanský Viktor, Nyersová Alexandra, Pažitný Peter, Pirošík Vladimír, Pišút Ján, Plesch Martin, Procházka Radoslav, Radičová Iveta, Reptová Oľga, Rybář Marek, Sičáková-Beblavá Emília, Trubíniová Ľubica, Valentovič Martin, Valko Ernest, Vašečka Imrich, Vašečka Michal, Velšic Marián, Zajac Rudolf, Zemanovičová Daniela, Zmeček Andrej, Ďurkovič Marian, Šmatlák Martin, Šranková Zuzana, Šťastný Marek

Vydavateľ, miesto a rok vydania
IVO, Bratislava, 12_2002

Jazyk
Slovensky

Anotácia 
V roku 2002 vychádza Súhrnná správa o stave spoločnosti už siedmy raz. Je výsledkom kolektívnej expertnej práce 61 autorov, ktorí ponúkajú kritickú analýzu vychádzajúcu z proreformných hodnotových pozícií. Obsah publikácie nadväzuje na predchádzajúce ročníky Súhrnnej správy. Zmenou oproti minulým ročníkom je dvojzväzkové vydanie, ktoré umožní čitateľom operatívnejšie pracovať so zväčšujúcim sa množstvom údajov, analýz a informácií, ktoré sa často stávajú základom na vypracovanie reformných stratégií v rôznych oblastiach spoločenského vývoja a neskôr sa v rôznych podobách realizujú v praxi. Publikácia je rozdelená do štyroch základných tematických okruhov: Vnútorná politika a Zahraničná politika (prvý zväzok publikácie) a Ekonomika a Spoločnosť (druhý zväzok publikácie). Tematická časť "Vnútorná politika" tvorí samostatný blok štúdií, analyzujúcich najdôležitejšie udalosti vnútropolitického vývoja v SR v závere roka 2001 a v priebehu jedenástich mesiacov roka 2002, činnosť štátnych inštitúcií a politickýcj strán, výsledky volieb do NR SR, stav právneho štátu a legislatívy, výkon ľudských práv, situáciu národnostných menšín, pôsobenie skupín organizovaných záujmov, fungovanie verejnej správy, vývoj verejnej mienky a politickú participáciu žien a mužov. Tematická časť "Zahraničná politika" prináša expertný pohľad na hlavné trendy v zahraničnej politike SR, na účasť Slovenska v integračných procesoch a regionálnej spolupráci, na charakter vzťahov SR s viacerými západo-, stredo- a východoeurópskymi štátmi a USA, na ekonomickú dimenziu zahraničnej politiky SR a problematiku obrany. Tematická časť "Ekonomika" analyzuje celkový vývoj ekonomickej sféry SR, pokračujúci proces privatizácie, stav verejných financií, dynamiku menového vývoja, smerovanie regionálnej politiky a situáciu v oblasti poľnohospodárstva. Tematická časť "Spoločnosť" analyzuje trendy a udalosti v rôznych oblastiach verejného života, ktoré podstatným spôsobom ovplyvňujú celkový spoločenský vývoj v krajine. Súčasťou tohto tematického bloku sú v tomto roku i kapitoly venované oblastiam zohrávajúcim rozhodujúcu úlohu v procese formovania sociálneho kapitálu krajiny a kapitoly o otázkach rodovej rovnosti a spoločenského postavenia sexuálnych menšín. Oproti minulému roku pribudli do Súhrnnej správy v roku 2002 nasledujúce kapitoly: Výsledky parlamentných volieb 2002; Ženy a muži v politike; Regionálna politika a regionálny vývoj; Poľnohospodárstvo; Sociálna stratifikácia a súdržosť spoločnosti; Postavenie sexuálnych menšín. Súčasťou publikácie sú v tomto roku samostatné kapitoly „Školstvo“ a „Veda, technika, výskum a vývoj“, ako aj samostatné kapitoly „Obrana“ a „Integrácia SR do NATO“. Autori zaradili do svojich textov aj analýzu programového vyhlásenia vlády SR v príslušnej oblasti.Technické údaje
 Počet strán   976
 Väzba   brožovaná
 ISBN   80-88935-40-7


Cena: 20,00 € Počet kusov:   Pridaj do košíka


>> Späť na Knižné publikácie

Videoaktuality

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti a výsledky transformačného procesu.

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu
Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie

Výskumná štúdia zameraná na kľúčové oblasti digitálnej gramotnosti ľudí v preddôchodkovom a dôchodkovom veku.

Výskumná reflexia kľúčových postojov internetovej populácie SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

 Digitálna gramotnosť 2023 - zaostrené na seniorov
Kyberbezpečnosť 2023 - optikou internetovej populácie SR

20 rokov krajskej samosprávy prinieslo rozmanité skúsenosti. Komplexná publikácia IVO a SK8.

Publikácia prináša množstvo faktov
z demografickej i ekonomickej štatistiky ako aj zo sociologických výskumov.

20 rokov<br/>samosprávnych krajov<br/>na Slovensku 2001 - 2021
Starší ľudia medzi nami. Kde sme, kam smerujeme

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore