ivo.sk
Oľga Gyárfášová
Analytička
Abstrakt


Absolvovala sociológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Od roku 1993 pôsobila vo výskumnej agentúre FOCUS. Od roku 1999 je riaditeľkou programu Verejná mienka a politická kultúra v Inštitúte pre verejné otázky. Vo svojej práci sa sústreďuje na výskum verejnej mienky, politickej kultúry a volebného správania. Je spoluautorkou viacerých kníh a štúdií, napr. Ona a on na Slovensku – ženský údel vo svetle verejnej mienky (1996); She and He in Slovakia: Gender Issues in Public Opinion (1996); Slovensko pred voľbami. Ľudia – názory – súvislosti (1998); Democracy and Discontent in Slovakia: A Public Opinion Profile of a Country in Transition (1998); Slovenské voľby ’98: Kto? Prečo? Ako? (1999); Krajina v pohybe (2001). Slovenské voľby 2002 – výsledky, dôsledky, súvislosti (2003). Je spoluzakladateľkou Inštitútu pre verejné otázky a členkou jeho Správnej rady.

Expertíza

 • výskum politických postojov verejnosti
 • volebné správanie a politická kultúra
 • rodové štúdie
 • problematika rovnosti príležitostí na Slovensku.

Profesionálna prax

 • analytička a Programová riaditeľka, Inštitút pre verejné otázky, 1999 – súčasnosť
 • externá prednašajúca na Katedre politológie FiF UK a na Fakulte ekonomických a sociálnych vied UK, 1998 – súčasnosť
 • externá prednašajúca v Centre európskych štúdií UK, 1999 – 2000
 • projektová manažérka, agentúra FOCUS, Centrum pre sociálnu a marketingovú analýzu, 1994 – 1999
 • analytička, Centrum pre sociálnu analýzu Univerzity Komenského, 1990 – 1991
 • projektová asistentka, Sociologický ústav SAV, 1989 – 1990
 • projektová asistentka, Novinársky študijný ústav, 1982 – 1989

Vzdelanie

 • Ph.D. z komparatívnej politológie, Katedra politológie FiF UK, 2006
 • študijný pobyt a PhDr. skúška, Katedra sociológie FiF UK
 • absolventka sociológie, Katedra sociológie FiF UK, 1976-1980

Študijné pobyty a odborné stáže

 • Reagan-Fascell štipendium (fellowship), National Endowment of Democracy, Washington, D.C., marec 2003 – júl 2003
 • Európsky Inštitút, Florencia, október 1999
 • Lise-Meitner štipendium, Centrum pre aplikovaný politologický výskum, Viedeň 1993 – 1994
 • Inštitút pre vedy o človeku (Institute for Human Sciences), Viedeň 1992

Účinkovanie v médiách

Elektronické médiá:
TA3, TV Markíza, STV, Slobodná Európa, Slovenský rozhlas, Rádio Twist, Rádio Expres, BBC Bratislava

Periodická tlač:
SME, Národná obroda, Pravda, Hospodárske noviny, ÚJ SZÓ, Mosty, Formát, Stratégie

Zahraničné médiá:
APA a ORF (Austria), Mladá Fronta Dnes a ČTK (Czech)


Vybrané publikácie

 • Gyárfášová, O. Volebné správanie (Voting behavior) In: Mesežnikov, G.- Gyárfášová, O., and Kollár. M. (eds.) Slovenské voľby 2002 – výsledky, dôsledky, súvislosti. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky 2003.
 • Gyárfášová, O. - Velšic, M. Verejná mienka (Public Opinion) In: Mesežnikov, G. and Kollár. M. (eds.) Slovensko 2002. Súhrnná správa o stave spoločnosti Bratislava: Inštitút pre verejné otázky 2002.
 • Gyárfášová, O. - Krivý, V. - Velšic, M. Krajina v pohybe. Správa o politických názoroch a hodnotách ľudí na Slovensku. (A Country in Motion. Report on Political Views and Values of People in Slovakia). Bratislava: Inštitút pre verejné otázky 2001.
 • Zemanovičová, D. - Gyárfášová, O.: Slowakei. In: Hortense Hoerburger (ed.) Einfahrtstrasse EU Erweiterung? Unsere Nachbarn melden sich zum Wort. Hans Boechler Stiftung 2001.
 • Gyárfášová, O.: From Defense Against the „Others“ to the Formulation of its own interests. In: Drulák, Petr (ed.) National and European Identities in EU Enlargement.
  Prague: IIR 2001.
 • Krivý, V. - Gyárfášová, O.: The Relationship of the Slovak Public to the North Atlantic Alliance – Value and Attitude Contexts. In: Slovak Foreign Policy Affairs, Fall 2001, pp. 27-39.
 • Gyárfášová, O.: Verejnosť a európska integrácia. (The Public and European Integration) In: Sýkora, P. (ed.) Európska integrácia – Úvod. Centrum európskych štúdií UK. Bratislava 2000.
 • Zemanovičová, D. - Gyárfášová, O.: Korupcia na Slovensku z hľadiska spravovania vecí verejných. (Corruption in Slovakia from the Perspective of Public Administration). CPHR, TI – Slovensko, Bratislava, 2000.
 • Gyárfášová, O.: The Slovakian National Party. In: Amesberger, H.-Halbmayer, B. (eds.) Rechtsextremeparteien- eine moegliche Heimat fuer Frauen? Institut fuer Konfliktforschung. Wien, Februar 2000.
 • Gyárfášová, O.- Kúska, M.: The Development of Voting Preferences and Voting Behaviour. In: Slovak Elections ´98. Bútora, M.-Mesežnikov, G.- Bútorová, Z. (Eds.). Bratislava, Inštitút pre verejné otázky 1999.
 • Gyárfášová, O.- Kúska, M.- Velšic, M.: First-time Voters and the 1998 Elections. In: Slovak Elections ´98. Bútora, M.-Mesežnikov, G.- Bútorová, Z. (Eds.). Bratislava, Inštitút pre verejné otázky 1999.
 • Bútorová, Z. – Filadelfiová, J. – Guráň, P. - Gyárfášová, O.- Farkašová, K.: Gender Issues in Slovakia. In: Mesežnikov, G. – Ivantyšyn, M. – Nicholson, T. (eds.): Slovakia 1998-99 – Global Report on the State of Society. Inštitút pre verejné otázky, Bratislava 1999.
 • Bútorová, Z. - Gyárfášová, O.: Social Climate Three Years After the 1994 Elections. In: Bútorová, Z. (Ed.): Democracy and Discontent in Slovakia: A Public Opinion Profile of Country in Transition. Inštitút pre verejné otázky, Bratislava 1998.
 • Gyárfášová, O.: Die Slowakei auf dem Weg zur Demokratie und Marktwirtschaft, in: Peter Gerlich (Hg.): Österreichs Nachbaarstaaten. Signum Verlag Wien 1997.
 • Gyárfášová, O.: Slovakia After the Split: Dilemmas of the New Citizenship. In: Ander Liebich, Daniel Warner (Eds.): Citizenship East and West. Kegan Paul International, London and New York, 1995.
 • Bútora, M.- Bútorová, Z. - Gyárfášová, O.: From Velvet Revolution to Velvet Divorce Reflections on Slovakia's Independence. In: J.M.Kovács (Ed.): Transition to Capitalism? The Communist Legacy in Eastern Europe. Transaction Publishers, New Brunswick 1994.

Iné aktivity

 • Členka Správnej rady Nadácie SPACE
 • Prednáša na Katedre politológie FiF UK výberový predmet "Výskum verejnej mienky"

Videoaktuality

Kľúčové oblasti a udalosti vývoja bezpečnostného a obranného sektora SR v rokoch 1993-2023. 

Pri príležitosti 20-teho výročia vstupu SR do NATO sprístupňujeme publiáciu z roku 1998.

Thirty Years <br/>of Slovak Security <br/>and Defence Policy
Slovensko v šedej zóne? Rozširovanie NATO, zlyhania a perspektívy Slovenska

Výskumná štúdia zameraná na kľúčové oblasti digitálnej gramotnosti ľudí v preddôchodkovom a dôchodkovom veku.

Výskumná reflexia kľúčových postojov internetovej populácie SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

 Digitálna gramotnosť 2023 - zaostrené na seniorov
Kyberbezpečnosť 2023 - optikou internetovej populácie SR

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti.

Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie
Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore