ivo.sk
Slovenska štátnosť v období transformácie a integrácie: 1993 – 2023

Podporila: Nadácia Hannsa Seidela (HSS).

Trvanie projektu: január – máj 2023. 

Projektový tím: Grigorij Mesežnikov, Ján Bartoš, Martin Bútora, Zora Bútorová, Oľga Gyárfášová, externí autori.

Cieľ:  V roku 2023 Slovenska republika pripomína 30. výročie svojho vzniku. V  priebehu troch desaťročí prešlo Slovensko výraznými zmenami, ktoré zasiahli všetky sféry spoločnosti, politický systém, ekonomiku a zahraničnú politiku. Hlavný projektový výstup – analytická publikácia – zhrnie  základné míľniky procesu tranzície z pohľadu budovania slovenskej demokratickej štátnosti, poukáže na výsledky transformačného procesu v ekonomickej, vnútro- a zahraničnopolitickej oblasti (úspechy a zlyhania), na rolu politických aktérov a názory občanov, načrtne najpálčivejšie výzvy na prelome tretej a štvrtej dekády existencie samostatného štátu. 

Cieľom projektu je prispieť k posilneniu demokratických hodnôt ako základu hodnotových orientácií občanov Slovenska prostredníctvom rozšírenia znalostí o procese demokratizácie a vývoja slobodnej spoločnosti, o príčinách komplikácií a zlyhaní a o okolnostiach úspechov v reformovaní krajiny. 

Výstup: 

Analytická publikácia>> Späť na Projekty

Videoaktuality

Kľúčové oblasti a udalosti vývoja bezpečnostného a obranného sektora SR v rokoch 1993-2023. 

Pri príležitosti 20-teho výročia vstupu SR do NATO sprístupňujeme publiáciu z roku 1998.

Thirty Years <br/>of Slovak Security <br/>and Defence Policy
Slovensko v šedej zóne? Rozširovanie NATO, zlyhania a perspektívy Slovenska

Výskumná štúdia zameraná na kľúčové oblasti digitálnej gramotnosti ľudí v preddôchodkovom a dôchodkovom veku.

Výskumná reflexia kľúčových postojov internetovej populácie SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

 Digitálna gramotnosť 2023 - zaostrené na seniorov
Kyberbezpečnosť 2023 - optikou internetovej populácie SR

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti.

Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie
Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore