ivo.sk
Euroskeptici alebo fanúšikovia Európy?

Dňa 27. marca 2017 Inštitút pre verejné otázky zorganizoval v Bratislave okrúhly stôl na tému Európska mládež – skeptici alebo fanúšikovia? Účastníci podujatia, zastupujúci viaceré výskumné a vzdelávacie inštitúcie a mimovládne organizácie, diskutovali o zisteniach reprezentatívneho prieskumu, uskutočneného medzi mladými respondentmi v šiestich členských krajinách EÚ. Výsledky prieskumu prezentovala Oľga Gyárfášová, vedúca projektu, vybrané výskumné zistenia následne komentoval prezident IVO Grigorij Mesežnikov.

Reprezentatívny online prieskum verejnej mienky sa uskutočnil v rámci medzinárodného projektu na vzorke 3000 mladých ľudí vo veku 15 až 24 rokov v Rakúsku, Českej republike, Nemecku, Maďarsku, Poľsku a na Slovensku medzi 30. januárom a 13. februárom 2017. Prieskum bol uskutočnený pre Bertelsmannovu nadáciu v spolupráci s poľským Inštitútom pre verejné otázky (IPA, Varšava) agentúrou Kantar Public (500 respondentov vybratých za každú krajinu na základe výpočtov založených na štatistikách Eurostatu). Partnermi v ďalších krajinách boli Inštitút vied o človeku (IWM), Viedeň; Inštitút pre verejné otázky (IVO), Bratislava; Inštitút STEM, Praha a Political Capital, Budapešť.

Podľa zistení prieskumu, viac ako dve tretiny opýtaných (77 %) vo všetkých 6 krajinách považujú členstvo v EÚ za pozitívum. Najvyšší podiel priaznivcov je v Nemecku - viac ako tri štvrtiny (87 %) považujú EÚ za „dobrú vec“, nasleduje Rakúsko (77 %). Ale aj v krajinách Vyšehradskej štvorky, kde sa u vládnych predstaviteľov do určitej miery objavuje protieurópska rétorika, má EÚ mnoho mladých podporovateľov (Poľsko: 76 %; Slovensko: 70 %; Česká republika: 73 %; Maďarsko: 79 %). Slovensko má teda najväčší podiel mladých euroskeptikov (30 %).

Možnosť žiť a pracovať (66 %) a študovať (62 %) v iných krajinách EÚ je po mierovom spolužití druhým najviac ceneným prínosom EÚ. U mladých Nemcov je to spoločná európska snaha v boji proti klimatickým zmenám.

Mládež nielenže chce ostať v EÚ, ale ju chce aj zreformovať. Nemeckí a rakúski respondenti sa najsilnejšie vyslovili za podporu zotrvania v EÚ a za prácu na jej reformovaní (Nemecko: 77 %; Rakúsko: 71 %). Ani v krajinách V4 myšlienka odchodu z Únie nenachádza u mladých odozvu. Dokonca aj v Maďarsku dosahujú kladné postoje veľmi vysoké percentá: 65 percent mladých Maďarov, 64 percent poľskej a slovenskej mládeže a 60 % mladých Čechov by si zvolilo zotrvanie v EÚ a spoločné úsilie o jej reformu.

Pre výraznú väčšinu opýtaných (74 %) je islamský fundamentalizmus a terorizmus najväčším problémom, ktorému dnes EÚ čelí. Spomedzi šiestich skúmaných krajín, najväčšie obavy z islamského terorizmu (83 %) a migrácie (79 %) majú mladí ľudia v Poľsku. Aj mladí Nemci vidia terorizmus ako najväčšiu hrozbu (64 %). Avšak environmentálne znečistenie, klimatické zmeny a s tým spojené ekologické katastrofy (63 %), ako aj rastúci nacionalizmus a xenofóbiu v Európe (60 %) považujú za takmer rovnako veľké problémy.

Download

Tlačová správa v SR (pdf)

Prezentácia zistení SR (pdf)---

Pre viac informácií navštívte webstránku Bertelsmannovej nadácie Majority of young people in Central and Eastern Europe strongly backs the EU.

  >> Späť na Aktuality

Videoaktuality

Výsledky reprezentatívneho výskumu názorov verejností v štyroch krajinách V4

Čo podnecuje politikov k tomu, aby namiesto spojenectva so Západom presadzovali zväzky s Ruskom?

V4 v názoroch verejnosti: skúsenosti a výzvy
Kto hrá ruskú ruletu na Slovensku

Výskumná štúdia na aktuálnu tému migrácie mladých vzdelaných Slovákov. 

Výskumná štúdia o aktuálnych postojoch a skúsenostiach rodičov s online dištančným vzdelávaním detí.

 Únik mozgov - migračný potenciál mladých na Slovensku
Dištančné vzdelávanie detí optikou rodičov

Účasť žien na politickom rozhodovaní cez prizmu štatistík aj v optike verejnej mienky.

Prečo mýty o tejto krajine dlhodobo prežívajú a majú vďačných recipientov a šíriteľov.

Politická participácia žien na Slovensku 2020
Mýty o Rusku

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore