ivo.sk
IVO BAROMETER: Kvalita demokracie za 4. štvrťrok 2013 – pokles na 3,1

Inštitút pre verejné otázky zverejnil dňa 14.1.2014 hodnotenie vývoja kvality demokracie na Slovensku za štvrtý štvrťrok 2013.

Analytici Inštitútu pre verejné otázky v spolupráci s ďalšími expertmi hodnotia v rámci projektu IVO Barometer vývoj kvality demokracie na Slovensku za celý rok 2013 priemernou známkou 2,9. Je to mierne zhoršenie oproti roku 2012, keď bol index kvality demokracie na úrovni 2,8. Na tomto poklese sa výrazne podieľal vývoj v závere roka 2013 – vo štvrtom štvrťroku 2013 sa zhoršilo hodnotenie IVO Barometra oproti predchádzajúcemu obdobiu až o 0,2 bodu – z 2,9 na 3,1Z pohľadu hodnotenia vývoja za celý rok 2013 experti IVO zaznamenali najväčší regres v oblasti Demokratických inštitúcií a právneho štátu, kde index kvality demokracie IVO Barometer klesol z úvodnej hodnoty 2,75 v prvom štvrťroku až na 3,50 v závere roka (priemerná známka za túto oblasť za celý rok sa oproti roku 2012 zhoršila z 2,6 na 3,1). Mierne zhoršenie zaznamenali aj v oblasti Ochrany a dodržiavania ľudských a menšinových práv, kde sa priemerná známka za celý rok zhoršila z 3,0 na 3,2 oproti roku 2012. Vo zvyšných dvoch hodnotených oblastiach – Legislatíva a Nezávislé médiá a médiá verejnej služby sa pozitívne a negatívne tendencie navzájom vyvažovali, takže celkové bodové hodnotenie ostalo oproti predchádzajúcemu obdobiu nezmenené.

Download

IVO Barometer 4. štvrťrok 2013 - Hlavné zistenia [pdf]
IVO Barometer 4. štvrťrok 2013 - Tlačová správa [pdf]
IVO Barometer 4. štvrťrok 2013 - Barometer - Newsletter [pdf]
IVO Barometer - prezentácia výsledkov výskumu [pdf]
IVO Barometer 4. štvrťrok 2013 - Tabuľka [xls]

Foto


Na tlačovej besede predstavili výsledky hodnotenia kvality demokracie a výsledky prieskumu verejnej mienky (zľava) Martin Bútora, Grigorij Mesežnikov, Zora Bútorová a Oľga Gyárfášová.

IVO BAROMETER

Cieľom projektu IVO Barometer je pravidelne hodnotiť stav kvality demokracie na Slovensku v piatich kľúčových oblastiach: demokratické inštitúcie a právny štát; legislatíva; ochrana a dodržiavanie ľudských a menšinových práv; nezávislé médiá a médiá verejnej služby a  občianska spoločnosť a tretí sektor (do roku 2012 sme hodnotili oblasť zahraničnej politiky a euroatlantických vzťahov). 

Hodnota ratingu/známky IVO Barometra sa pohybuje na škále 1,00 – 5,00, pričom známka 1,00 vyjadruje optimálny stav kvality demokracie podľa štandardov a porovnávacích kritérií uplatňovaných na pôde Európskej únie a Rady Európy v oblasti stability inštitúcií, politickej demokracie, ľudských práv a slobôd. 

V jednotlivých oblastiach experti IVO vypracúvajú podkladové analýzy vývoja v danej oblasti podľa zadanej metodológie. Na základe týchto analýz následne vznikajú pravidelné hodnotenia vývoja v jednotlivých oblastiach.

IVO Barometer v rokoch 2013 – 2014 realizujeme v rámci projektu Otvorenejšie Slovensko.

Vývoj ratingu

 

Vývoj celkovej známky kvality demokracie podľa IVO Barometra
v rokoch 2008 – 2013 (štvrťročné známky)

---

Vybrané mediálne výstupy>> Späť na Aktuality

Videoaktuality

Kľúčové oblasti a udalosti vývoja bezpečnostného a obranného sektora SR v rokoch 1993-2023. 

Pri príležitosti 20-teho výročia vstupu SR do NATO sprístupňujeme publiáciu z roku 1998.

Thirty Years <br/>of Slovak Security <br/>and Defence Policy
Slovensko v šedej zóne? Rozširovanie NATO, zlyhania a perspektívy Slovenska

Výskumná štúdia zameraná na kľúčové oblasti digitálnej gramotnosti ľudí v preddôchodkovom a dôchodkovom veku.

Výskumná reflexia kľúčových postojov internetovej populácie SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

 Digitálna gramotnosť 2023 - zaostrené na seniorov
Kyberbezpečnosť 2023 - optikou internetovej populácie SR

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti.

Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie
Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore