ivo.sk
Diskusia o politike a médiách

Dňa 13. júna 2013 sa Grigorij Mesežnikov zúčastnil na panelovej diskusii Médiá a politika, ktorá bola zaradená do programu Medzinárodného festivalu lokálnych televízií k Košiciach ako exkluzívne odborné sprievodné podujatie. Festival už po 19. krát zorganizovala Nadácia City TV za podpory viacerých donorských organizácií. Spolu s prezidentom IVO diskutovali Dr. Janos Auer, člen Mediálnej rady Národného mediálneho a spravodajského úradu (Maďarsko), Dr. Justin Schlosberg, lektor žurnalistiky, odborník na vývoj médií na lokálnej úrovni (Veľká Británia), Anna Tomanová Makanová, podpredsedníčka parlamentu Vojvodiny (Srbsko) a Erik Mollberg z Aliancie pre komunitné média (USA). Diskusiu moderoval dlhoročný vedúci medzinárodného spravodajstva BBC Rick Thompson, terajší riaditeľ organizácie T-Media, ktorá sa zaoberá vývojom a tréningovými aktivitami v oblasti európskeho vysielania (Veľká Británia).Z webstránky Medzinárodného festivalu lokálnych televízií, informujúcej o tematickom zameraní panelovej diskusie: „V modernej spoločnosti narastá význam médií a médiá sú súčasťou a predpokladom existencie demokratickej spoločnosti. Nielen, že sú zdrojom informovania, médiá sú aj nástrojom kontroly moci, vyjadrovania názorov a vedenia otvoreného spoločenského dialógu, mechanizmom formovania verejnej mienky. Pre tento ich spoločenský význam a vplyv sa po výkonnej, legislatívnej – zákonodarnej a súdnej moci o médiách hovorí aj ako o štvrtej moci. Vzhľadom na túto úlohu a poslanie médií politika a politické subjekty sa snažia ovládať, kontrolovať alebo ovplyvňovať médiá, aby si prostredníctvom nich získali verejnosť pre svoje ciele. V demokratickej spoločnosti sa moc získava prostredníctvom verejnosti a tá sa môže formovať iba cez spoločensky dialóg. Médiá vytvárajú platformu a sú významným nositeľom tohto dialógu. Spoločenský dialóg bráni vzniku monopolu nad ideami, názormi a pravdou. Aby mohli plniť toto poslanie, médiá musia zostať slobodné a nezávislé od politiky a každej politickej, alebo ekonomickej moci. Zároveň sa nesmú správať ako nekontrolovateľná moc a aj médiá musia podliehať spoločenskej kontrole, etickým a profesionálnym normám“.  (Zdroj: www.festival.sk/2013/sk/ifolt/about)>> Späť na Aktuality

Videoaktuality

Výsledky reprezentatívneho výskumu názorov verejností v štyroch krajinách V4

Súčasný stav a vývoj v troch oblastiach významných z pohľadu spoločenskej transformácie.

V4 v názoroch verejnosti: skúsenosti a výzvy
 Slovensko po troch desaťročiach slobody

Výskumná štúdia na aktuálnu tému migrácie mladých vzdelaných Slovákov. 

Výskumná štúdia o vplyve pandémie Covid-19 na zlepšenie digitálnych zručností dospelej populácie.

 Únik mozgov - migračný potenciál mladých na Slovensku
Digitálna gramotnosť na Slovensku 2022 v optike pandémie Covid-19

Faktory ovplyvňujúce dvojstranné vzťahy Taiwanu s krajinami EÚ v strednej a východnej Európe.

Účasť žien na politickom rozhodovaní cez prizmu štatistík aj v optike verejnej mienky.

Taiwansko-európska jeseň 2021: pohľad zo Slovenska
Politická participácia žien na Slovensku 2020

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore