ivo.sk
Digitálna gramotnosť na Slovensku 2023 - zaostrené na seniorov

Inštitút pre verejné otázky (IVO) so svojimi partnermi – spoločnosťami Slovak Telekom a Accenture, predstavil 27.4.2023 na tlačovej konferencii výsledky dlhodobého analyticko-monitorovacieho projektu Digitálna gramotnosť na Slovensku. Projekt od roku 2005 mapuje jeden z kľúčových predpokladov úspešnej transformácie na informačnú spoločnosť a znalostnú ekonomiku – pripravenosť širokých vrstiev obyvateľstva na používanie moderných informačných a komunikačných technológií (IKT). Tohtoročný projekt sa zameriava na kľúčové oblasti digitálnej gramotnosti ľudí v preddôchodkovom a dôchodkovom veku.

Dlhodobé mapovanie adaptácie obyvateľstva SR na moderné informačné a komunikačné technológie ukazuje, že tento typ schopností je pomerne vysoko diferencovaný podľa jednotlivých sociálnych skupín a prostredí. Tak ako v minulých rokoch, aj v súčasnosti platí, že schopnosť prispôsobovať sa IKT klesá najmä so stúpajúcim vekom, klesajúcim vzdelaním, klesajúcim sociálnym statusom domácností a ekonomickou aktivitou respondentov. V komparatívnom pohľade (t. j. v porovnaní s celou populáciou) sa rizikovou skupinou stali najmä seniori. Problémy v zvládnutí modernej techniky alebo úplná rezignácia sa dlhodobo týkala a ešte stále týka väčšiny z nich.

Reprezentatívny prieskum na výberovej vzorke 500 respondentov starších ako 55 rokov sa preto zameriaval na kľúčové oblasti ich digitálnej gramotnosti ako:

  • intenzita využívania základných typov informačných technológií
  • vývoj a intenzita využívania internetu
  • využívanie elektronických služieb
  • úroveň adaptácie a jej základné problémy
  • motivácia zlepšovať digitálne zručnosti do budúcnosti
  • spôsoby rozvoja digitálnej gramotnosť a dôvody jej odmietania
  • praktizované bezpečnostné opatrenia pri práci s IKT
  • osobné skúsenosti s bezpečnostnými hrozbami
  • mediálne správanie v kybernetickom priestore

Podrobnejšie informácie o výsledkoch projektu nájdete v tlačovej správe, výskumnej správe a prezentácii.

Download:
Tlačová správa [PDF]
Digitálna gramotnosť na Slovensku 2023 - zaostrené na seniorov [PDF]
PowerPoint prezentácia z tlačovej konferencie [PDF]

>> Späť na Aktuality

Videoaktuality

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti a výsledky transformačného procesu.

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu
Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie

Výskumná štúdia zameraná na kľúčové oblasti digitálnej gramotnosti ľudí v preddôchodkovom a dôchodkovom veku.

Výskumná reflexia kľúčových postojov internetovej populácie SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

 Digitálna gramotnosť 2023 - zaostrené na seniorov
Kyberbezpečnosť 2023 - optikou internetovej populácie SR

20 rokov krajskej samosprávy prinieslo rozmanité skúsenosti. Komplexná publikácia IVO a SK8.

Publikácia prináša množstvo faktov
z demografickej i ekonomickej štatistiky ako aj zo sociologických výskumov.

20 rokov<br/>samosprávnych krajov<br/>na Slovensku 2001 - 2021
Starší ľudia medzi nami. Kde sme, kam smerujeme

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore