ivo.sk
Séria prednášok analytikov IVO pre študentov Pedagogickej fakulty Univerzity Jánosa Selyeho v Komárne

Vo februári až máji 2013 experti Inštitútu pre verejné otázky realizovali vzdelávací projekt „Využitie expertízy IVO na skvalitnenie obsahu výuky na vysokej škole“. V rámci seminára zo súčasných dejín SR uskutočnili sériu prednášok pre študentov Pedagogickej fakulty Univerzity Jánosa Selyeho v Komárne pod názvom Spoločenská transformácia na Slovensku.

Študentom tretieho ročníka bakalárskeho štúdia a prvého ročníka magisterského štúdia prednášali Grigorij Mesežnikov, Zora Bútorová, Martin Bútora, Oľga Gyárfášová a Miroslav Kollár na nasledujúce témy:

 • Spoločenská transformácia na Slovensku po roku 1989: priebeh, trendy, výsledky
 • Stranícky systém SR: konfigurácie, štiepenia, vnútorný charakter strán, budovanie koalícií
 • Interetnické vzťahy a národnostná politika: spoločenské a politické súvislosti
 • Sociokultúrne pozadie transformácie: hodnotové orientácie obyvateľstva.
 • Verejná mienka ako indikátor transformačných procesov.
 • Tretí sektor, mimovládne organizácie, občianska spoločnosť a aktívne občianstvo na Slovensku: etapy vývoja od roku 1989, trendy a perspektívy
 • Účasť na voľbách ako základná forma politickej participácie, jej vývoj a štruktúra na Slovensku od roku 1990
 • Médiá verejnej služby: ich miesto, rola a perspektívy, nezávislosť a spoločenská zodpovednosť médií
 • Dvadsať rokov sporov o rodovú rovnosť na Slovensku
 • Regionálny rozvoj na Slovensku: stav, problémy, štátna politika
 • Ako sa rodilo zahranično-politické ukotvenie nového režimu: od hľadania cez izoláciu po integráciu do euroatlantických štruktúr

Záverom projektu bol malý workshop, na ktorom experti IVO oboznámili študentov PF UJS s vybranými metódami empirického výskumu.

Projekt podporila Nadácia Tatra banky. 

FOTO


Zora Bútorová a Martin Bútora (obidvaja z IVO) na jednej z prednášok>> Späť na Aktuality

Videoaktuality

Výsledky reprezentatívneho výskumu názorov verejností v štyroch krajinách V4

Súčasný stav a vývoj v troch oblastiach významných z pohľadu spoločenskej transformácie.

V4 v názoroch verejnosti: skúsenosti a výzvy
 Slovensko po troch desaťročiach slobody

Výskumná štúdia na aktuálnu tému migrácie mladých vzdelaných Slovákov. 

Výskumná štúdia o vplyve pandémie Covid-19 na zlepšenie digitálnych zručností dospelej populácie.

 Únik mozgov - migračný potenciál mladých na Slovensku
Digitálna gramotnosť na Slovensku 2022 v optike pandémie Covid-19

Faktory ovplyvňujúce dvojstranné vzťahy Taiwanu s krajinami EÚ v strednej a východnej Európe.

Účasť žien na politickom rozhodovaní cez prizmu štatistík aj v optike verejnej mienky.

Taiwansko-európska jeseň 2021: pohľad zo Slovenska
Politická participácia žien na Slovensku 2020

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore