ivo.sk
Launching e-Governance in Slovakia: Empowering Citizens to Participate, Influence and Exercise Democratic Control

Podporil: Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe

Trvanie projektu:
 apríl 2006 – september 2008

Projektový tím IVO:
 Marián Velšic (project leader), Grigorij Mesežnikov (analytik), Oľga Gyárfášová (analytička), Silvia Šumšalová (analytička), Hana Lyons (manažérka).

Externí experti a konzultatnti :
Lucia Mušková (ITAPA), Michal Ivantyšyn (ITAPA), Milan Galanda (nezávislý legislatívny expert), Martin Slosiarik (FOCUS), Viktor Nižňanský (M.E.S.A 10).

Spolupracujúce organizácie:
Agentúra FOCUS, ITAPA fórum, M.E.S.A 10.

Zámer:
Empiricky podloženými argumentmi stimulovať  verejnú i odbornú diskusiu, zvyšovať znalosti občanov v oblasti využitia elektronických služieb na realizáciu ich práv, prehlbovať schopnosť aktérov občianskej spoločnosti využívať informačné technológie na presadzovanie princípov otvorenej spoločnosti vo verejnom živote a vytvárať dodatočný tlak na štátne inštitúcie v oblasti uplatňovania informačno-komunikačných technológií s prihliadnutím na záujmy občanov.

Realizácia projektu je rozložená na dve časti:

  • Analyticko-monitorovacia časť
  • Advokačná časť

Analyticko-monitorovcia časť obsahuje zber a analyzu empirických údajov prostredníctvom:

  • screeningu a hodnotenia verejných online služieb podľa metodológie eEurope+;
  • reprezentatívneho výskumu postojov obyvateľstva k problematike e-Governmnetu;
  • hĺbkových interviews s kľúčovými expertmi, predstaviteľmi MVO, politickými aktérmi a zástupcami verejnej správy;
  • monitoringu činnosti vládnych inštitúcií pri procesoch zavádzania e-Governmnetu;
  • monitoringu používania IKT v sektore MVO.

Advokačný rozmer projektu obsahuje:

  • priame aktivity (nástroje) – iniciovanie odbornej diskusie na najvyššej úrovni medzi expertmi a predstaviteľmi štátnych inštitúcií, samospráv, MVO a občianskych iniciatív; poskytnutie analytických podkladov pre legislatívny proces;
  • nepriame aktivity (nástroje) – stimulovanie verejnej diskusie prostredníctvom analýz, komentárov, interview v celoplošných printových i elektornických médiách, v odborných periodikách a na internete.

Výstupy:

1. Štúdia e-Government na Slovensku 2007. Screening elektronických služieb verejnej správy.

2. Článok e-Government na Slovensku 2007. Screening elektronických služieb verejnej správy. IT Ročenka 2007

3. Článok e-Government na Slovensku 2007 - opäť nový štart? Infoware 10/2007

4. Článok e-Služby v samospráve. Infoware 11/2007

5. Článok e-Demokracia v SR. Infoware 12/2007

6. Správa z výskumu Občania online

7. Multimediálne CD Občania online.

8. Powerpoint prezentácia Občania online.

9. Medzinárodný kongres ITAPA 2007 Living Online

10. Multimediálne CD ITAPA 2007 Living Online

11. Správa z výskumu Citizens Online.

12. Článok Čo bráni občanom byť on-line? Infoware 3/2008

13. Štúdia e-Demokracia na Slovensku.

14. Kapitola Informačná spoločnosť. In: Slovensko 2007. Súhrnná správa o stave spoločnosti.

15. Článok e-Demokracia. Téma čísla Infoware 6-7/2008 

16. Štúdia e-Government očami aktérov a expertov

17. Štúdia Informatizácia v neziskovom sektore

18. Séria štúdií z projektu v IT Ročenke 2008.

19. Multimediálne CD e-Governance na Slovensku 2006-2008

20. Článok Slovak citizens online. Connection 11/2008

 >> Späť na Projekty

Videoaktuality

20 rokov krajskej samosprávy prinieslo rozmanité skúsenosti. Komplexná publikácia IVO a SK8.

Súčasný stav a vývoj v troch oblastiach významných z pohľadu spoločenskej transformácie.

20 rokov samosprávnych krajov na Slovensku 2001 - 2021
 Slovensko po troch desaťročiach slobody

Výskumná štúdia na aktuálnu tému migrácie mladých vzdelaných Slovákov. 

Výskumná štúdia o vplyve pandémie Covid-19 na zlepšenie digitálnych zručností dospelej populácie.

 Únik mozgov - migračný potenciál mladých na Slovensku
Digitálna gramotnosť na Slovensku 2022 v optike pandémie Covid-19

Výsledky reprezentatívneho výskumu názorov verejností v štyroch krajinách V4

Faktory ovplyvňujúce dvojstranné vzťahy Taiwanu s krajinami EÚ v strednej a východnej Európe.

V4 v názoroch verejnosti: skúsenosti a výzvy
Taiwansko-európska jeseň 2021: pohľad zo Slovenska

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore