ivo.sk
Reflexie z tematického seminára k sociálnemu mentoringu a z porady nadnárodného partnerstva v litovskom Kaunase

V dňoch 27. apríla 2006 – 30. apríla 2006 sa konalo stretnutie nadnárodného partnerstva v Kaunase. Zúčastnili sa na ňom zástupkyne partnerských projektov z Fínska, Nemecka, Dánska, Slovenska a samozrejme Litvy. Naše rozvojové partnerstvo Plus pre ženy 45 + zastupovali Zora Bútorová a Martina Sekulová.

Stretnutie sa odohrávalo v prekrásnom prostredí malebného litovského mesta za príjemnej atmosféry, ktorú vytvorila predovšetkým koordinátorka litovského partnerstva Liudmila Mecajeva. Bolo obohacujúce, a to vo viacerých dimenziách – prinieslo nové poznatky o sociálnom mentoringu, o jeho teoretickom ale aj praktickom rámci; oboznámili sme sa so skúsenosťami z riešenia konkrétnych pálčivých úloh a agendy v rámci nadnárodného partnerstva; a samozrejme bolo prínosom aj v rámci neformálnych vzťahov, príjemných večerov a vzájomne obohacujúcich diskusií.

Aká bola obsahová náplň stretnutia?

Stretnutie pozostávalo zo seminára o sociálnom mentoringu a z koordinačnej porady nadnárodného partnerstva.

Seminárna časť pozostávala z prezentácie metódy sociálneho mentoringu a jeho implementácie na konkrétnom prípade Litvy. Súčasťou bola z prezentácia výsledkov v troch litovských organizáciách. Nasledovala diskusia o implementácii v iných štátoch a o aplikácii tejto metódy v ostatných nementoringových projektoch v rámci nadnárodného partnerstva.

Na koordinačnej porade sa diskutovalo o spoločnej agende, o pripravovaných spoločných podujatiach, o metodike evaluácie práce nadnárodného partnerstva.. Súčasťou stretnutia bola prezentácia stavu riešenia každého národného projektu (prezentácia práce nášho slovenského rozvojového partnerstva je obsiahnutá v nasledujúcom dokumente A progress report on the project Plus for Women 45+.

Čo je vlastne sociálny mentoring?

Slovo „mentor“ má pôvod v gréckej mytológii. Odyseus požiadal svojho dobrého priateľa Mentora, aby sa stal počas jeho neprítomnosti z dôvodu trójskej vojny, učiteľom jeho syna.

Mentoring je vzájomný vzťah mentora a mentorovanej osoby („mentée“), cieľom ktorého je výmena skúseností, vedomostí a zručností a podpora schopností, sebavedomia a profesionality mentorovaného. Mentor je skúsená osoba, ktorá chce svoje skúsenosti („soft experience“) z vlastného života i z vlastného profesionálneho rastu posunúť ďalej, poučiť a podporiť toho, kto to potrebuje. Mentorovaná osoba je človek, ktorý sa ocitol z rôznych okolností v situácii, keď ho treba podporiť, pomôcť mu zorientovať sa, alebo ho aj poučiť. Môže to byť nezamestnaný, môže to byť človek nerozhodný, alebo jednoducho - napríklad v prípade „age mentoringu“ - mladšia osoba, pre ktorú je mentorský vzťah skúsenejšieho človeka prínosný napr. pre profesionálny rast alebo lepšiu orientáciu v odbore. Mentoring môže mať mnoho polôh. Dôležité však je, že tento vzťah je založený na dobrovoľníckej báze, pričom je pre obe strany obohacujúci.

Mentoring je vzťah trojstranný a vstupujú do neho mentor, mentorovaný a koordinátor. Úloha koordinátora je zabezpečovať celý projekt, participovať pri výbere mentora a mentorovanej osoby, organizovať tréningy, ale aj riešiť prípadné problémy.

Proces mentoringu pozostáva z viacerých fáz – v prvej fáze si mentorovaná osoba vyberá svojho mentora. Metodológia nie je presne určená, ale v praxi sa osvedčil postup, keď vzájomný vzťah vytvárajú osoby, ktoré sú si určitým spôsobom blízke – záujmami, profesionálne alebo na báze sympatií. Taktiež sa osvedčil postup, pri ktorom získa mentorovaná osoba všetky dostupné informácie o svojom mentorovi a môže sa slobodne rozhodnúť, či s ním bude pracovať. Je to veľmi dôležité, pretože tento vzťah nie je krátkodobý, ale je procesom, pri ktorom strávia obe strany mnoho času.

V druhej fáze sa účastnia obe strany širokospektrálneho tréningu, cieľom ktorého je zdokonalenie rôznych zručností - od praktických až po psychologické a sociálne. Samotný vzťah má viacero podôb a krokov, ktoré mentor a mentorovaná osoba podstupujú. Vzájomné stretnutia, rozhovory, návštevy potenciálnych zamestnávateľov alebo mentorovho pracoviska, ale aj správy pre koordinátora o vzájomnej spolupráci, spätné väzby a analýza spolupráce.

Vzťah medzi mentorom a mentorovanou osobou by mal obsahovať prirodzený rešpekt, dôverný, dobrovoľný a fungujúci na profesionálnej aj osobnej úrovni.

Mentorovaná osoba by mala byť aktívna a otvorená voči vlastnému rozvoju a učeniu a novým veciam, mala by si uznať svoje chyby a naučiť sa pracovať na ich odstránení. Dôležité je, aby bola úprimná voči svojmu mentorovi a otvorená voči spätnej väzbe.

Mentor by mal mať úprimný záujem učiť a pomáhať, mal by byť skúsený, schopný definovať nedostatky mentorovanej osoby a vedieť s nimi pracovať. Zároveň by mal byť empatický a schopný rešpektovať aj iné názory, iný uhol pohľadu.

Vzájomný vzťah mentora a mentorovanej osoby je dobrovoľný a obohacujúci pre obe strany. Hlavným benefitom pre mentorovanú osobu je to, že sa učí lepšie porozumieť životu, absorbovať nové myšlienky, metódy a životné stratégie, naučiť sa chápať a rozumieť iným životným postojom a hodnotám, získať model v podobe mentora, jednoducho – naučiť sa veľa od druhých. Benefitom pre mentora je, že prostredníctvom mentoringu môže získať dôležité skúsenosti v oblasti komunikácie s ľuďmi, zúčastniť sa na tréningoch rôznych zručností vrátene zúčastneného počúvania druhej osoby a iných dôležitých psychologických zručností. Predovšetkým mu však mentoring dáva možnosť pomáhať druhým a tak naplniť svoje filantropické a sociálne potreby.

Mentoring je veľmi účinná široko aplikovateľná metóda, ktorá je prospešná nielen v sociálnej oblasti, ale aj na každom pracovisku či v akomkoľvek kolektíve.

Mentoring má však aj svoje limity. Cieľ tejto metódy by mal byť jasný a presne definovaný. Nemal by substituovať nič iné okrem svojho obsahového naplnenia. Vzťah mentora a mentorovanej osoby by nemal prerásť do úzkeho osobného vzťahu. Určitá osobná väzba ja nevyhnutná, avšak mentor by mal byť profesionál, pretože určité otázky, predovšetkým psychologický rozmer vzťahu, síce presahuje kompetencie mentora, avšak na druhej strane v praxi často spôsobuje vznik silného osobného puta.

Mentoring je efektívna metóda, ktorá pomáha na sociálnej aj profesionálnej úrovni zefektívniť spoluprácu. Na medzigeneračnej úrovni je nezastupiteľný pri spolupráci skúsených profesionálov a začínajúcich mladých ľudí. Možno konštatovať, že tento kanál odovzdávania skúseností je jedinečný a nenahraditeľný.


Zopár fotografií z pracovného stretnutia v Kaunase
Martina Sekulová (prvá sprava) počas prezentácie metódy sociálneho mentoringu na konkrétnom prípade Litvy. V pozadí pri stene dve profesionálne mentorky z Litvy
Prezentácia výsledkov projektu "Plus pre ženy 45+". Sprava Zora Bútorová a Marion Beier
Ranný záber z hotelovej izby na kostol svätého archanjela Michala z 19. storočia
Po bohatom folklórnom zážitku, kde si všetci vyskúšali litovské priesne a tance, bola na rozlúčku zachytená jedinečná chvíľa

Videoaktuality

Publikácia prináša množstvo faktov z demografickej i ekonomickej štatistiky ako aj zosociologických výskumov.

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Starší ľudia medzi nami. Kde sme, kam smerujeme
Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie

Výskumná štúdia zameraná na kľúčové oblasti digitálnej gramotnosti ľudí v preddôchodkovom a dôchodkovom veku.

Skúmanie pravicového extrémizmu v SR z hľadiska straníckej politiky a verejnej mienky.

 Digitálna gramotnosť 2023 - zaostrené na seniorov
Pravicový extrémizmus na Slovensku. Výzva pre demokraciu a európske hodnoty

20 rokov krajskej samosprávy prinieslo rozmanité skúsenosti. Komplexná publikácia IVO a SK8.

Výskumná štúdia o vplyve pandémie Covid-19 na zlepšenie digitálnych zručností dospelej populácie.

20 rokov<br/>samosprávnych krajov<br/>na Slovensku 2001 - 2021
Digitálna gramotnosť na Slovensku 2022 v optike pandémie Covid-19

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore