ivo.sk
 
Ak máte záujem o aktuálne informácie o aktivitách IVO, pošlite nám Váš e-mail
pošli
Výskum cieľových skupín pre British Council

Zadávateľ: British Council (Britská rada), Bratislava

Trvanie projektu
: február 2003 – marec 2003

Projektový tím
: Marián Velšic, Katarína Pafková, Oľga Gyárfášová, Ivan Dianiška, Martin Slosiarik, Júlia Hurná

Spolupracujúce inštitúcie
: Agentúra FOCUS (terénny zber údajov, realizácia focus skupín)

Zámer
: Vytvoriť základ spoľahlivých dát, ktoré môžu byť využité pri cieľovej práci Britskej rady na území SR a meraní jej efektívnosti; získať údaje o postojoch cieľových skupín voči Veľkej Británii a ostatným krajinám; identifikovať a definovať cieľové skupiny Britskej rady. Projekt bol realizovaný prostredníctvom kvantitatívneho a kvalitatívneho sociologického výskumu na vzorke respondentov podľa výberových kritérií: pohlavie, vek, stupeň vzdelania, záujem o jazyky, cestovanie, kultúru a politiku. Výskum sa zameriaval na otázky typu: vnímanie Veľkej Británie cieľovými skupinami; poznatky a postoje voči iným krajinám; potenciál pre využívanie služieb Britskej rady; demografická analýza a správanie potenciálnych klientov Britskej rady.

Výstupy
:

Analytická správa v slovenskom jazyku: Výskum cieľových skupín – British Council, 2003

Analytická správa v anglickom jazyku: Target Group Research – British Council, 2003>> Späť na Projekty

Videoaktuality

Prečo mýty o tejto krajine dlhodobo prežívajú a majú vďačných recipientov a šíriteľov.

Účasť žien na politickom
rozhodovaní cez prizmu štatistík 
aj v optike verejnej mienky  

Mýty o Rusku
Politická participácia žien <br/>na Slovensku 2020

Neprehliadnite aktuálnu výskumnú štúdiu o postojoch internetovej populácie k problematike kybernetickej bezpečnosti. 

Výsledky 15. ročníka výskumu digitálnej gramotnosti populácie SR.

Kyberbezpečnosť očami internetovej populácie SR
Digitálna gramotnosť na Slovensku 2020

Výsledky volieb a ich širší
kontext, činnosti politických
aktérov, sociologické dáta.

Dezinformačno-konšpiračná scéna
v období COVID-19. Aktéri, naratívy, analýza FB príspevkov. 

Slovenské voľby '20:<br/>Akú zmenu priniesli
Infodémia na Slovensku<br/>2020

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore