ivo.sk
Využívanie zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Podporil: ZPLD – Združenie na podporu lokálnej demokracie

Trvanie projektu:
apríl – jún 2004

Projektový tím:
Marián Velšic

Spoluorganizujúce inštitúcie:
ZPLD – Združenie na podporu lokálnej demokracie, Agentúra FOCUS (terénny zber údajov)

Zámer:
Pomocou reprezentatívneho sociologického prieskumu zistiť aktuálny stav, doterajšie skúsenosti i budúce možné využitie „infozákona“ v  každodennom živote občanov. Terénny zber údajov realizovala na reprezentatívnej výberovej vzorke 1074 respondentov agentúra FOCUS. Prieskum sa zameriaval na: primárnu znalosť práva na informácie; predstavu o zakotvenosti tohto práva v právnom systéme; úroveň informovanosti o praktickom fungovaní „infozákona“ (napr. v otázkach platby za informácie, zdôvodňovania, oprávnenosti a adresnosti podávania žiadostí); typické spôsoby komunikácie s úradmi, inštitúciami pri uplatňovaní žiadostí o informácie; praktické skúsenosti s „infozákonom“ a typické strátégie v prípade ignorovania občana úradmi a inštitúciami; smerovanie žiadostí o informácie od komunálnej po centrálnu úroveň; všeobecný záujem i konkrétne oblasti poskytovania informácií do budúcnosti.

Výstupy:
Záverečná správa zo sociologického výskumu: Využívanie zákona o slobodnom prístupe k informáciám.>> Späť na Projekty

Videoaktuality

Výsledky reprezentatívneho výskumu názorov verejností v štyroch krajinách V4

Čo podnecuje politikov k tomu, aby namiesto spojenectva so Západom presadzovali zväzky s Ruskom?

V4 v názoroch verejnosti: skúsenosti a výzvy
Kto hrá ruskú ruletu na Slovensku

Výskumná štúdia na aktuálnu tému migrácie mladých vzdelaných Slovákov. 

Výskumná štúdia o aktuálnych postojoch a skúsenostiach rodičov s online dištančným vzdelávaním detí.

 Únik mozgov - migračný potenciál mladých na Slovensku
Dištančné vzdelávanie detí optikou rodičov

Účasť žien na politickom rozhodovaní cez prizmu štatistík aj v optike verejnej mienky.

Prečo mýty o tejto krajine dlhodobo prežívajú a majú vďačných recipientov a šíriteľov.

Politická participácia žien na Slovensku 2020
Mýty o Rusku

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore