ivo.sk
Využívanie zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Podporil: ZPLD – Združenie na podporu lokálnej demokracie

Trvanie projektu:
apríl – jún 2004

Projektový tím:
Marián Velšic

Spoluorganizujúce inštitúcie:
ZPLD – Združenie na podporu lokálnej demokracie, Agentúra FOCUS (terénny zber údajov)

Zámer:
Pomocou reprezentatívneho sociologického prieskumu zistiť aktuálny stav, doterajšie skúsenosti i budúce možné využitie „infozákona“ v  každodennom živote občanov. Terénny zber údajov realizovala na reprezentatívnej výberovej vzorke 1074 respondentov agentúra FOCUS. Prieskum sa zameriaval na: primárnu znalosť práva na informácie; predstavu o zakotvenosti tohto práva v právnom systéme; úroveň informovanosti o praktickom fungovaní „infozákona“ (napr. v otázkach platby za informácie, zdôvodňovania, oprávnenosti a adresnosti podávania žiadostí); typické spôsoby komunikácie s úradmi, inštitúciami pri uplatňovaní žiadostí o informácie; praktické skúsenosti s „infozákonom“ a typické strátégie v prípade ignorovania občana úradmi a inštitúciami; smerovanie žiadostí o informácie od komunálnej po centrálnu úroveň; všeobecný záujem i konkrétne oblasti poskytovania informácií do budúcnosti.

Výstupy:
Záverečná správa zo sociologického výskumu: Využívanie zákona o slobodnom prístupe k informáciám.>> Späť na Projekty

Videoaktuality

20 rokov krajskej samosprávy prinieslo rozmanité skúsenosti. Komplexná publikácia IVO a SK8.

Súčasný stav a vývoj v troch oblastiach významných z pohľadu spoločenskej transformácie.

20 rokov samosprávnych krajov na Slovensku 2001 - 2021
 Slovensko po troch desaťročiach slobody

Výskumná štúdia na aktuálnu tému migrácie mladých vzdelaných Slovákov. 

Výskumná štúdia o vplyve pandémie Covid-19 na zlepšenie digitálnych zručností dospelej populácie.

 Únik mozgov - migračný potenciál mladých na Slovensku
Digitálna gramotnosť na Slovensku 2022 v optike pandémie Covid-19

Výsledky reprezentatívneho výskumu názorov verejností v štyroch krajinách V4

Faktory ovplyvňujúce dvojstranné vzťahy Taiwanu s krajinami EÚ v strednej a východnej Európe.

V4 v názoroch verejnosti: skúsenosti a výzvy
Taiwansko-európska jeseň 2021: pohľad zo Slovenska

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore