ivo.sk
Slovakia 2000. A Global Report on the State of Society

Editor
Kollár Miroslav, Mesežnikov Grigorij, Nicholson Tom

Autor
Beblavý Miroslav, Benedik Marek, Bilčík Vladimír, Blaas Gejza, Bobovský Jaroslav, Bruncko Martin, Demeš Pavol, Dostál Ondrej, Duleba Alexander, Földesová Andrea, Füle Ján, Galanda Milan, Hrubala Ján, Huba Mikuláš, Jakoby Marek, Janišová Margita, Kollár Miroslav, Kraus Ivan, Krivá Marta, Kusý Miroslav, Kňažko Miroslav, Lukáč Pavol, Majchrák Jozef, Malová Darina, Mesežnikov Grigorij, Morvay Karol, Nižňanský Viktor, Pažitný Peter, Pirošík Vladimír, Pišút Ján, Procházka Radoslav, Radičová Iveta, Reptová Oľga, Samson Ivo, Sičáková Emília, Snopko Ladislav, Strieborný Martin, Trubíniová Ľubica, Vašečka Michal, Velšic Marián, Weiss Pavol, Woleková Helena, Zajac Rudolf, Zemanovičová Daniela, Ďurkovič Marian, Šuterová Viola

Vydavateľ, miesto a rok vydania
IVO, Bratislava, 2001

Jazyk
Anglicky

Anotácia 
Nadväzujúc na predošlé analytické výročné správy zaznamenávajúce vývoj krajiny v dôležitých oblastiach verejného života je publikácia "Slovensko 2000" v poradí piatym, jubilejným vydaním súhrnnej správy o stave spoločnosti. Kniha je výzvou k diskusii, pokúša sa pomenovať existujúce problémy, poukázať na príčiny ich pretrvávania, upozorniť na možnosti vzniku nových problémov, ako aj ponúknuť návrhy na ich riešenie či prinajmenšom ich zmiernenie. "Slovensko 2000" je knihou o krajine zažívajúcej zmenu. Je to dielo, ktoré nielen registruje výsledky tejto zmeny, ale prináša aj svedectvo o tom, ako sa samotná zmena odohrávala. Vyhodnocuje vývoj v krajine v rokoch 1999 a 2000. Je akýmsi auditom stavu spoločnosti po dvoch rokoch pôsobenia vlády vzišlej z parlamentých volieb v roku 1998. Obsahuje analýzu hlavných vývojových trendov a vyhodnotenie ich praktického vyústenia do konkrétnych opatrení v oblastiach vnútornej a zahraničnej politiky, ekonomiky, sociálnej sféry a kultúry. Registruje významné pozitívne zmeny v spomínaných oblastiach v posledných dvoch rokoch, prináša však aj rozbor príčin neúspechov, ktoré postihli aktérov zmeny v ich dovtedajšom úsilí. Prakticky vo všetkých kapitolách knihy je prítomný integračný rozmer. Autori posudzujú smer vývoja krajiny v príslušných oblastiach najmä s prihliadnutím na jeho zlučiteľnosť s integračnými procesmi v Európe, resp. s priamou účasťou Slovenska v procese rozširovania Európskej únie. Základný obsah a štruktúra publikácie nadväzuje na predchádzajúce ročníky Súhrnnej správy. Tak ako predtým, aj teraz je kniha rozdelená do štyroch základných tematických blokov - vnútorná politika, zahraničná politika, ekonomika a spoločnosť. "Slovensko 2000. Súhrnná správa o stave spoločnosti" presahuje rámec rozsiahlej expertnej publikácie. Je výsledkom kolektívnej práce zástupcov think-tankov, mimovládnych organizácií a akademických a výskumných pracovísk usilujúcich sa o nezávislú a kritickú analýzu vychádzajúcu z proreformných hodnotových pozícií.Technické údaje
 Počet strán   599
 Väzba   brožovaná
 ISBN   80-88935-22-9


Cena: 13,50 € Počet kusov:   Pridaj do košíka


>> Späť na Knižné publikácie

Videoaktuality

Výsledky reprezentatívneho výskumu názorov verejností v štyroch krajinách V4

Čo podnecuje politikov k tomu, aby namiesto spojenectva so Západom presadzovali zväzky s Ruskom?

V4 v názoroch verejnosti: skúsenosti a výzvy
Kto hrá ruskú ruletu na Slovensku

Výskumná štúdia na aktuálnu tému migrácie mladých vzdelaných Slovákov. 

Výskumná štúdia o aktuálnych postojoch a skúsenostiach rodičov s online dištančným vzdelávaním detí.

 Únik mozgov - migračný potenciál mladých na Slovensku
Dištančné vzdelávanie detí optikou rodičov

Účasť žien na politickom rozhodovaní cez prizmu štatistík aj v optike verejnej mienky.

Prečo mýty o tejto krajine dlhodobo prežívajú a majú vďačných recipientov a šíriteľov.

Politická participácia žien na Slovensku 2020
Mýty o Rusku

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore