ivo.sk
Výchova mládeže k občianskemu spolunažívaniu

Podporilo: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 

Trvanie projektu: máj – december 2019 

Projektový tím: Grigorij Mesežnikov, Oľga Gyárfášová, Zora Bútorová, Ján Bartoš, Alena Adamková, externí experti. 

Spolupracujúce inštitúcie: gymnázia a stredné školy v Bratislave


Zámer:  Projekt je zameraný na sprostredkovanie vedomostí a zvnútornenie základných práv a slobôd u mladých ľudí, najmä na výchovu k spolunažívaniu rôznych skupín obyvateľstva. Cieľom projektu je zvýšiť povedomie mládeže o tom, ako funguje moderná demokratická spoločnosť a neutralizovať vplyv radikálnych a extrémistických názorov popierajúcich princípy rovnosti občanov. Zámerom projektu je znížiť pomerne vysokú mieru intolerancie a sociálneho dištancu voči skupinám obyvateľstva definovaným etnicky, jazykovo, konfesionálne, pôvodom apod. Hlavnou cieľovou skupinou projektu je stredoškolská mládež, ktorá si v tejto životnej fáze formuje postoje voči základným princípom občianskeho spolunažívania a pripravuje sa na vlastnú občiansku a politickú participáciu v rámci demokratického procesu. 

Aktivity v rámci projektu zahŕňajú interaktívne prednášky spojené s diskusiami so študentmi stredných škôl a gymnázií v Bratislave k témam súvisiacim s občianskym spolunažívaním; zisťovanie názorov študentov prostredníctvom dotazníka; príprava a práca s príručkou o základných pojmoch rovnosti občanov, tolerancie, solidarity a ľudských práv; reprezentatívny prieskum názorov mládeže na otázky súvisiace so zameraním projektu; sprístupnenie názorov študentov na otázky občianskeho spolunažívania prostredníctvom videorozhovorov. 

Zrealizované aktivity a výstupy:

  • Správa o reprezentatívnom prieskume verejnej mienky na vzorke mládeže vo veku 15 až 19 rokov

         http://www.ivo.sk/8561/sk/aktuality/obcianske-spolunazivanie-ocami-tinedzerov-sprava-zo-sociologickeho-vyskumu

  • Edukatívna knižná publikácia o občianskom spolunažívaní
  • Diskusie so študentmi gymnázií a stredných škôl
  • Videoblogy       
  • Záverečná panelová diskusia
  • Projektová wbestránka, na ktorej sa nachádzajú všetky horeuvedené výstupy  www.spolunazivanie.sk


Oznam o podpore:


„Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Inštitút pre verejné otázky“.

Informácia o dodávateľoch (verejné obstarávanie) >> Späť na Projekty

Videoaktuality

Publikácia prináša množstvo faktov z demografickej i ekonomickej štatistiky ako aj zosociologických výskumov.

Postoje inštitúcií a politikov k ruskej agresii a názory verejnosti na vojnu rozpútanú Kremľom.

Starší ľudia medzi nami. Kde sme, kam smerujeme
Vojna Ruska proti Ukrajine: Pohľad zo Slovenska

Výskumná štúdia na aktuálnu tému migrácie mladých vzdelaných Slovákov. 

Skúmanie pravicového extrémizmu v SR z hľadiska straníckej politiky a verejnej mienky.

 Únik mozgov - migračný potenciál mladých na Slovensku
Pravicový extrémizmus na Slovensku. Výzva pre demokraciu a európske hodnoty

20 rokov krajskej samosprávy prinieslo rozmanité skúsenosti. Komplexná publikácia IVO a SK8.

Výskumná štúdia o vplyve pandémie Covid-19 na zlepšenie digitálnych zručností dospelej populácie.

20 rokov<br/>samosprávnych krajov<br/>na Slovensku 2001 - 2021
Digitálna gramotnosť na Slovensku 2022 v optike pandémie Covid-19

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore