ivo.sk
  search
Inauthentic behavior in the online space in the V-4 countries during the Russian-Ukrainian War

Supported by: National Endowment for Democracy/Political Capital Institute (Budapest). 

Project span: April – May 2022. 

Co-operating organizations:  Political Capital (Hungary, project leader), Prague Security Studies Institute (Czech Republic), SASTRE (Poland). 

Project team:  Grigorij Mesežnikov, Ján Bartoš. 

Objective:  The aim of the project is to investigate in V-4 countries, including Slovakia, an inauthentic online behavior, e.g. efforts by online profiles managed by real users to provoke other users to discussions, to provoke debates or to change the structure of online discussions, after the outbreak of the Russian-Ukrainian war. 

Output: 

Analytical report >> Back to Projects

Kľúčové oblasti a udalosti vývoja bezpečnostného a obranného sektora SR v rokoch 1993-2023. 

Pri príležitosti 20-teho výročia vstupu SR do NATO sprístupňujeme publiáciu z roku 1998.

Thirty Years <br/>of Slovak Security <br/>and Defence Policy
Slovensko v šedej zóne? Rozširovanie NATO, zlyhania a perspektívy Slovenska

Výskumná štúdia zameraná na kľúčové oblasti digitálnej gramotnosti ľudí v preddôchodkovom a dôchodkovom veku.

Výskumná reflexia kľúčových postojov internetovej populácie SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

 Digitálna gramotnosť 2023 - zaostrené na seniorov
Kyberbezpečnosť 2023 - optikou internetovej populácie SR

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti.

Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie
Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu

Navštívte nás na Facebooku

Content © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generated by Buxus content management system from ui42.


tlačiťposlaťhore