ivo.sk
 
Ak máte záujem o aktuálne informácie o aktivitách IVO, pošlite nám Váš e-mail
pošli
Výchova mládeže k občianskemu spolunažívaniu

Podporilo: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 

Trvanie projektu: máj – december 2019 

Projektový tím: Grigorij Mesežnikov, Oľga Gyárfášová, Zora Bútorová, Ján Bartoš, Alena Adamková, externí experti. 

Spolupracujúce inštitúcie: gymnázia a stredné školy v Bratislave


Zámer:  Projekt je zameraný na sprostredkovanie vedomostí a zvnútornenie základných práv a slobôd u mladých ľudí, najmä na výchovu k spolunažívaniu rôznych skupín obyvateľstva. Cieľom projektu je zvýšiť povedomie mládeže o tom, ako funguje moderná demokratická spoločnosť a neutralizovať vplyv radikálnych a extrémistických názorov popierajúcich princípy rovnosti občanov. Zámerom projektu je znížiť pomerne vysokú mieru intolerancie a sociálneho dištancu voči skupinám obyvateľstva definovaným etnicky, jazykovo, konfesionálne, pôvodom apod. Hlavnou cieľovou skupinou projektu je stredoškolská mládež, ktorá si v tejto životnej fáze formuje postoje voči základným princípom občianskeho spolunažívania a pripravuje sa na vlastnú občiansku a politickú participáciu v rámci demokratického procesu. 

Aktivity v rámci projektu zahŕňajú interaktívne prednášky spojené s diskusiami so študentmi stredných škôl a gymnázií v Bratislave k témam súvisiacim s občianskym spolunažívaním; zisťovanie názorov študentov prostredníctvom dotazníka; príprava a práca s príručkou o základných pojmoch rovnosti občanov, tolerancie, solidarity a ľudských práv; reprezentatívny prieskum názorov mládeže na otázky súvisiace so zameraním projektu; sprístupnenie názorov študentov na otázky občianskeho spolunažívania prostredníctvom videorozhovorov. 

Plánované aktivity a výstupy:

  • Správa o reprezentatívnom prieskume verejnej mienky na vzorke mládeže vo veku 15 až 19 rokov

         http://www.ivo.sk/8561/sk/aktuality/obcianske-spolunazivanie-ocami-tinedzerov-sprava-zo-sociologickeho-vyskumu

  • Edukatívna knižná publikácia o občianskom spolunažívaní
  • Diskusie so študentmi gymnázií a stredných škôl
  • Videoblogy       
  • Záverečná panelová diskusia


Oznam o podpore:


„Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Inštitút pre verejné otázky“.

Informácia o dodávateľoch (verejné obstarávanie) >> Späť na Projekty

Videoaktuality

Neprehliadnite aktuálnu výskumnú štúdiu o postojoch internetovej populácie k problematike kybernetickej bezpečnosti. 

Výsledky 15. ročníka výskumu digitálnej gramotnosti populácie SR.

Kyberbezpečnosť očami internetovej populácie SR
Digitálna gramotnosť na Slovensku 2020

Správa zo sociologického
výskumu názorov mladých
ľudí vo veku 15-19 rokov.

Publikácia obsahujúca 30 pojmov súvisiacich s občianskym spolunažívaním.

Občianske spolunažívanie <br/>očami tínedžerov
Spolu, či proti sebe? Čo ovplyvňuje naše spolužitie

Vnímanie Novembra 1989 a ponovembrových zmien občami Slovenska.

Priebeh eurovolieb 2019, výsledky a spoločensko-politické kontexty hlasovania slovenských občanov.

30 rokov po Nežnej revolúcii. Zisky a straty očami verejnosti
Európske voľby 2019 na Slovensku: výsledky a súvislosti

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore