ivo.sk
 
Ak máte záujem o aktuálne informácie o aktivitách IVO, pošlite nám Váš e-mail
pošli
V Košiciach sa konal medzinárodný televízny festival Zlatý žobrák

V dňoch 6. – 9. júna 2018 s v Košiciach konal 24. ročník medzinárodného festivalu regionálnych a lokálnych televízií Zlatý žobrák. Organizátorom festivalu bola Nadácia City TV Košice, hlavným partnerom Košický samosprávny kraj. Súčasťou tohto pozoruhodného podujatia, na ktorom svoje diela prezentovali tvorcovia z viac ako 50 krajín sveta, boli aj panelové diskusie odborníkov venované aktuálnym spoločenským témam.

Na prvej panelovej diskusii Nacionalizmus: súčasná politika, verejný diskurz a médiá sa zúčastnili politológ Grigorij Mesežnikov (moderátor) a rečníci Peter Hunčík (psychiater), Jozef Lenč (politológ), Jakub Drábik (historik). 


Účastníci diskusie sa zaoberali spoločenskou funkciou nacionalizmu v súčasnom období, rozmanitým aspektom nacionalistickej politiky a podobám verejného diskurzu ovplyvneného nacionalistickou ideológiou.

Nacionalizmus je myšlienkový, ideologický a politický prúd etnickej výlučnosti, zdôrazňujúci osobitný význam skupiny ľudí, spojených spoločným pôvodom, históriou, územím, jazykom a kultúrou, vyzdvihujúci jej prednosti oproti iným podobne sformovaným skupinám. Hlavnou a nespochybniteľnou hodnotou je pre nacionalizmus národ a všetko čo s ním súvisí, najmä národný štát.

Historicky nacionalizmus vychádzal z úsilia určitej etnicky definovanej skupiny o prežitie, o vydobytie si lepšieho postavenia v súťaži s inými etnickými skupinami. Reagoval na neistotu jedinca, na jeho potrebu spolupatričnosti k určitému spoločenstvu, snahu hlbšej identifikácie s ním. Túto neistotu spôsobovali pocity ohrozenia, zvonku alebo zvnútra, najmä v situáciách hlbších spoločenských pohybov, kríz a konfliktov.

Nacionalizmus je silným nástrojom na mobilizáciu ľudí, najmä vtedy, keď je používaný spoločenskými autoritami, napríklad politickými lídrami alebo štátmi. Výsledky nacionalistickej politiky sú vždy dramatické: zasahujú do osudov miliónov ľudí, často spôsobujú utrpenie dokonca aj smrť.

K faktorom spôsobujúcim nárast nacionalizmu v posledných desaťročiach je možné zaradiť neschopnosť zaostávajúcich (zaostalejších) spoločenských usporiadaní (štátov, režimov) vyrovnať sa z dopadmi globalizácie, s technologickým napredovaním, s doteraz nepoznaným rýchlym a slobodným šírením informácií, narušujúcim tradičné formy existencie národných alebo etnických spoločenstiev.

V posledných niekoľkých rokoch nacionalizmus živia masívne pohyby ľudí v rôznych regiónoch, ku ktorým dochádza v dôsledku vojnových konfliktov a terorizmu (Afganistan, Irak, Sýria, Líbya, Somálsko) alebo sociálno-ekonomických katastrof (krajiny sub-Saharskej Afriky). Nacionalisti sa snažia využiť proti-imigrantské nálady časti domáceho obyvateľstva s cieľom zvýšiť vlastnú politickú podporu a získať moc. Nedarí sa im tak robiť všade, ale určité úspechy v poslednom období nacionalistickí populisti zaznamenali.

Príklad európskej integrácie, keď v rámci dlhodobo existujúceho medzištátneho zväzku so silným vnútorným putom, založeným na univerzálnych hodnotách slobody, demokracie a ľudskej dôstojnosti (EÚ), sa spojili národy s odlišnými etnickými jazykovými a kultúrnymi charakteristikami, dáva reálnu nádej (a je aj potvrdením toho), že nacionalizmus ako forma štátom živenej ideológie môže byť prekonaný. Je úlohou kvalitných a slušných médií tomuto trendu napomáhať. 

Na druhej panelovej diskusii Občianska spoločnosť, médiá a nacionalizmus: sloboda tvorby a ohrozenia sa zúčastnili politológ Grigorij Mesežnikov (moderátor) a rečníci Pavol Demeš (politický analytik a občiansky aktivista), Eugen Korda (novinár) a Peter Schutz (novinár). Stredobodom pozornosti diskutujúcich bolo mediálne prostredie v transformujúcich sa štátoch a rola nezávislých novinárov v posilňovaní demokracie a občianskej spoločnosti.

Slobodné a nezávislé médiá patria medzi nosné piliere demokratickej spoločnosti. Zohrávajú nezastupiteľnú úlohu v kultivácii spoločenskej atmosféry, sú spojencami občianskej spoločnosti v snahe o zvýšenie kvality demokracie, o boj proti korupcii a kriminalite, o spolunažívanie ľudí rôznych etnicít a konfesií. Záleží im na tom, aby spoločnosť bola slobodná, aby bola zaistené podmienky pre slobodnú umeleckú a novinársku tvorbu.

Vývoj vo viacerých krajinách signalizuje nárast nacionalistických a populistických síl, podkopávajúcich základy demokracie. Nacionalisti sa snažia ovládnuť médiá a výrazne obmedziť ich slobodu a nezávislosť, presadiť svoj vplyv v už existujúcich médiách alebo vytvoriť vlastné médiá. Šíria toxický, zhubný obsah cez internet a sociálne siete prostredníctvom tzv. konšpiračných webov rozširujú zjavne dezinformácie a falošné správy. Zároveň skorumpované skupiny organizovaných záujmov (ekonomických a politických) sa vyhrážajú nezávislým novinárom, obmedzujú ich slobodu, neštítia sa zastrašovania a násilia.

Profesionálna nezávislá žurnalistika a občianska spoločnosť majú v mediálnej oblasti spoločný cieľ – chrániť slobodu médií, bojovať s tými, ktorí ju odstraňujú, trvať na striktnom dodržiavaní zákonov. Musia vymedziť zreteľnú hranicu medzi šírením objektívnych informácií a manipuláciou, propagandou a šírením dezinformácií, usilovať sa o uplatňovanie základných pravidiel novinárskej etiky a profesionálnych pravidiel fungovania médií v podmienkach demokracie a slobody.

Viac na: www.festival.sk>> Späť na Aktuality

Videoaktuality

Neprehliadnite aktuálnu výskumnú štúdiu o postojoch internetovej populácie k problematike kybernetickej bezpečnosti. 

Výsledky 15. ročníka výskumu digitálnej gramotnosti populácie SR.

Kyberbezpečnosť očami internetovej populácie SR
Digitálna gramotnosť na Slovensku 2020

Správa zo sociologického
výskumu názorov mladých
ľudí vo veku 15-19 rokov.

Publikácia obsahujúca 30 pojmov súvisiacich s občianskym spolunažívaním.

Občianske spolunažívanie <br/>očami tínedžerov
Spolu, či proti sebe? Čo ovplyvňuje naše spolužitie

Vnímanie Novembra 1989 a ponovembrových zmien občami Slovenska.

Priebeh eurovolieb 2019, výsledky a spoločensko-politické kontexty hlasovania slovenských občanov.

30 rokov po Nežnej revolúcii. Zisky a straty očami verejnosti
Európske voľby 2019 na Slovensku: výsledky a súvislosti

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore