ivo.sk
 
Ak máte záujem o aktuálne informácie o aktivitách IVO, pošlite nám Váš e-mail
pošli
Mediálne výstupy tlačová agentúra SITA

Mediálne výstupy tlačová agentúra SITA (tlačovka IVO 22.12.14)

SITA, 22.12.2014
IVO: Kvalita demokracie v medziročnom porovnaní klesla
BRATISLAVA 22. decembra (SITA) – Index kvality demokracie za tento rok dosiahol 3,2 bodu, pričom za rok 2013 to bolo 2,9 bodu. Podľa analytikov Inštitútu pre verejné otázky (IVO) “je to výrazný pokles“. Vyplýva to z výsledkov projektu IVO Barometer, ktorý inštitút v spolupráci s ďalšími odborníkmi robí pravidelne každý štvrťrok a tiež súhrnne za celý rok. Projekt sleduje vývoj v oblastiach – demokratické inštitúcie a právny štát; legislatíva; ľudské a menšinové práva; nezávislé médiá a médiá verejnej služby a občianska spoločnosť a tretí sektor. Hodnotenie barometra sa pohybuje od 1,0 do 5,0, pričom známka 1,0 vyjadruje optimálny stav demokracie. Ako na dnešnej tlačovej besede povedal prezident IVO Grigorij Mesežnikov, zaujímavým odkazom vývoja demokracie je stagnácia a tiež dva protichodné trendy - zlepšenie v oblasti demokratické inštitúcie a právny štát a zhoršenie v oblasti legislatíva.
Analytici IVO v spolupráci s ďalšími expertmi hodnotia v rámci IVO Barometer vývoj kvality demokracie na Slovensku za posledný štvrťrok tohto roka priemernou známkou 3,2, čo je rovnaká známka ako v 3. a 1. štvrťroku. V druhom štvrťroku to bolo 3,1. Z pohľadu celoročného hodnotenia sa tak potvrdila stagnácia indexu kvality demokracie. Na zlepšenie kvality demokracie na Slovensku “by mal byť nastolený nový model medzi vládnou stranou a opozíciou v parlamente, všetky ústavné inštitúcie ba mali pôsobiť prísne v rámci tých kompetencií, ktoré sú im dané ústavou, nemalo by sa využívať mocenské postavenie na dosiahnutie neodôvodnených politických výhod, bez ohľadu na to, o akej politickej strane hovoríme,“ povedal po dnešnej tlačovej besede pre agentúru SITA prezident IVO Mesežnikov. Ako príklady nedemokratických politických postupov uviedol aj: kauzu nevymenovania generálneho prokurátora, nepriame novelizácie zákonov, odmietanie opozičných legislatívnych návrhov v parlamente len preto, že sú návrhmi opozície či neschvaľovanie programov mimoriadnych schôdzí parlamentu zvolaných opozíciou.
Spomínané zlepšenie štvrťročného hodnotenia v oblasti demokratické inštitúcie a právny štát (z 3,5 v 3. štvrťroku na 3,25 v 4. štvrťroku) je podľa IVO Barometra výsledkom pozitívneho pôsobenia ústavných inštitúcií – prezidenta a Ústavného súdu SR. Zhoršenie v oblasti legislatívy (z 2,75 v 3. štvrťroku na 3,0 v 4. štvrťroku) je dôsledkom “viacerých prípadov účelovej novelizácie zákonov v reakcii na aktuálny politický vývoj“. Príkladom je podľa Mesežnikova aj novelizácia Ústavy SR. Výsledky IVO Barometra vyčítajú v oblasti legislatívy zákonodarcom medzi iným aj stav zákona o verejnom obstarávaní, ktorý analytici vo výstupoch z IVO Barometra označujú za “neprehľadný a zložitý“. Dodávajú, že “na jeho použitie si je veľakrát potrebné najať ďalších odborníkov a ešte stále to nezaručuje bezproblémový verejný nákup v primeranom čase“. Oblasti – ľudské a menšinové práva a nezávislé médiá sa nezmenili a ostali na rovnakej úrovni po celý rok 2014. Ľudským a menšinovým právam IVO Barometer pridelil v hodnotení kvality demokracie známku 3,5 a mediálnej oblasti známku 3,0. V oblasti ochrany a dodržiavania ľudských a menšinových práv upozorňujú autori IVO Barometra na dokončenie príprav celoštátnej ľudskoprávnej stratégie. Podľa nich problémom je, že “mnohé kresťanské a konzervatívne združenia vrátane časti politického spektra tvrdia, že stratégia je ´veľmi tendenčná a výrazne zameraná na práva menšiny s neheterosexuálnou orientáciou´ “, čo “nezodpovedá skutočnosti“. Hodnotenie sa nevyhlo ani tzv. referendu o rodine, kde autori projektu okrem iného tvrdia, že základný odkaz iniciátorov referenda je, že keďže “demokracia je vôľa väčšiny, čokoľvek, čo väčšina odhlasuje, je demokratické“. Bez zmien je posledné tri roky vývoj kvality demokracie v oblasti nezávislých médií a médií verejnej služby, dosahuje známku 3,0. IVO Barometer si všíma postupy súdov a ďalších orgánov činných v trestnom konaní voči médiám, tiež regulačných orgánov a vstup skupiny Penta na mediálny trh. V súvislosti so vstupom Penty do médií sa upozorňuje na potrebu “definovať profesionálne štandardy novinárskej práce a komunikácie s vydavateľmi“. V prípadoch súdov či trestných stíhaní v oblasti médií sa v správe z IVO Baromentra konštatuje aj “potešiteľná stavovská solidarita“, ako aj snahy niektorých profesijných organizácii typu IPI (Medzinárodný tlačový inštitút) upozorňovať na tlaky na novinárov. “V takýchto zlomových situáciách sa výraznejšie ukazuje absencia funkčnej stavovskej organizácie“, ktorá by zastupovala záujmy novinárov. Napokon v občianskej spoločnosti si správa všíma vymenovanie nového splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti. Kritizuje sa skutočnosť, že parlament prijal zákon o dani z príjmov, ktorý prvý raz od roku 2010 nepozastavuje firmám pokles asignácie percenta z dane pre neziskový sektor a už v roku 2016 tak neziskový sektor môže prísť o 7 až 8 miliónov eur, uvádza sa vo výsledkoch IVO Barometer za 4. štvrťrok 2014 a celý rok 2014.

SITA, 22.12.2014
PRIESKUM: Smerovanie spoločnosti kritizujú takmer všetci
BRATISLAVA 22. decembra (SITA) - Hodnotenie smerovania slovenskej spoločnosti verejnosťou je v súčasnosti oveľa kritickejšie ako v rokoch 2006 až 2010, keď podiel pesimistov medzi obyvateľmi neprevažoval. Vyplýva to z výskumu názorov verejnosti na aktuálne spoločenské a politické otázky, ktorý uskutočnil Inštitút pre verejné otázky (IVO) od 7. do 14. októbra a od 4. do 12. novembra. Zber údajov pre IVO zabezpečila agentúra FOCUS prostredníctvom vyškolených anketárov na reprezentatívnej vzorke 1 031 (v októbri) a 1 064 (v novembri) obyvateľov SR vo veku od 18 rokov. Pri analýze boli použité aj dáta z výskumu ISSP Slovensko 2014 (október 2014) a z predchádzajúcich výskumov IVO. Výsledky z prieskumu zverejnil IVO na dnešnej tlačovej besede. Na otázku prieskumu, či sa spoločnosť uberá správnym, alebo nesprávnym smerom, odpovedalo v októbri 2014 kladne 39 percent a záporne 54 percent respondentov.
Kritické hodnotenie smerovania slovenskej spoločnosti prevládalo medzi ženami i mužmi, aj vo všetkých skupinách podľa veku a vzdelania. Výnimkou sú iba vysokoškolsky vzdelaní, v prípade ktorých boli kritické i pochvalné hodnotenia v rovnováhe. Z regionálneho hľadiska boli najoptimistickejší obyvatelia Košického kraja (52 % priaznivých vs. 43 % nepriaznivých hodnotení) a najpesimistickejší boli obyvatelia Nitrianskeho kraja (32 % priaznivých vs. 62 % nepriaznivých hodnotení). Značné rozdiely v hodnotení slovenskej spoločnosti zistil prieskum IVO pri pohľade prívržencov politických strán. Výrazná väčšina priaznivcov vládnej strany Smer-SD sa prikláňa k pozitívnemu hodnoteniu (64 %). Naopak, medzi sympatizantmi opozičných politických strán prevládali kritické názory na smerovanie Slovenska, nie však v rovnakej miere. Napríklad medzi prívržencami SaS a Siete boli kritické názory iba o málo častejšie ako kladné hodnotenie, najkritickejšími boli voliči SDKÚ-DS.
Respondenti výskumu IVO sa vyjadrili aj k téme identifikácie so Slovenskou republikou. Konkrétne výskum zisťoval, do akej miery sú obyvatelia SR hrdí na to, čo ich republika dokázala počas uplynulých 22 rokov samostatnosti. Podiel hrdých občanov dosiahol 64 %, rovnako ako v predchádzajúcom roku. Pričom podľa dát výskumu zozbieraných od roku 2003 bola hrdosť na úspechy Slovenska najvyššia v období pred krízou v roku 2008 (77 %). Pocit hrdosti na úspechy Slovenska je častejší u občanov slovenskej než maďarskej národnosti (67 % Slovákov a 41 % Maďarov), medzi vzdelanejšími ľuďmi (70 % respondentov s vysokoškolským vzdelaním vs. 55 % so základným vzdelaním), u tvorivých odborných pracovníkov (71 %) či výkonných odborných pracovníkov (69 %) - najmä na rozdiel od nezamestnaných (42 %). Pocit hrdosti na úspechy Slovenska prevažuje vo všetkých krajoch Slovenska. Pohľad optikou prívržencov parlamentných strán ukazuje, že hrdosť na úspechy Slovenska prevažuje u prívržencov všetkých strán, pričom najvyššie hodnoty dosahuje u prívržencov Smeru-SD (77 %).

SITA, 22.12.2014
PRIESKUM: Rok 2014 poznačili zmeny v stredopravých stranách
BRATISLAVA 22. decembra (SITA) - Rok 2014 poznamenali predovšetkým zmeny v stredopravej časti politického spektra a preferencie vládneho Smeru-SD oproti výsledku posledných parlamentných volieb klesli o šesť až 12 percent. Vyplýva to z analýzy vývoja politických preferencií po voľbách v roku 2012 z dielne Inštitútu pre verejné otázky (IVO). Výsledky prezentovali na dnešnej tlačovej besede. Posledné parlamentné voľby vyhral Smer-SD s výsledkom 44,4 percenta. IVO konštatuje, že v treťom roku vládnutia sa preferencie najsilnejšej strany pohybovali medzi 32 až 38 percentami. V eurovoľbách v máji 2014 však vládna strana získala 24,1 percenta.
Rok 2014 podľa IVO poznačili hlavne pohyby v stredopravej časti spektra - najmä vznikom preferenčne relatívne silnej strany Sieť, ktorú založil bývalý poslanec NR SR za KDH a neúspešný kandidát na prezidenta Radoslav Procházka. "Tento subjekt je na základe voličských preferencií najsilnejšou stredopravou opozičnou stranou," konštatuje IVO s tým, že zároveň pokračovala fragmentácia a oslabovanie parlamentných strán, hlavne SDKÚ-DS, ktorá stratila klub a podľa jesenných prieskumov by nemala šancu dosiahnuť päťpercentné kvórum. Kolísavý vývoj vidí IVO aj pri podpore pre OĽaNO a Most-Híd, obe strany však boli po celý rok bezpečne nad piatimi percentami. Oproti volebnému výsledku aj povolebnému vývoju klesli preferencie SaS. Hnutie NOVA Daniela Lipšica dlhodobo ostáva pod piatimi percentami. Okolo tejto hranice sa pohybuje podpora aj pre mimoparlamentné strany SNS a SMK.
Sumárna podpora pre strany parlamentnej opozície (vrátane SaS, NOVA a strany Sieť, ktorú zastupuje poslanec Miroslav Beblavý) by síce v decembri 2014 dosiahla 47 percent, čo je výrazne viac ako podpora pre Smer-SD, podľa IVO však ide o veľmi heterogénne zoskupenie, pričom preferencie niektorých strán v tomto zoskupení sa pohybujú pod hranicou zvoliteľnosti do národnej rady. "Rok a štvrť pred ďalšími parlamentnými voľbami ostáva teda osud podoby súčasného opozičného tábora otvorený," hodnotí Inštitút pre verejné otázky.
Inštitút pre verejné otázky urobil v dňoch 7. až 14. októbra 2014 a v dňoch 4. až 12. novembra 2014 výskum názorov verejnosti na aktuálne spoločenské a politické otázky. Údaje zbierala agentúra Focus anketármi na vzorke 1 031 (v októbri) a 1 064 (v novembri) obyvateľov nad 18 rokov. Pri analýze využili aj dáta z výskumu ISSP Slovensko 2014 (október 2014) a z predchádzajúcich výskumov IVO.

SITA, 22.12.2014
PRIESKUM: Rómovia majú podľa prieskumu lepšie postavenie ako ostatní
BRATISLAVA 22. decembra (SITA) - Tridsaťštyri percent respondentov si myslí, že Rómovia na Slovensku majú v porovnaní s ostatnými obyvateľmi lepšie postavanie a šance. Vyplýva to z výsledkov prieskumu, ktorý v dňoch 7. až 14. októbra a 4. až 12 novembra robila pre Inštitút pre verejné otázky (IVO) agentúra FOCUS. V októbri sa na prieskume zúčastnila reprezentatívna vzorka 1 031 a v novembri 1 064 respondentov starších ako 18 rokov. Údaje inštitút zverejnil na dnešnej tlačovej besede v Bratislave. Podľa 30 percent respondentov majú Rómovia v spoločnosti horšie postavenie a šance a podľa 29 percent opýtaných sú postavenie a šance ostatných obyvateľov rovnaké. Počet ľudí , ktorí pripisujú Rómom zvýhodnené postavenie, pritom podľa IVO v posledných rokoch rástol. Ešte v roku 2006 považovalo postavenie a šance Rómov v porovnaní s ostatnými za horšie 58 percent respondentov a za lepšie len 14 percent. Vnímanie Rómov ako zvýhodnenej skupiny je podľa IVO v spoločnosti rovnomerne rozložené, je v rovnakej miere vlastné mužom i ženám, ľuďom rozdielneho veku a vzdelania, obyvateľom obcí rozdielnej veľkosti bez ohľadu na región a politickú inklináciu V prípade maďarskej menšiny sú podľa 55 percent respondentov slovenskej národnosti postavenie a šance Slovákov a Maďarov na Slovensku rovnaké, s čím súhlasí aj 54 percent respondentov maďarskej národnosti. Postavenie Maďarov na Slovensku považuje za horšie 44 percent respondentov maďarskej národnosti a len 12 percent respondentov slovenskej národnosti. Postavenie Maďarov na Slovensku považuje za lepšie 22 percent respondentov slovenskej národnosti, avšak len jedno percento maďarských respondentov. Kým názory Slovákov na postavenie maďarskej menšiny sú v posledných rokoch pomerne ustálené, pohľad Maďarov podľa IVO citlivo reaguje na politickú situáciu v krajine a spravidla vidia svoju situáciu priaznivejšie, keď majú vo vláde svoje politické zastúpenie. Rovnosť postavenia a šancí ľudí homosexuálnej orientácie konštatuje podľa prieskumu 42 percent opýtaných. Podľa 26 percent opýtaných je postavenie homosexuálov v spoločnosti horšie, podľa 11 percent respondentov je, naopak, lepšie. Tendencia vnímať sexuálne menšiny ako znevýhodnené sa podľa IVO najviac prejavuje u mladých ľudí, študentov a ateistov. Za zvýhodnených ich, naopak, považujú hlboko veriaci, obyvatelia obcí a nezamestnaní. O pretrvávajúcej tabuizácii témy homosexuality svedčí podľa IVO aj pomerne veľký počet respondentov, ktorí na túto otázku neodpovedali. Bolo ich 21 percent. V otázke rovnosti postavenia a šancí mužov a žien odpovedalo 56 percent opýtaných žien, že hodnotia svoje postavenie ako horšie. Za horšie považuje postavenie žien aj 42 percent mužov. O tom, že šance mužov a žien sú rovnaké, je presvedčených 38 percent žien a 48 percent mužov. Šesť percent žien a sedem percent mužov verí, že postavenie žien je lepšie ako postavenie mužov.
Pri otázke: Ako hodnotíte postavenie a šance obyvateľov Vášho kraja v porovnaní s priemerom Slovenska boli najoptimistickejší obyvatelia Bratislavského kraja. Lepšie šance a postavenie v porovnaní so zvyškom krajiny uviedlo 63 percent opýtaných. Podľa 21 percent sú postavenie a šance obyvateľov kraja v porovnaní s ostatnými rovnaké a podľa 15 percent opýtaných sú horšie. Najpesimistickejší sú obyvatelia Košického kraja. Tam 85 percent respondentov uviedlo, že ich postavenie a šance sú v porovnaní s priemerom Slovenska horšie. Podľa 10 percent respondentov sú šance obyvateľov kraja rovnaké a podľa troch percent opýtaných sú lepšie. Za horšie v porovnaní s priemerom Slovenska označilo svoje postavenie a šance aj 83 percent respondentov v Prešovskom kraji a 73 percent respondentov v Banskobystrickom kraji. Podľa IVO tieto výsledky kopírujú rozdiely v objektívnych parametroch ekonomickej a sociálnej situácie regiónov.

SITA, 22.12.2014
PRIESKUM: Verejnosť trápi podľa IVO najviac nezamestnanosť
BRATISLAVA 22. decembra (SITA) - Najzávažnejšie problémy obyvateľov Slovenska sú aj v roku 2014 nezamestnanosť (71 %) a neuspokojivá životná úroveň a nedostatočné sociálne istoty (58 %). Za nimi nasledujú problémy: korupcie, klientelizmu a netransparentnosti (28 %), zdravotníctva (28 %) a ekonomickej politiky (16 %), vyplýva to z výskumu názorov verejnosti na aktuálne spoločenské a politické otázky, ktorý uskutočnil Inštitút pre verejné otázky (IVO) od 7. do 14. októbra a od 4. do 12. novembra. Zber údajov pre IVO zabezpečila agentúra FOCUS prostredníctvom vyškolených anketárov na reprezentatívnej vzorke 1 031 (v októbri) a 1 064 (v novembri) obyvateľov SR vo veku od 18 rokov. Pri analýze boli použité aj dáta z výskumu ISSP Slovensko 2014 (október 2014) a z predchádzajúcich výskumov IVO. Výsledky z prieskumu zverejnil IVO na dnešnej tlačovej besede.
Medzi desať najzávažnejších spoločenských problémov respondenti prieskumu ďalej zaradili: postavenie Rómov a ich spolužitie s ostatnými obyvateľmi (12 %); problém kriminality, organizovaného zločinu a neefektívnej práce polície (12 %); kvalitu demokracie, spôsob vládnutia, politickú kultúru (9 %); školstvo a vzdelávanie (9 %); stav súdnictva, vymožiteľnosť práva, rovnosť pred zákonom (8 %). Na 11. priečke sa s tromi percentami umiestnila zahraničná politika, z nej najmä rusko-ukrajinský konflikt a otázka sankcií voči Rusku. Na 12. mieste skončila taktiež s tromi percentami problematika bývania a najmä jeho nedostupnosti pre mladých ľudí. Problémy byrokracie a verejnej správy ako aj dopravy získali zhodne po 2%.
Ako konštatuje v správe k výsledkom výskumu IVO, "oproti koncu roka 2013 sa v očiach občanov nezmenila naliehavosť väčšiny z uvedených problémov. Mierne sa zvýšila iba pálčivosť problému životnej úrovne a sociálnych istôt (z 55 % na 58 %) a mierne klesla pálčivosť problému korupcie, klientelizmu a netransparentnosti (z 32 % na 28 % )". V porovnaní s predchádzajúcim obdobím respondenti častejšie hovoria o tom, že nezamestnanosť sa stala aj problémom absolventov a že pre málo práce sú ľudia zo Slovenska nútení odchádzať do zahraničia. Problematiku zdravotníctva respondenti často spájajú s finančnou nedostupnosťou liekov a zdravotníckych služieb.
Ľudia s vyšším vzdelaním sú podľa výskumu IVO citlivejší na problémy korupcie a klientelizmu, súdnictva a vymožiteľnosti práva, ako aj na problém ekonomickej politiky. Občania s nižším vzdelaním zase pripisujú zvýšenú váhu otázkam životnej úrovne a sociálnych istôt. Prejavujú sa aj tradičné rodové rozdiely. Muži citlivejšie reagujú na otázky korupcie a klientelizmu, ekonomickej politiky, kvality demokracie a spôsobu vládnutia, fungovania súdnictva a vymožiteľnosti práva a sú kritickejší k Rómom. Podľa žien majú väčšiu váhu problémy nezamestnanosti, životnej úrovne a sociálnych istôt, ako aj stavu zdravotníctva a školstva. Tradične viac citliví sú na životnú úroveň a sociálne zabezpečenie a problémy zdravotníckej starostlivosti starší ľudia.
Výrazné rozdiely zaznamenal prieskum podľa respondentov - voličov politických strán. Prívrženci Smeru-SD sa od priemeru celej populácie odlišujú najmä tým, že ich väčšmi trápi nezamestnanosť, životná úroveň a sociálne istoty, kriminalita, organizovaný zločin a neefektívna práca polície. Zriedkavejšie uvádzajú problém korupcie a klientelizmu, ako aj problémy politiky a demokracie. Prívrženci opozičných strán sa v dôraze na jednotlivé problémy značne rozchádzajú, upozorňuje IVO. "Prívrženci Siete pripisujú zvýšenú váhu problémom školstva a vzdelávania, ako aj problému súdnictva, vymožiteľnosti práva a rovnosti pred zákonom. Prívrženci KDH pripisujú mierne zvýšenú váhu problémom životnej úrovne a sociálnych istôt, korupcie a klientelizmu, fungovania zdravotníctva, problémom spolužitia s Rómami. Prívrženci Mosta-Híd sa od priemeru odlišujú najmä zvýšeným dôrazom na životnú úroveň a sociálne istoty, ako aj znepokojením z kvality demokracie a politickej kultúry. Prívrženci OĽaNO reagujú mimoriadne citlivo na problém nezamestnanosti; korupcie a klientelizmu, kriminality, ako aj kvality demokracie a politickej kultúry," uvádza sa v správe o výsledkoch výskumu. IVO dodáva, že za pozornosť stojí aj rozsiahla skupina nevoličov, ktorá sa od priemeru populácie odlišuje väčším dôrazom na problém životnej úrovne a sociálnych istôt, korupcie a klientelizmu, ako aj školstva a vzdelávania.

SITA, 23.12.2014
PRIESKUM: Fico má pri dôveryhodnosti v Kiskovi vážnu konkurenciu
BRATISLAVA 23. decembra (SITA) - Po rokoch jasnej dominancie v rebríčkoch dôveryhodnosti má premiér a predseda Smeru Robert Fico v osobe prezidenta Andreja Kisku vyrovnanú konkurenciu. Konštatuje to Inštitút pre verejné otázky (IVO), ktorý spracoval analýzu dôveryhodnosti politických osobností.
"Rebríček najdôveryhodnejších osobností zaznamenal v druhej polovici roka 2014 prevratnú zmenu," tvrdí IVO s tým, že v novembri 2014 je Kiska najdôveryhodnejším politikom, s malou stratou nasleduje Fico. Pozície na ďalších priečkach sa tiež zmenili - do prvej pätice okrem Roberta Kaliňáka patrí aj predseda strany Sieť Radoslav Procházka, vyšší rating ako pred rokom má expremiérka Iveta Radičová. Nasledujú „stálice“ rebríčkov dôveryhodnosti - predseda Mostu-Híd Béla Bugár a predseda OĽaNO Igor Matovič. Za nimi sa v rozpätí štyroch až dvoch percent umiestňujú predsedovia ďalších opozičných strán – Ján Figeľ, Richard Sulík a Daniel Lipšic, ale aj bývalý predseda parlamentu Pavol Paška a bývalý predseda SNS Ján Slota.
Výskumom IVO zistil, že oproti minulému roku sa znížil podiel občanov, ktorí nedôverujú nikomu alebo nevedia uviesť dôveryhodnú osobnosť, konkrétne zo 45 na 39 percent. Podľa IVO to mohla spôsobiť práve vysoká dôveryhodnosť nového prezidenta, ktorý nie je straník.
O tom, ako verejnosť vníma politikov, podľa IVO veľa vypovedá ich pozícia v prostredí prívržencov ich vlastných politických strán. Výraznou zmenou oproti minulosti je najmä pozícia prezidenta. Kiska boduje v prvej trojke medzi voličmi všetkých relevantných strán s výnimkou SNS, hoci ešte pred rokom medzi dôveryhodnými osobnosťami nefiguroval. "V prípade prívržencov SDKÚ-DS a SMK je dokonca najdôveryhodnejším politikom," konštatuje IVO. V Smere-SD je trvalo jednoznačnou jednotkou Fico, ktorému dôveruje 77 percent prívržencov strany. S väčším odstupom sa na druhej pozícii drží Kaliňák, na rovnakej úrovni je však aj dôveryhodnosť Kisku. Model silného dôveryhodného lídra je aj v stranách Most-Híd, OĽaNO, Sieť a SaS. Oproti vlaňajšku sa jednotkami vo svojich stranách stali aj lídri KDH a SNS. "Personálnu bezradnosť možno pozorovať medzi prívržencami SDKÚ-DS, predseda Pavol Frešo je až tretí, pred ním je nielen prezident Kiska, ale aj expremiérka Radičová," uvádza materiál.
IVO analyzoval aj dôveryhodnosť Slovákov k štátnym inštitúciám. Vláde, národnej rade aj ústavnému súdu ľudia skôr nedôverujú. Výnimkou je iba prezident. Na jeseň tohto roka prezidentovi republiky dôverovalo 72 percent dospelých obyvateľov, čo je o 24 percentuálnych bodov viac ako v novembri 2013. "Pod tento nárast sa podpisuje zmena na poste prezidenta – v júni 2014 Ivana Gašparoviča vymenil Andrej Kiska," tvrdí správa z výskumu IVO.
V porovnaní s rokom 2013 viac ľudí dôveruje polícii (nárast zo 43 na 52 percent) a súdnictvu (z 24 na 30 percent). Dôveryhodnosť ďalších sledovaných spoločenských inštitúcií sa podľa IVO výrazne nezmenila, v prípade mimovládnych organizácii a odborov nedôvera mierne prevažuje nad dôverou, v prípade politických strán je však prevaha nedôvery dlhodobá a výrazná.
Inštitút pre verejné otázky urobil v dňoch 7. až 14. októbra 2014 a v dňoch 4. až 12. novembra 2014 výskum názorov verejnosti na aktuálne spoločenské a politické otázky. Údaje zbierala agentúra Focus anketármi na vzorke 1 031 (v októbri) a 1 064 (v novembri) obyvateľov nad 18 rokov. Pri analýze využili aj dáta z výskumu ISSP Slovensko 2014 (október 2014) a z predchádzajúcich výskumov IVO.

Videoaktuality

Ako vníma verejnosť historické míľniky a ich protagonistov a ako hodnotí našu novodobú históriu. 

Sociálno-ekonomické a vnútro- politické aspekty migrácie a integrácia migrantov vo V4.

Osudové osmičky<br/>vo vedomí slovenskej<br/>verejnosti
Phantom Menace. The Politics and Policies of Migration in Central Europe

Najpálčivejšie problémy žien, šance na trhu práce a bariéry vyššieho zastúpenia žien v politike.

Výskumná štúdia o hrozbách radikalizmu a extrémizmu u mladých ľudí.

Politická participácia žien na Slovensku: možnosti a limity
Mladí ľudia a riziká extrémizmu

Neprehliadnite najnovší prieskum o postojoch bežných ľudí k robotom a robotizácii spoločnosti.

Reprezentatívny výskum na tému IT vzdelávania na základných a stredných školách.

Digitálna gramotnosť na Slovensku 2018: Zaostrené na robotiku
Informatické vzdelávanie optikou mladých

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore