ivo.sk
 
Ak máte záujem o aktuálne informácie o aktivitách IVO, pošlite nám Váš e-mail
pošli
Dvadsaťpäť rokov od Nežnej revolúcie očami občanov Slovenskej republiky a Českej republiky

Inštitút pre verejné otázky v spolupráci s agentúrou FOCUS a Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. uskutočnili začiatkom októbra 2014 výskumy názorov slovenskej a českej verejnosti na November 1989 a nasledujúci vývoj.

Zber dát na Slovensku realizovala agentúra FOCUS v dňoch 7. – 14. 10. 2014; zber dát v ČR realizovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění v dňoch 1. – 8. 10. 2014. Oba výskumy sa uskutočnili prostredníctvom siete vyškolených anketárov na reprezentatívnych vzorkách obyvateľov vo veku od 18 rokov (SR 1031 respondentov, ČR 1004 respondentov), údaje boli zozbierané metódou osobných rozhovorov. Prieskum sa parciálne realizoval aj ako súčasť projektu Otvorenejšie Slovensko

Ľudia na Slovensku pokladajú November 1989 za jednu z pozitívnych historických udalostí. Hodnotenie ponovembrových zmien je však kritickejšie ako pred 5 rokmi. Pohľad slovenskej verejnosti na Nežnú revolúciu a jej následky je v zásade podobný ako pohľad českej verejnosti. Väčšina občanov na jednej strane priaznivo hodnotí nadobudnuté slobody a na strane druhej kritizuje zhoršenie pracovných príležitostí, sociálnych istôt a bezpečnosti občanov. V oboch republikách občania rezervovane možnosť ovplyvňovať politické rozhodnutia, rovnosť pred zákonom a šancu ľudí získať slušné spoločenské postavenie na základe poctivej práce.  

DOWNLOAD VÝSLEDKOV VÝSKUMU

Tlačová správa – výsledky výskumu (pdf)
Prezentácia výsledkov – grafy a tabuľky (pdf)


Výsledky výskumu predstavili v Bratislave dňa 12.11.2014 Oľga Gyárfášová, Paulína Tabery a Zora Bútorová. Výskumné zistenia boli zverejnené aj v Prahe.

November 1989 ako téma 

Hoci sa blíži 25. výročie od pádu komunizmu, iba pre štvrtinu občanov SR (24%) sú novembrové udalosti častou alebo občasnou témou rozhovorov v okruhu svojich blízkych – v rodine, medzi priateľmi, kolegami a pod. Častejšie sú rozhovory o tom, ako sa žilo pred rokom 1989 (často a občas o nich debatuje 46%), ako aj rozhovory o aktuálnom politickom dianí (53%). Pozornosť, akú venujú novembrovým udalostiam a životu pred Novembrom 1989 ľudia v ČR, je približne rovnaká ako na Slovensku (24%, resp. 43%). Ich záujem o aktuálne politické dianie je však o čosi vyšší (62%). Za závažné možno pokladať zistenie, že diskusie na tieto témy prednovembrového života a udalostí počas Nežnej revolúcie zažívajú na Slovensku i v ČR najzriedkavejšie najmladší ľudia vo veku 18-24 rokov.  

Ďalšie početné zistenia výskumu nájdete v tlačovej správe a prezentácii.

Vybrané mediálne výstupy>> Späť na Aktuality

Videoaktuality

Neprehliadnite aktuálnu výskumnú štúdiu o postojoch internetovej populácie k problematike kybernetickej bezpečnosti. 

Výsledky 15. ročníka výskumu digitálnej gramotnosti populácie SR.

Kyberbezpečnosť očami internetovej populácie SR
Digitálna gramotnosť na Slovensku 2020

Výsledky volieb a ich širší
kontext, činnosti politických
aktérov, sociologické dáta.

Publikácia obsahujúca 30 pojmov súvisiacich s občianskym spolunažívaním.

Slovenské voľby '20.<br/>Akú zmenu priniesli
Spolu, či proti sebe? Čo ovplyvňuje naše spolužitie

Vnímanie Novembra 1989 a ponovembrových zmien občami Slovenska.

Priebeh eurovolieb 2019, výsledky a spoločensko-politické kontexty hlasovania slovenských občanov.

30 rokov po Nežnej revolúcii. Zisky a straty očami verejnosti
Európske voľby 2019 na Slovensku: výsledky a súvislosti

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore