ivo.sk
 
Ak máte záujem o aktuálne informácie o aktivitách IVO, pošlite nám Váš e-mail
pošli
Verejnosť predložila vláde kritický odpočet. Stagnáciu či dokonca zhoršenie vnímajú aj prívrženci Smeru-SD

Inštitút pre verejné otázky uskutočnil v dňoch 5. – 12. 11. 2013 výskum názorov verejnosti na aktuálne spoločenské a politické otázky. Zber údajov zabezpečila agentúra FOCUS prostredníctvom siete vyškolených anketárov na reprezentatívnej vzorke 1049 obyvateľov SR vo veku od 18 rokov.

Vo výskume respondenti odpovedali aj na otázku, ako sa zmenila situácia v spoločnosti od nástupu vlády R. Fica v roku 2012 vo vybraných jedenástich oblastiach. Iba okrajová časť respondentov pohybujúca sa medzi 4 až 9 % vyslovila názor, že v uvedených oblastiach došlo k zlepšeniu. 

Výrazná väčšina respondentov vyjadrila presvedčenie o zhoršení situácie v piatich oblastiach: pracovné príležitosti (75 %); postavenie živnostníkov a malých podnikateľov (65 %); situácia v zdravotníctve (64 %); stav verejných financií, zadlženosť štátu (63 %); korupcia a klientelizmus v politike (62 %). 

Pri hodnotení situácie v ďalších troch oblastiach prevažuje konštatovanie zhoršenia nad konštatovaním  nezmenenej situácie či stagnácie – v oblasti justície a súdnictva (53 % vz. 36 %); dodržiavania zákonov a ústavy (49 % : 38 %) a školstva (46 % : 39 %). 

V ďalších troch oblastiach približne polovica respondentov konštatovala stagnáciu, pričom podiel tých, čo považovali situáciu za zhoršenú, dosahoval okolo 40 %. Ide o vývoj demokracie (47 % konštatovalo nezmenený stav vz. 41 % zhoršenie),  životnej úrovne respondentov či ich rodín (49 % vz. 41 %) a vzťahov medzi Rómami a ostatnými obyvateľmi (51 % vz.  41 %). 

Tabuľka 1
Ako sa zmenila od nástupu vlády R. Fica v roku 2012 situácia v nasledujúcich oblastiach?     (% odpovedí „zlepšila sa“ : „ostala rovnaká“ : „zhoršila sa“)

Zlepšila sa Ostala rovnaká Zhoršila sa
Pracovné príležitosti 5 20 75
Postavenie živnostníkov a drobných podnikateľov 4 23 65
Situácia v zdravotníctve 7 27 64
Stav verejných financií, zadlženosť štátu 5 24 63
Korupcia, klientelizmus v politike 5 29 62
Stav súdnictva, justície 5 36 53
Dodržiavanie ústavy a zákonov 6 38 49
Situácia v školstve 4 39 46
Stav demokracie 9 47 41
Životná úroveň Vás a Vašej rodiny 9 49 41
Vzťahy medzi Rómami a ostatnými obyvateľmi 4 51 41

Poznámka: Zvyšok do 100 % tvoria odpovede „neviem“.
Zdroj:
Inštitút pre verejné otázky, november 2013.


Názory na vývoj v jednotlivých oblastiach sú v populácii rovnomerne rozložené: rozdiely podľa pohlavia, veku či vzdelania nie sú štatisticky významné. 

Prívrženci Smeru-SD sa odlišujú od prívržencov ostatných politických strán i od priemeru populácie priaznivejším hodnotením vývoja vo všetkých skúmaných oblastiach. Aj medzi nimi však prevažujú respondenti konštatujúci nepriaznivý vývoj v oblasti pracovných príležitostí (59 %), zhoršenie postavenia živnostníkov a drobných podnikateľov (52 %) i nepriaznivý vývoj situácie zdravotníctve (53 %). 


Ďalšie doplňujúce údaje z výskumu sa nachádzajú v priloženej tlačovej správe.

Download: Tlačová správa (PDF)

Prieskum verejnej mienky realizoval Inštitút pre verejné otázky v rámci projektu Otvorenejšie Slovensko

---

Vybrané mediálne výstupy >> Späť na Aktuality

Videoaktuality

Priebeh eurovolieb 2019, výsledky
a spoločensko-politické kontexty hlasovania slovenských občanov.

Vnímanie Novembra 1989 a ponovembrových zmien občami Slovenska. 

Európske voľby 2019 na Slovensku: výsledky a súvislosti
30 rokov po Nežnej revolúcii. Zisky a straty očami verejnosti

Správa zo sociologického
výskumu názorov mladých
ľudí vo veku 15-19 rokov.

Publikácia obsahujúca 30 pojmov súvisiacich s občianskym spolunažívaním.

Občianske spolunažívanie <br/>očami tínedžerov
Spolu, či proti sebe? Čo ovplyvňuje naše spolužitie

Nová štúdia zameraná na reflexiu problémov informatického vzdelávania dievčat a žien.  

Výskumná štúdia o hrozbách radikalizmu a extrémizmu u mladých ľudí.

Ženy vo svete informačných technológií
Mladí ľudia a riziká extrémizmu

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore