ivo.sk
 
Ak máte záujem o aktuálne informácie o aktivitách IVO, pošlite nám Váš e-mail
pošli
Vybrané mediálne výstupy - Slovenská justícia očami verejnosti, odborníkov a sudcov - štvrté kolo

TASR 20.6.2012

PRIESKUM: Všeobecným súdom nedôveruje 67 percent opýtaných

Bratislava 20. júla (TASR) - Ústavnému súdu dôveruje alebo skôr dôveruje 43 percent opýtaných, nedôveruje mu 49 percent respondentov. Najvyššiemu súdu SR dôverovalo 37 percent a nedôverovalo 54 percent respondentov. Všeobecné súdy na Slovensku považuje za dôveryhodné iba 28 percent opýtaných a za nedôveryhodné 67 percent z nich. Vyplýva to z júnového prieskumu verejnej mienky agentúry FOCUS pre Inštitút pre verejné otázky (IVO), na ktorom sa zúčastnilo 1026 respondentov.

Oproti októbru minulého roku stúpla dôvera ústavného súdu o šesť percent, mierne si polepšil aj najvyšší súd a všeobecné súdy - o dve percentá.

Vyhliadky v oblasti spravodlivosti v spoločnosti a justície sú podľa 17 percent opýtaných dobré a očakávajú, že situácia sa zlepší. Oproti tomu 44 percent respondentov si myslí, že situácia v budúcnosti zostane rovnaká a 35 percent očakáva, že sa zhorší. Štyri percentá opýtaných nevedelo odpovedať.

SITA 20.6.2012

IVO: Pretrváva nedôvera verejnosti k súdnym inštitúciám

Inštitút pre verejné otázky zverejnil prieskum názorov verejnosti na dôveryhodnosť Ústavného súdu SR, Najvyššieho súdu SR a všeobecných súdov

BRATISLAVA 20. júla (SITA) - Na Slovensku naďalej prevažuje nedôvera ľudí k súdnym inštitúciám. Potvrdil to júnový prieskum agentúry Focus, ktorý zverejnil Inštitút pre verejné otázky. Ústavnému súdu dôverovalo (úplne alebo skôr) 43 percent respondentov a nedôverovalo (skôr alebo vôbec) 49 percent opýtaných. Najvyššiemu súdu SR dôverovalo 37 percent účastníkov prieskumu, nedôverovalo mu 54 percent respondentov. "Znovu sa potvrdilo, že väčším deficitom dôvery občanov na Slovensku trpia všeobecné súdy," uvádza sa v správe IVO, ktorú vypracovali Grigorij Mesežnikov, Oľga Gyárfášová a Ján Bartoš. Všeobecné súdy v júni pokladalo za dôveryhodné iba 28 percent respondentov, za nedôveryhodné 67 percent opýtaných. Prieskum názorov verejnosti sa uskutočnil na reprezentatívnej vzorke 1 026 obyvateľov SR vo veku od 18 rokov. Údaje zozbierala agentúra Focus metódou osobných rozhovorov od 5. júna do 11. júna 2012. V porovnaní s výsledkami dôvery verejnosti v októbri 2011 mierne stúpla dôvera k Ústavnému súdu SR (z 37 % na 43 %,) a iba o malú hodnotu, konkrétne dva percentuálne body sa zvýšila dôvera k Najvyššiemu súdu SR a k všeobecným súdom.

IVO zverejnil aj výsledky prieskumu, v ktorom sa vyjadrili k dôveryhodnosti súdnych inštitúcií členovia odborného panelu. Tými sú vedecko-pedagogickí pracovníci, zaoberajúci sa problematikou právneho štátu na vysokoškolských pracoviskách a akademických inštitúciách, experti, pracujúci v mimovládnych neziskových organizáciách, advokátskych kanceláriách a médiách, a nezávislí analytici (celkový počet expertov v tomto prieskume bol 24). Ústavnému súdu dôveruje (úplne alebo skôr) 33 percent expertov z panelu, nedôveruje mu 67 percent z nich. Najvyššiemu súdu dôveruje 12 percent a všeobecným súdom 29 percent odborníkov panelu. "Názory členov panelu odborníkov na dôveryhodnosť súdnych inštitúcií prezrádzajú omnoho vyššiu mieru kritickosti," konštatujú autori správy IVO. Upozornili, že iba štyri percentá expertov úplne dôverujú ústavnému súdu. Úplnú dôveru Najvyššiemu súdu SR a všeobecným súdom (súdnictvu) nevyslovil ani jeden z oslovených expertov. Výrazná nedôvera pritom prevažuje v prípade všetkých troch posudzovaných inštitúcií.

Tretie výsledky sú zo skúmania názorov sudcovského panelu, v ktorom bolo v tomto prieskume 31 sudcov, pracujúcich na súdoch rôzneho stupňa. "Dôvera voči všeobecným súdom medzi oslovenými sudcami prevažuje nad nedôverou, takisto aj ako dôvera voči Ústavnému súdu SR. Najnižšiu mieru dôveryhodnosti požíva medzi členmi panelu sudcov Najvyšší súd SR," zhodnotilo IVO. Ústavnému súdu podľa júnového prieskumu dôveruje 51 percent členov panelu sudcov, najvyššiemu súdu 42 percent z nich a všeobecným súdom 58 percent oslovených sudcov.

***

STV 20.6.2012

Správy STV 19:00: Viac ako polovica Slovákov neverí súdom

***

SITA 20.6.2012


IVO Survey Shows Public Distrusts Judicial Institutions in Slovakia

BRATISLAVA, July 20, (SITA) - Distrust in judicial institutions still prevails among the people in Slovakia. This was confirmed by the June survey of the agency Focus, published by the think tank Institute for Public Affairs. The Constitutional Court has the trust (complete or more trust than distrust) of 43 percent of respondents, while 49 percent of respondents did not trust it (entirely, and more distrust than trust). The Supreme Court is trusted by 37 percent of survey participants, while 54 percent of respondents did not trust it. "It was again confirmed that in particular general courts suffer from a deficit of confidence in Slovakia," states the IVO report prepared by Grigory Meseznikov, Olga Gyarfasova and Jan Bartos. In June general courts were considered trustworthy by only 28 percent of respondents in contrast to 67 percent who distrust them. The survey was conducted on a representative sample of 1,026 respondents from the population of Slovakia older than 18. Focus collected the data in personal interviews from June 5 to June 11. Compared with the results of a survey in October 2011, confidence increased in the Constitutional Court (from 37 percent to 43 percent) and confidence increased by two percentage points in the Supreme Court and in general courts.

TASR 20.6.2012

Distrust in Courts Pervasive in Slovak Society

Bratislava, July 20 (TASR) - The Slovak Constitutional Court is trusted or relatively trusted by 43 percent and distrusted by 49 percent of respondents according to a poll carried out by the FOCUS agency for the Public Affairs Institute (IVO) in June. The results published on Friday show that the Supreme Court only evokes confidence among 37 percent of the 1,026 respondents with 54 percent expressing distrust. The lower-level courts in general seem to be the least trusted, however, with only 28 percent believing in their abilities to mete out justice but 67 percent giving a thumbs down. Compared to the figures from October 2011, the Constitutional Court's trustworthiness is up by 6 percent. Supreme Court and general courts also saw a slight improvement - equalling 2 percent – in both cases. Only 17 percent of the respondents view the prospects in the sphere of the justice and judiciary to be rosy, expecting an improvement. On the other hand, 44 percent don't anticipate any change and 35 percent foresee negative development. As many as four percent couldn't answer the question.

***

aktualne.sk: 
Verejnosť súdom neverí. Dôvera prevažuje u samotných sudcov


pravda.sk:
Súdy majú katastrofálnu bilanciu. Nedôveruje im skoro 70 % Slovákov


webnoviny.sk:
Nedôvera verejnosti k súdnym inštitúciám podľa IVO pretrváva


***

Späť na výsledky výskumu.

 

Videoaktuality

Najnovšia kniha novinárky Ľuby Lesnej o únose Michala Kováča ml.

Publikácia, ktorá umožňuje čitateľom pozrieť sa na súčasný pohyb cez hranice z rozličných uhlov pohľadu.

Únos. Čierna diera demokracie
Otvorená krajina alebo nedobytná pevnosť? Slovensko, migranti a utečenci

Spoločensko-politický kontext, miera dopytu po pravicovom extrémizme, predstavitelia a program.

Reprezentatívny výskum na tému IT vzdelávania na základných a stredných školách.

Súčasný pravicový extrémizmus a ultranacionalizmus na Slovensku
Informatické vzdelávanie optikou mladých

Výskumná štúdia o potenciálnych príležitostiach a hrozbách, ktoré prinášajú pre procesy demokracie moderné IT.

Spoločensko-politické podmienky, medzinárodný kontext, zdroje financovania, vzťah verejnosti.

Mladí ľudia v kyberpriestore – šance a riziká pre demokraciu
Občianska spoločnosť na Slovensku: Krízy, križovatky, výzvy

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore