ivo.sk
 
Ak máte záujem o aktuálne informácie o aktivitách IVO, pošlite nám Váš e-mail
pošli
Migrácia, integrácia a spoločnosť

Migrácia je fenomén, ktorý významným spôsobom zasahuje súčasnú spoločnosť. Migračné procesy úzko súvisia so širším spoločenským, ekonomickým aj politickým dianím, ktoré má vplyv na zvýšenie mobility. Nielen v medzinárodných súvislostiach, ale aj v našom domácom kontexte sa rozsah migrácie zvyšuje a jej podoby sa diverzifikujú. Migrácia zažíva nebývalý rozmach. Slovensko v súčasnosti zaznamenáva každoročne nárast migrantskej populácie.

Migrácia sa však nedá redukovať len na sledovanie mobility obyvateľstva. Má omnoho širšie súvislosti. Je spojená s otázkou kultúrnej diverzity, multikulturalizmu, ako aj nerovného postavenia menšín v spoločnosti, diskrimináciou a ľudskými právami. Inštitút pre verejné otázky považuje demokraciu, právny štát na občianskom princípe, princípy rovnosti a antidiskriminácie za kľúčové piliere spoločnosti, ktorých napĺňanie je zároveň aj výzvou. Sme presvedčení o správnosti týchto princípov a aj to je dôvod vytvorenia tejto platformy, ktorá je venovaná informáciám, analýzam a výskumným zisteniam z oblasti migrácie a integrácie. Snáď i touto cestou prispejeme k zvýšeniu citlivosti slovenskej verejnosti k otázkam kultúrnej diverzity, rovnosti a antidiskriminácie.

Aktuálny projekt IVO v oblasti migrácie a integrácie

Prítomní a predsa (ne)viditeľní? Kultúrna a sociálna integrácia cudzincov v lokálnej perspektíve

Staršie projekty Inštitútu pre verejné otázky v oblasti migrácie a integrácie:

Ekonomické aspekty migrácie a integrácie migrantov z tretích krajín v prostredí Slovenska

Ethnicity in the City

European Web Site on Integration 

Kultúrna diverzita na Slovensku v kontexte pracovnej migrácie: trendy a výzvy pre verejnú politiku

Medzinárodná výmena skúsenosti vo využívaní indikátorov integrácie

Rodinné a rodové aspekty integrácie migrantov z tretích krajín


Výskumy, články, analýzy, štúdie a komentáre:

Publikácia: Migranti na slovenskom trhu práce: Problémy a perspektívy (Filadelfiová J., Gyárfášová O., Sekulová M., Hlinčíková M.)

Štúdia: Migranti a migrantky na trhu práce v SR - Identifikácia a prekonávanie bariér diskriminácie (Hlinčíková M., Lamačková D., Sekulová M.)

Štúdia: Objavovanie nových obzorov – pracovná migrácia z Rumunska (Sekulová M.)

Štúdia: Sonda do života migrantov z Vietnamu (Hlinčíková M.)

Štúdia: Kórejskí investori na Slovensku-prebieha medzikult. dialóg? (Gyárfášová O.)

Štúdia: Príspevok k diverzite a dialógu: príbeh festivalu hudby (Filadelfiová J.)

Štúdia: Diskusia o diverzite a migrácii: trendy a výzvy pre politiku (Filadelfiová J., Hlinčíková M.)

Pracovný zošit: Indikátory integrácie migrantov (Gyárfášová O., Sekulová M.)

Publikácia: Migrantky medzi nami  (Filadelfiová J., Sekulová M.)

Štúdia: Female migrants in Slovakia (Sekulová M.)>> Späť na Aktuality

Videoaktuality

Najnovšia kniha novinárky Ľuby Lesnej o únose Michala Kováča ml.

Publikácia, ktorá umožňuje čitateľom pozrieť sa na súčasný pohyb cez hranice z rozličných uhlov pohľadu.

Únos. Čierna diera demokracie
Otvorená krajina alebo nedobytná pevnosť? Slovensko, migranti a utečenci

Spoločensko-politický kontext, miera dopytu po pravicovom extrémizme, predstavitelia a program.

Reprezentatívny výskum na tému IT vzdelávania na základných a stredných školách.

Súčasný pravicový extrémizmus a ultranacionalizmus na Slovensku
Informatické vzdelávanie optikou mladých

Výskumná štúdia o potenciálnych príležitostiach a hrozbách, ktoré prinášajú pre procesy demokracie moderné IT.

Spoločensko-politické podmienky, medzinárodný kontext, zdroje financovania, vzťah verejnosti.

Mladí ľudia v kyberpriestore – šance a riziká pre demokraciu
Občianska spoločnosť na Slovensku: Krízy, križovatky, výzvy

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore