ivo.sk
Projekty

Všetky | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998

Názov
"Alternatívna politika"? Vznik nových politických formácií v Strednej Európe: príčiny, faktory a dopady
"Alternatívna politika"? Vznik nových politických formácií v Strednej Európe: príčiny, faktory a dopady
"Slovenská cesta": Poučenie pre demokratov (i autokratov). Panelová diskusia v rámci 17. konferencie Fórum 2000
100 dní vlády M. Dzurindu
20 rokov samosprávnych krajov na Slovensku
25 rokov českej a slovenskej zahraničnej politiky
30 rokov od pádu komunizmu na Slovensku očami verejnosti: Zisky a straty nadobudnutej slobody
30 rokov Vyšehradskej štvorky: ako ju vidia občania
Ako presvedčiť obyvateľov východu a juhu Ukrajiny o výhodách európskej integrácie: Názory expertov a zahraničné skúsenosti
Ako to vidia mladí ?
Aktívne občianstvo a mimovládny sektor na Slovensku. Trendy a perspektívy
Aktívnym starnutím k posilneniu práv starších ľudí a k uplatneniu ich potenciálu
Aktuálne problémy Slovenska – január 1999
Aktuálne problémy Slovenska – jún 2002
Aktuálne problémy Slovenska – marec 2000
Aktuálne problémy Slovenska – november 2004
Aktuálne problémy Slovenska – október 1997
Aktuálne problémy Slovenska – september 2001
Aktuálne problémy Slovenska – september 2003
Analýza súčasného stavu a trendov vývoja občianskej spoločnosti na Slovensku
Assisting Democracy Building in Iraq
Awareness Rising about Anti-Discrimination Policies of the EU: Make the EU Action Programme to Combat Discrimination work
Boj proti antisemitským konšpiračným teóriám ako nástroju pre politickú mobilizáciu extrémistov (výskum, zvýšenie informovanosti, vzdelávanie)
Boj proti antisemitským konšpiračným teóriám ako nástroju pre politickú mobilizáciu extrémistov (výskum, zvýšenie informovanosti, vzdelávanie)
Boj s dezinformáciami a posilnenie verejnej debaty založenej na faktoch
Centrum excelentnosti pre výskum a rozvoj občianstva a participácie: zvládanie výziev 21. storočia (COPART)
Centrum excelentnosti pre výskum a rozvoj občianstva a participácie: zvládanie výziev 21. storočia (COPART)
Cesta krajín Vyšehradu do EÚ: Poučenie pre Ukrajinu
CSR a médiá. Legislatívne a praktické aspekty zobrazovania CSR aktivít v médiách
Cyklus diskusných relácií v STV - Fórum
Česká a slovenská spoločnosť po dvanástich rokoch samostatnosti
Dáme to! Úspechy, problémy a riešenia od mladých pre mladých
Dáme to! Úspechy, problémy a riešenia od mladých pre mladých
Demokratizácia a rozvoj občianskej spoločnosti na Taiwane
Desať rokov (spolu) v únii: Európa, Česko a Slovensko
Deti a rodičia v kyberpriestore
Digitálna gramotnosť na Slovensku 2018
Digitálna gramotnosť a trh práce
Digitálna gramotnosť na Slovensku
Digitálna gramotnosť na Slovensku 2007
Digitálna gramotnosť na Slovensku 2009 - Interaktívna mapa digitálnej [ne]gramotnosti
Digitálna gramotnosť na Slovensku 2011
Digitálna gramotnosť na Slovensku 2013
Digitálna gramotnosť na Slovensku 2015
Digitálna gramotnosť na Slovensku 2020
Digitálna gramotnosť na Slovensku 2022 v optike pandémie Covid-19
Digitálna priepasť v generačnej optike
Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov
e-Skills a trh práce na Slovensku
Ekonomické aspekty migrácie a integrácie migrantov z tretích krajín v prostredí Slovenska
Ekonomické aspekty migrácie a integrácie migrantov z tretích krajín v prostredí Slovenska
Ekonomické elity a korporatívna filantropia na Slovensku
Endorsing the Transatlantic Debate, Promoting Transatlantic Values, and Strengthening Euro-Atlantic Vector in Ukraine
Ethnicity in the City
EU Enlargement, NATO Enlargement and the Future of Transatlantic Relations
European Web Site on Integration
European Web Site on Integration
Európske voľby 2019 na Slovensku: súvislosti a výsledky
Evaluation of the Social Inclusion Policy Aimed at Reducing Long-Term Unemployment
Evaluácia činnosti Sekretariátu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity
Evaluácia sociálnej politiky zameranej na zníženie dlhodobej nezamestnanosti
Extrémizmus na Slovensku: nebezpečenstvo pre zjednotenú Európu a demokraciu
Extrémizmus vo verejnom diskurze a politických hnutiach strednej Európy
Financovanie politických strán na Slovensku
Historické vedomie v krajinách V4
Hlasy žien
Hodnotenie činnosti vlády SR
Identifikovanie bariér efektívnejšieho uplatňovania antidiskriminačnej legislatívy v prípade nezamestnaných
Ilko Kucheriv Democracy Partnership Programme (Program partnerstva demokracie Iľka Kučeriva)
Ilko Kucheriv Democracy Partnership Programme (Program partnerstva v oblasti demokracie Iľka Kučeriva)
Ilko Kucheriv Democracy Partnership Programme (Program partnerstva v oblasti demokracie Iľka Kučeriva)
Informatické vzdelávanie optikou absolventov základných a stredných škôl
Integračné politiky: Kto získava? Migrant Integration Policy Index 2015
Introducing Slovakia
IVO Barometer 2008
IVO Barometer 2009
IVO Barometer 2010
IVO Barometer 2011
IVO Barometer 2012
IVO Barometer 2013
IVO k parlamentným voľbám 2010
IVO k prezidentským voľbám
IVO k voľbám do Európskeho parlamentu
IVO Political Update 2005
IVO Political Update 2006
IVO Political Update 2007
Jazyková kompetentnosť ľudí na Slovensku: nemecký jazyk v porovnaní s inými jazykmi
Komparatívna analýza neliberálnych tendencií v krajinách V4
Krajina na križovatke
Kto hrá ruskú ruletu na Slovensku?
Kultúrna diverzita na Slovensku v kontexte pracovnej migrácie: trendy a výzvy pre verejnú politiku
Kvalifikovaná analýza a odporúčania pre politiky v oblasti antidiskriminácie a EÚ stratégia 2020
Kyberbezpečnosť očami internetovej populácie SR
Launching e-Governance in Slovakia: Empowering Citizens to Participate, Influence and Exercise Democratic Control
Liberálne strany v strednej a východnej Európe: slabosť a potenciál
Ľudský rozvoj Rómov
Medzinárodná výmena skúsenosti vo využívaní indikátorov integrácie
Migranti a migrantky na trhu práce v SR – identifikácia a prekonávanie bariér diskriminácie
Migrantky a platená práca v domácnostiach. Prípad Slovenska
Migrácia a V4: výzvy a príležitosti
Migrácia na Slovensku
Mimovládny sektor na Slovensku - problémy, skúsenosti, trendy
Míľniky slovenských dejín 20. storočia: “osmičkové“ a iné roky, historické vedomie občanov SR
Mladí Európania a Európanky bez hraníc
Mladí ľudia a EÚ
Mladí ľudia a EÚ
Mladí ľudia a riziká extrémizmu
Mladí ľudia v kyberpriestore – šance a riziká pre demokraciu
My rozhodneme.sk alebo 333 dobrých dôvodov prečo ísť voliť
Na ceste k rovnosti: Zvyšovanie povedomia a viacúrovňové posilňovanie občianskej spoločnosti a verejných aktérov v oblasti antidiskriminácie
Nations in Transit - Slovakia 1998
Nations in Transit - Slovakia 1999-2000
Nations in Transit - Slovakia 2001
Nations in Transit - Slovakia 2002
Nations in Transit - Slovakia 2003
Nations in Transit - Slovakia 2003
Nations in Transit - Slovakia 2004
Nations in Transit - Slovakia 2005
Nations in Transit - Slovakia 2006
Nations in Transit - Slovakia 2007
Nations in Transit - Slovakia 2008
Nations in Transit - Slovakia 2009
Nations in Transit - Slovakia 2010
Nations in Transit - Slovakia 2011
Nations in Transit - Slovakia 2012
Nations in Transit - Slovakia 2013
Nations in Transit - Slovakia 2014
Národný populizmus vs. inter-kultúrny dialóg na Slovensku: politické faktory a hodnoty
Názory ekonomických elít na aktuálne otázky vývoja slovenskej ekonomiky
Názory slovenskej a českej verejnosti na rozdelenie Česko-Slovenska a vznik samostatných štátov
Neautentické správanie v online priestore v krajinách V-4 počas rusko-ukrajinskej vojny
November 1989 na Slovensku: 20 rokov po ...
Nurturing Atlanticists in Central Europe: the Role of Media, Education, and Public Diplomacy
Občianska spoločnosť na Slovensku: Krízy, križovatky, výzvy
Občianska spoločnosť na Slovensku: Krízy, križovatky, výzvy
Obsahová analýza periodika Romano nevo ľil
Odborníci a verejnosť (v rámci generálneho projektu Slovenskí voliči a parlamentné voľby 2002)
Odpoveď na euroázijskú výzvu pre Východnú Európu
Odpoveď na euroázijskú výzvu pre Východnú Európu
Otvorenejšie Slovensko
Otvorenejšie Slovensko
Otvorené okná – Open windows
Parlamentné voľby na Slovensku 2010
Plus pre ženy 45+
Plus pre ženy 45+
Plus pre ženy 45+
Plus pre ženy 45+
Podpora dialógu v nových demokraciách
Podpora vzdelanosti a prístupu k informáciám: Slovensko 1996-2010 do škôl a knižníc
Politická participácia žien na Slovensku: možnosti a limity
Politická participácia žien: limity a možnosti v SR (2020)
Politické strany a otázky obrany a bezpečnosti
Pomoc Ukrajine pri zvyšovaní informovanosti predstaviteľov novinárskej obce o NATO
Pomoc Ukrajine pri zvyšovaní informovanosti verejnosti o NATO: skúsenosti Slovenska
Pomoc Ukrajine pri zvyšovaní informovanosti verejnosti o NATO: skúsenosti Slovenska II.
Populizmus a liberálna demokracia v strednej a východnej Európe
Posilňovanie občianstva v krajinách V4
Pravicový extrémizmus na Slovensku
Pravicový extrémizmus na Slovensku
Predčasné parlamentné voľby na Slovensku 2012: verejná diskusia o hodnotách otvorenej spoločnosti, integrite, občianskej participácii a európskej budúcnosti krajiny
Prítomní a predsa (ne)viditeľní? Kultúrna a sociálna integrácia cudzincov v lokálnej perspektíve
Prítomní a predsa (ne)viditeľní? Kultúrna a sociálna integrácia cudzincov v lokálnej perspektíve
Programové východiská politických strán
Projekcia zhubného autoritárskeho vplyvu: zraniteľné demokracie v ohrozenom priestore
Prvovoliči v spätnom zrkadle (v rámci generálneho projektu Slovenskí voliči a parlamentné voľby 2002)
Raxen 5
Raxen 6
Raxen_CC National Focal Points
Reforma verejnej správy – lokálna demokracia v názoroch verejnosti
Rodinné a rodové aspekty integrácie migrantov z tretích krajín
Rómovia pred parlamentnými voľbami 2002
Rómovia v rozširujúcej sa Európe: výzvy do budúcnosti. Analýza potrebnosti opatrení v rámci Rómskeho vzdelávacieho fondu
S dôverou v budúcnosť – Európska konferencia o demokracii
Skúmanie moderného antisemitizmu vo visegrádskych krajinách
Skúmanie moderného antisemitizmu vo vyšehradských krajinách
Skúmanie moderného antisemitizmu vo vyšehradských krajinách
Slobodné voľby 20 rokov po: lesk a bieda stredoeurópskeho sna
Slovakia 2012. Trends in Quality of Democracy
Slovakia to Afghanistan – Assisting in Building Democratic Institutions in a New State
Slovakia: Promoting Reform Policies
Slovenská justícia očami verejnosti, odborníkov a sudcov
Slovenská justícia očami verejnosti, odborníkov a sudcov
Slovenské parlamentne voľby 2020: nádej pre zmenu?
Slovenské súdnictvo očami verejnej mienky
Slovenskí voliči a parlamentné voľby 2002 – generálny projekt
Slovensko 2006. Súhrnná správa o stave spoločnosti
Slovensko 2006: verejná debata o hodnotách otvorenej spoločnosti a občianskej participácii
Slovensko 2007. Súhrnná správa o stave spoločnosti
Slovensko 2008. Súhrnná správa o stave spoločnosti
Slovensko 2009. Súhrnná správa o stave spoločnosti a trendoch na rok 2010
Slovensko 2010. Správa o stave spoločnosti a demokracie a o trendoch na rok 2011
Slovensko 2015
Slovensko v kľúčových medzinárodných výskumoch: dvadsať rokov premien spoločnosti
Slovensko volí 2009
Slovensko-maďarský občiansky dialóg
Slovensko: Parlamentné voľby 2002 a stav spoločnosti
Slovensko: tri desaťročia slobody a demokracie
Sociálne siete na Slovensku
Sociografické mapovanie rómskych komunít na Slovensku
Sociologický výskum cieľových skupín volebnej kampane 2002
Spoločenská zodpovednosť médií (prvá konferencia)
Spoločenská zodpovednosť médií - partnerské podujatie konferencie FORUM 2000
Sprievodná správa o národnej stratégii menšinovévého vzdelávania
Starší ľudia, ľudské práva a diskriminácia: kde sme a kam smerujeme
Starší vek a ľudské práva: silnejšia participácia, menej diskriminácie
Starší vek a ľudské práva: silnejšia participácia, menej diskriminácie
Stav, trendy, potreby a možnosti rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku
Stratégie slovenských domácností pri prechode na digitálne televízne vysielanie
Stredná Európa v zrkadle ruských médií
Súhrnná správa o Rómoch na Slovensku
Študentské voľby
Študentské voľby 2014
Štúdia európskych volieb 2004 (European Election Study 2004)
Štúdia – Princípy regionálnej politiky v súlade s Národným rozvojovým plánom s ohľadom na marginalizované skupiny rómskeho obyvateľstva
Tajomstvá z denníkov migrantov na okraji: viac inklúzie pre ľudí s medzinárodnou ochranou
Tajomstvá z denníkov migrantov na okraji: viac inklúzie pre ľudí s medzinárodnou ochranou
The Evaluation of Visegrad Countries’ Democratic Assistance Programmes
The Future of Enlarged NATO and European Union as Seen by Political Actors
Towards Gender Equality in Slovakia? (Emerging Plurality of “Gender Contracts” in the Period of Transition)
Transparentnosť volieb do miestneho zastupiteľstva v strednej a východnej Európe
Transparentnosť volieb do miestneho zastupiteľstva v strednej a východnej Európe
Transparentnosť volieb do miestneho zastupiteľstva v strednej a východnej Európe
Ukrainians Stand Behind Euro-Atlantic Values: Ignorance is not Bliss
Úloha mimovládnych organizácií v procese európskej integrácie
Únik mozgov - migračný potenciál mladých na Slovensku
Únos. Čierna diera demokracie
Veneta
Verejná mienka a ekonomické reformy (Widespread Pessimism and Reform Apathy in Transition Countries)
Visegrad Elections: Domestic Impact and European Consequences
Visegrádska spolupráca - ako ju vnímajú občania štyroch krajín
Vízia vývoja Slovenskej republiky do roku 2020
Vnímanie vyšehradskej spolupráce v krajinách V4
Vnímanie vyšehradskej spolupráce v krajinách V4
Volebné programy politických strán vo vybraných oblastiach
Volím Európu, volím budúcnosť
Voľby 1998: Výskum pre akciu (Research for Action.1998 Elections)
Využitie expertízy IVO na skvalitnenie obsahu výuky na vysokej škole
Využívanie zákona o slobodnom prístupe k informáciám
Výchova mládeže k občianskemu spolunažívaniu
Výskum cieľových skupín pre British Council
Výskum historického vedomia obyvateľov Slovenskej republiky
Výzvy novej propagandy a dezinformácie pre krajiny V4 a Východného partnerstva v meniacom sa prostredí
Vzťah mládeže k demokracii a európskej integrácii
Vzťah mládeže k demokracii a európskej integrácii
Vzťah poslancov Európskeho parlamentu z krajín strednej Európy k politike Ruskej federácie
Vzťah poslancov Európskeho parlamentu z krajín strednej Európy k politike Ruskej federácie a ďalších autoritárskych štátov
Vzťah poslancov Európskeho parlamentu z krajín strednej Európy k politike Ruskej federácie a ďalších autoritárskych štátov
Zaostrené na Bratislavu
Zaostrené na extrémizmus
Zber dát a monitoring ohrozenia v marginalizovaných komunitách
Zlepšovanie schopností a kompetencie občianskej spoločnosti pri ovplyvňovaní budúcnosti médií verejnej služby ako zdroja korektných informácií pre informované rozhodovanie, priestoru pre zvyšovanie citlivosti na prejavy populizmu a faktora sociálnej kohézie
Zvyšovanie informovanosti o diskriminácii a ľudských právach medzi aktérmi pracujúcimi so znevýhodnenými skupinami
Ženy ako relevantná cieľová skupina predvolebnej kampane MVO
Ženy vo svete informačných technológií

Videoaktuality

20 rokov krajskej samosprávy prinieslo rozmanité skúsenosti. Komplexná publikácia IVO a SK8.

Súčasný stav a vývoj v troch oblastiach významných z pohľadu spoločenskej transformácie.

20 rokov samosprávnych krajov na Slovensku 2001 - 2021
 Slovensko po troch desaťročiach slobody

Výskumná štúdia na aktuálnu tému migrácie mladých vzdelaných Slovákov. 

Výskumná štúdia o vplyve pandémie Covid-19 na zlepšenie digitálnych zručností dospelej populácie.

 Únik mozgov - migračný potenciál mladých na Slovensku
Digitálna gramotnosť na Slovensku 2022 v optike pandémie Covid-19

Výsledky reprezentatívneho výskumu názorov verejností v štyroch krajinách V4

Faktory ovplyvňujúce dvojstranné vzťahy Taiwanu s krajinami EÚ v strednej a východnej Európe.

V4 v názoroch verejnosti: skúsenosti a výzvy
Taiwansko-európska jeseň 2021: pohľad zo Slovenska

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore