ivo.sk
Digitálna gramotnosť na Slovensku 2009 – štart tretieho ročníka projektu

V druhom polroku 2009 odštartoval Inštitút pre verejné otázky v poradí už tretí ročník analyticko-monitorovacieho projektu Digitálna gramotnosť na Slovensku.

Výskumný projekt mapuje jeden z kľúčových predpokladov úspešnej transformácie na informačnú spoločnosť a znalostnú ekonomiku – pripravenosť širokých vrstiev obyvateľstva na používanie moderných informačných a komunikačných technológií (IKT).

V predchádzajúcich dvoch ročníkoch (v roku 2005 a 2007) poskytli výskumné údaje odpovede na také otázky a problémy ako:

 • Vnímanie významu a miesta IKT v bežnom živote človeka
 • Prístup a používanie IKT
 • Vybavenosť domácností modernou technikou
 • Adaptačné stratégie obyvateľstva v súčasnosti a budúcnosti
 • Údaje o úrovni digitálnej gramotnosti - Index digitálnej gramotnosti
 • Základné línie a hĺbka „digitálnej priepasti“ v spoločnosti
 • Digitálna gramotnosť a trh práce
 • Vnímanie politickej zodpovednosti za rozvoj informačnej spoločnosti
 • Postoje a využívanie elektronických služieb vo verejnej správe
 • Využívanie IKT ako prostriedku e-Demokracie

  Okrem štandardného mapovania úrovne digitálnej gramotnosti obyvateľstva, sa v roku 2009 projekt zameriava najmä na znevýhodnené sociálne skupiny obyvateľstva – teda na tých, ktorí sú digitálne negramotní alebo disponujú nízkou úrovňou tejto gramotnosti. Zámerom je vytvoriť praktický manuál či návod, ktorý by zjednodušil a zefektívnil prípravu projektov organizácií angažujúcich sa v oblasti rozvoja digitálnej gramotnosti alebo zlepšovania prístupu k moderným IKT – inými slovami potláčaním fenoménu „digitálnej priepasti“ v spoločnosti.

  Výstupom projektu bude okrem výskumnej správy tzv. Interaktívna mapa digitálnej [ne]gramotnosti, ktorá umožní:

  1. definovať rizikové sociálne skupiny obyvateľstva, ktoré sú v pozícii tzv. digitálnych loosers;
  2. identifikovať mieru adapability a motivácie rizikových sociálnych skupín;
  3. navrhnúť metódy, nástroje a podmienky, ktoré je potrebne vytvoriť pre pozitívny posun v motivácii, v zmene postojov, v správaní alebo návykoch týchto sociálnych skupín. 

  Tohtoročný projekt finančne podporili Nadačný fond Slovak Telekom, Hewlett-Packard Slovakia a Microsoft Slovakia. Jeho výsledky budú prezentované na prelome novembra a decembra 2009.


 • >> Späť na Aktuality

  Videoaktuality

  Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti a výsledky transformačného procesu.

  Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

  Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu
  Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie

  Výskumná štúdia zameraná na kľúčové oblasti digitálnej gramotnosti ľudí v preddôchodkovom a dôchodkovom veku.

  Výskumná reflexia kľúčových postojov internetovej populácie SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

   Digitálna gramotnosť 2023 - zaostrené na seniorov
  Kyberbezpečnosť 2023 - optikou internetovej populácie SR

  20 rokov krajskej samosprávy prinieslo rozmanité skúsenosti. Komplexná publikácia IVO a SK8.

  Publikácia prináša množstvo faktov
  z demografickej i ekonomickej štatistiky ako aj zo sociologických výskumov.

  20 rokov<br/>samosprávnych krajov<br/>na Slovensku 2001 - 2021
  Starší ľudia medzi nami. Kde sme, kam smerujeme

  Navštívte nás na Facebooku

  Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
  Design © 2006 Komplot
  Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
  Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


  tlačiťposlaťhore