ivo.sk
Fínski partneri slovenského rozvojového partnerstva „Plus pre ženy 45+“ diskutovali v Bratislave o starnutí populácie a o rovnosti príležitostí

IVO, Veľvyslanectvo Fínskej republiky a rozvojové partnerstvo "Plus pre ženy 45+"  pripravili na 15. novembra seminár "Fínsko – krajina, ktorá dbá o svoj ľudský potenciál". Seminár bol zorganizovaný pri príležitosti fínskeho predsedníctva EÚ. Na seminári vystúpili poprední fínski experti na otázky starnutia populácie a rovnosti príležitostí, Prof. Juhani Ilmarinen a Prof. Kaisa Kauppinen.

Profesor Juhani Ilmarinen predniesol príspevok pod názvom „Starnutie vo Fínsku: prečo a ako podporovať zamestnávanie starších pracovníkov“. Ilmarinen pôsobí na Fínskom inštitúte pre zdravie pri práci (FIOH). Je protagonistom dlhodobých výskumov a štúdií v oblasti starnutia a práce. Vyvinul index pracovnej schopnosti (Work Ability Index) a rozpracoval stratégie na podporu aktívneho starnutia a zamestnateľnosti starších pracovníkov, ktorá získala európsky ohlas. Publikoval početné odborné štúdie a články venované problematike pracovnej fyziológie, ergonómie, epidemiológie, pracovnej schopnosti a starnutia. Posledná z jeho šiestich kníh vyšla nedávno pod názvom Towards a Longer Worklife. Ageing and the Quality of Worklife in the European Union – 2006.

Profesorka Kaisa Kauppinen sa venovala súvislostiam medzi postavením a úrovňou rozvoja ľudského potenciálu žien vo fínskej spoločnosti. Kauppinen pôsobí na Fínskom inštitúte pre zdravie pri práci a je docentkou Katedry sociálnych vied Helsinskej univerzity. Stojí na čele rozvojového partnerstva MONIKKO, ktoré spolupracuje so slovenským rozvojovým partnerstvom „Plus pre ženy 45+“ v rámci Iniciatívy EQUAL Európskej únie. Je autorkou početných publikácií, v ktorých sa venuje otázkam rodovej rovnosti a jej plánovania; zlaďovania práce a rodiny; pracovných podmienok žien; zdravia žien pri práci; zamestnanosti v oblasti sociálnej starostlivosti. Podieľa sa na početných medzinárodných projektoch i programoch Európskej únie.Seminár upútal pozornosť pestrej zostavy záujemcov spomedzi diplomatov, pracovníkov centrálnych orgánov štátnej správy, osobností z mimovládnych organizácií, predstaviteľov akademických kruhov i rezortného výskumu, žurnalistov i študentov.

Na druhý deň 16. novembra obaja fínski hostia vystúpili na pracovnom seminári venovanom uplatňovaniu rodového hľadiska a plánovaniu rodovej rovnosti, ktorý v rámci rozvojového partnerstva „Plus pre ženy 45+“ zorganizovalo občianske združenie EsFem. Spolu s nimi sa o svoje bohaté praktické skúsenosti podelila popredná fínska expertka na plánovanie rodovej rovnosti a riaditeľka fínskej organizácie World of Management Sinikka Mustakallio. Na seminári sa zúčastnili členky Komisie pre rovnosť príležitostí žien a mužov pri KOZ, aktivistky viacerých mimovládnych organizácií venujúcich sa problematike žien a starších ľudí, ako aj ďalšie zainteresované osobnosti z mediálneho i výskumného prostredia.Úvodné slovo mali Rauno Viemerö, veľvyslanec Fínskej republiky, László Nagy, predseda Výboru NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien a Zora Bútorová, vedúca projektu „Plus pre ženy 45“ z Inštitútu pre verejné otázky.


Fínski hostia pozorne počúvajú. Sprava Juhani Ilmarinen, Kaisa Kauppinen a Sinikka Mustakallio.


Prof. Juhani Ilmarinen, guru fínskej verejnej politiky smerujúcej k lepšiemu využitiu potenciálu starších pracovníkov.


Ilmarinenova stratégia na podporu zamestnateľnosti starších pracovníkov poslanca László Nagya a riaditeľa spoločnosti Trexima Gézu Mihályho očividne zaujala.


Prof. Kauppinen sa vo svojej prednáške vrátila k počiatkom aktívnej účasti fínskych žien na politickom živote. Jednou z jej pozorných poslucháčok bola Zora Bútorová


... a ďalší poslucháči...


Fínsko-slovenská radosť zo spoločného podujatia. Sprava prezident IVO Grigorij Mesežnikov, Sinikka Mustakallio, Zora Bútorová (IVO), fínsky veľvyslanec Rauno Viemerö, Kaisa Kauppinen, Oľga Gyárfášová (IVO) a Juhani Ilmarinen.


16. novembra sa všetci traja fínski hostia zúčastnili na seminári, ktorý organizovalo združenie EsFem. Ako prvá prehovorila Adriana Mesochoritisová. Zľava Lucia Klačanská (EsFem), Adriana Mesochoritisová (EsFem), Juhani Ilmarinen, Zora Bútorová a Sinikka Mustakallio.


Sinikka Mustakallio poskytuje interview pre poslucháčov Slovenského rozhlasu.


Bratislava z Michalskej veže stojí za to. Zľava Sinikka Mustakallio, Zora Bútorová a Kaisa Kauppinen.>> Späť na Aktuality

Videoaktuality

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti a výsledky transformačného procesu.

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu
Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie

Výskumná štúdia zameraná na kľúčové oblasti digitálnej gramotnosti ľudí v preddôchodkovom a dôchodkovom veku.

Výskumná reflexia kľúčových postojov internetovej populácie SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

 Digitálna gramotnosť 2023 - zaostrené na seniorov
Kyberbezpečnosť 2023 - optikou internetovej populácie SR

20 rokov krajskej samosprávy prinieslo rozmanité skúsenosti. Komplexná publikácia IVO a SK8.

Publikácia prináša množstvo faktov
z demografickej i ekonomickej štatistiky ako aj zo sociologických výskumov.

20 rokov<br/>samosprávnych krajov<br/>na Slovensku 2001 - 2021
Starší ľudia medzi nami. Kde sme, kam smerujeme

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore