ivo.sk
Reforma verejnej správy – lokálna demokracia v názoroch verejnosti

Podporil: Nadácia Ekopolis a Centrum pre Filantropiu ETP-S Slovensko v rámci programu „Tvoja zem“ z prostriedkov Trust for Civil Society for Central and Eastern Europe

Trvanie projektu
: máj 2001- jún 2002

Projektový tím
: Oľga Gyárfášová, Marián Velšic, Jozef Majchrák

Spolupracujúce inštitúcie
: Agentúra FOCUS (terénny zber údajov)

Zámer
: Posilnenie spoločenskej podpory pre uskutočnenie reformy verejnej správy, presadenie základných prvkov vypracovanej koncepcie decentralizácie a modernizácie verejnej správy, zvýšenie úrovne informovanosti verejnosti o problematike verejnej správy a lokálnej demokracie. Východiskom pre tento cieľ bola realizácia reprezentatívneho sociologického prieskumu (máj 2001), spracovanie a analýza jeho výsledkov. Samotný výskum zisťoval: úroveň informovanosti občanov o jednotlivých aspektoch reformy verejnej správy, názory na možný vplyv reformy na riešenie konkrétnych problémov, úroveň participácie občanov, vnímanie aktérov lokálnej úrovne, identifikáciu s prirodzenými regiónmi Slovenska. Cieľové skupiny tvorili 4 skupiny recipientov podľa úlohy a vplyvu na rozhodovací proces reformy:

1. Všeobecná populácia SR (verejnosť)
2. Masovokomunikačné prostriedky (novinárska obec)
3. Mimovládne organizácie, zaoberajúce sa problematikou reformy verejnej správy
4. Politici a experti rozhodujúci o forme a spôsobe uskutočnenia reformy verejnej správy

Výstupy
:

Záverečná štúdia v podobe kapitoly Samospráva a decentralizácia v optike verejnej mienky v publikácii Reforma verejnej správy na Slovensku 1998-2002. Súvislosti, aktéri, voľby

Analýza výskumných zistení: Aktívny prístup k riešeniu lokálnych problémov ovplyvňuje postoje k reforme (5/2001)

Analýza výskumných zistení: Obyvatelia Slovenska sú najväčšmi hrdí na Európu a svoje mesto/obec (5/2001)

Analýza výskumných zistení: Reforma verejnej správy - pohľad verejnosti (6/2001)

Analýza výskumných zistení: Reforma verejnej správy nie je ľuďom ľahostajná, monotematická strana uverejnená v denníku SME, 11.6.2001

Interview pre celoslovenské, regionálne a zahraničné médiá>> Späť na Projekty

Videoaktuality

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti a výsledky transformačného procesu.

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu
Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie

Výskumná štúdia zameraná na kľúčové oblasti digitálnej gramotnosti ľudí v preddôchodkovom a dôchodkovom veku.

Výskumná reflexia kľúčových postojov internetovej populácie SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

 Digitálna gramotnosť 2023 - zaostrené na seniorov
Kyberbezpečnosť 2023 - optikou internetovej populácie SR

20 rokov krajskej samosprávy prinieslo rozmanité skúsenosti. Komplexná publikácia IVO a SK8.

Publikácia prináša množstvo faktov
z demografickej i ekonomickej štatistiky ako aj zo sociologických výskumov.

20 rokov<br/>samosprávnych krajov<br/>na Slovensku 2001 - 2021
Starší ľudia medzi nami. Kde sme, kam smerujeme

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore