Názov Autor
Informačné a komunikačné technológie Bella Tomáš
Charakter štátu, verejná správa a decentralizácia Nižňanský Viktor
Trh práce, zamestnanosť a zamestnateľnosť Morvay Karol
Krajiny spoločnej budúcnosti Gál Fedor
Životné prostredie Kazda Radovan
Národná identita, národná kultúra, národné záujmy Zajac Peter
Ľudské práva Kusý Miroslav
Ústavný a právny systém Pirošík Vladimír, Procházka Radoslav
Občianska spoločnosť Dostál Ondrej
Národnostné menšiny Vašečka Michal
Demografický vývoj , problémy rodiny, migrácia Vaňo Boris
Religiozita Vašečka Michal
Hľadanie hodnôt pre 21. storočie Gyárfášová Oľga, Krivý Vladimír, Velšic Marián
Zdravie a zdravotníctvo Pažitný Peter, Zajac Rudolf
Kvalita života Timoracký Marian
Slovensko na ceste neznáma? Gál Fedor, Gonda Peter, Kollár Miroslav, Mesežnikov Grigorij, Timoracký Marian, Zajac Peter
Médiá Kollár Miroslav
Kriminalita Holomek Jaroslav, Holcr Kvetoň
Fungovanie trhu a regulačné pôsobenie vlády Gonda Peter
Vzdelanie Bílik René, Šefránek Ján, Rosa Vladimír, Kraus Ivan
Súhrnná ekonomická výkonnosť a konkurencieschopnosť Gonda Peter
Slovensko ako križovatka globálnych výziev Gál Fedor
Politický systém Mesežnikov Grigorij
Vonkajšie bezpečnostné riziká Kmec Vladimír
Regionálny vývoj Kling Jaroslav