ivo.sk
 
Ak máte záujem o aktuálne informácie o aktivitách IVO, pošlite nám Váš e-mail
pošli
Všetky | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

výskum | 30.12.2007 | IVO
Dve tretiny občanov sú hrdé na to, čo Slovensko dosiahlo
Rady občanov hrdých na to, čo Slovensko dokázalo za predchádzajúce obdobie svojej samostatnosti, sú v súčasnosti oveľa širšie ako v roku 2003.

výskum | 28.12.2007 | IVO
Najdôveryhodnejšou inštitúciou ostáva prezident, vláda a parlament zaznamenali pokles
IVO uskutočnil ďaľší výskum názorov občanov na aktuálne spoločenské a politické otázky.

výskum | 27.12.2007 | IVO
Verejnosť je v názoroch na smerovanie spoločnosti rozdelená, optimisti už neprevažujú
Na kľúčovú „bilančnú“ otázku, či sa spoločnosť uberá správnym alebo nesprávnym smerom, odpovedá záporne 48 % občanov a kladne  44 %. Zvyšných 8 % sa k nej nevie vyjadriť.

správa | 21.12.2007 | IVO
IVO na „schengenskom“ otváraní hraníc v Šahách
Dňa 20. decembra 2007 sa Martin Bútora a Grigorij Mesežnikov zúčastnili v meste Šahy na podujatí “Bez hraníc – v mieri a priateľstve”, venovanom vstupu Slovenska a ďalších členských krajín EÚ do schengenského priestoru.

projekt | 17.12.2007 | IVO
Medzinárodný workshop IVO o atlanticizme v strednej Európe
Dňa 6. decembra 2007 Inštitút pre verejné otázky zorganizoval medzinárodný workshop Nurturing Atlanticists in Central Eastern Europe – a Neglected Territory?

projekt | 10.12.2007 | IVO
Workshop vo Varšave o liberálnej odpovedi na populizmus
Dňa 3. decembra 2007 sa vo Varšave uskutočnil workshop na tému Liberálne odpovede na populizmus.

výskum | 5.12.2007 | IVO
Väčšina ľudí nevidí dôvod na sprísnenie interrupčného zákona
Inštitút pre verejné otázky uskutočnil v rámci projektu Plus pre ženy 45+  výskum názorov na aktuálne otázky reprodukčného správania.

správa | 28.11.2007 | IVO
Slovenský príspevok do diskusie o politických stranách v nových demokraciách
Grigorij Mesežnikov sa zúčastnil na medzinárodnom sympóziu Parties, Party Systems and Democratization in Post-Dictatorial States vo Weimare.

správa | 28.11.2007 | IVO
Grigorij Mesežnikov na pražskej konferencii o populizme v strednej Európe
Dňa 22. novembra 2007 prezident IVO Grigorij Mesežnikov vystúpil na medzinárodnej konferencii Populizmus v strednej Európe.

správa | 23.11.2007 | IVO
Zora Bútorová na seminári zaostrenom na zamestnávanie starších pracovníkov
Staršie ženy a muži na trhu práce – čo ukazujú výskumy – tak znel názov príspevku Zory Bútorovej na odborno-aplikačnom seminári pod názvom „Tretia kariéra – zaostrené na zamestnávanie starších“, ktorý uskutočnila spoločnosť Trenkwalder.

projekt | 22.11.2007 | IVO
Nezamestnanosť a diskriminácia
Inštitút pre verejné otázky predstavil na tlačovej konferencii výsledky projektu Identifikovanie bariér efektívnejšieho uplatňovania antidiskriminačnej legislatívy v prípade nezamestnaných.

projekt | 19.11.2007 | IVO
Pomoc Ukrajine v procese integrácie: skúsenosti Slovenska
Na trase Odesa-Simferopol-Kijev putoval začiatkom novembra tím v zložení Oľga Gyárfášová (IVO), Ivo Samson (RC SFPA) a Robert Ondrejcsák (CENAA). V týchto troch ukrajinských mestách sa uskutočnili okrúhle stoly,  semináre a tréningy na tému Skúsenosti Slovenska na ceste euro-atlantickej integrácie.

výskum | 12.11.2007 | IVO - ITAPA
Občania online - elektronické služby verejnej správy očami občanov
IVO predsatvilo na medzinárodnom kongrese ITAPA výsledky najnovšieho výskumu názorov a postojov obyvateľstva k elektronickým službám verejnej správy.

správa | 11.11.2007 | IVO
Inštitút pre verejné otázky sa podieľal na vypracovaní správy PASOS pre Európsky parlament o rozvojovej pomoci nových členských krajín EÚ
Dňa 5. novembra 2007 Jeff Lovitt, výkonný riaditeľ PASOS (Policy Association for an Open Society) prezentoval v Európskom parlamente v Bruseli správu Nové výzvy Európskej politiky rozvojovej spolupráce pre nové členské krajiny.

správa | 11.11.2007 | IVO
IVO na medzinárodnej konferencii think-tankov v Berlíne
Martin Bútora sa zúčastnil v Berlíne na medzinárodnej konferencii think-tankov Common Foreign Policy Priorities towards an Open Society: Can Strategic Thinking Provide New Impetus towards Democratic Reform and Stability in the EU's Eastern Neighbours?

správa | 9.11.2007 | IVO
IVO na seminári MATRA o občianskej spoločnosti
Dňa 8. novembra 2007 prezident IVO Grigorij Mesežnikov sa v Bratislave zúčastnil na hodnotiacom seminári MATRA.

správa | 7.11.2007 | IVO
Ženy v bielom – príspevok Zory Bútorovej v najnovšom čísle časopisu OS
Najnovšie vydanie časopisu OS (Občianska spoločnosť), č. 5/2007, prináša reflexiu súčasnej situácie na Kube, do ktorej prispela aj Zora Bútorová článkom Vytrvalé ženy.

výskum | 18.10.2007 | IVO
Andreja Hlinku vníma verejnosť ako kontroverznú osobnosť
Inštitút pre verejné otázky uskutočnil výskum názorov verejnosti na historické osobnosti slovenských dejín a prijatie zákona o zásluhách Andreja Hlinku. Za zákon o jeho zásluhách by hlasovala iba štvrtina občanov.

správa | 17.10.2007 | IVO
Príspevok Martina Bútoru v októbrovom čísle časopisu Journal of Democracy
Októbrové číslo periodika Journal of Democracy, venuje osobitnú kapitolu súčasnej situácii v strednej a východnej Európe.

správa | 15.10.2007 | IVO
Martin Bútora vystúpil na konferencii v Rige „Európa na križovatke: agenda od Rigy po Bukurešť“
V dňoch 14. a 15. októbra sa v Rige konala konferencia Europe at the Crossroads: Agenda from Riga to Bucharest s účasťou vyše 120 politikov, bezpečnostných, ekonomických a vojenských analytikov ako aj diplomatov najmä z krajín EÚ a NATO.

správa | 12.10.2007 |
Výzvu na zastavenie stupňujúcej sa špirály národnej nevraživosti podporili aj členovia tímu IVO
Niekoľko členov tímu IVO podporilo výzvu Zastavme stupňujúcu sa špirálu národnej nevraživosti, ktorá vyslovuje znepokojenie z ohrozovania pokojného spolužitia medzi Slovákmi a Maďarmi i z nacionalistickej vulgarizácie politiky na Slovensku.

správa | 11.10.2007 | IVO
Príspevok k uchovávaniu pamäti o holokauste
Cieľom medzinárodnej konferencii Holokaust ako historický a morálny problém v minulosti a súčasnosti, ktorá sa v dňoch 10. - 12. októbra 2007 konala v Mojmírovciach pri Nitre, bolo predstaviť výsledky vedeckého výskumu holokaustu na Slovensku i v ďalších krajinách.

správa | 9.10.2007 |
Pražské Forum 2000 s účasťou Martina Bútoru na paneli o vzťahoch medzi EÚ a Ruskom
Témou tohoročnej konferencie Forum 2000, ktorá sa v dňoch 7. – 9. októbra 2007 konala už po jedenásty raz v Prahe, bola sloboda a zodpovednosť – v domácej i medzinárodnej politike, v médiách, v biznise.

výskum | 2.10.2007 | IVO a Cisco Slovakia
Digitálna gramotnosť na Slovensku 2007
IVO v spolupráci s Cisco Slovakia predstavujú ďalšie pokračovanie výskumného projektu, ktorý sa zameriava na mapovanie schopnosti a zručnosti obyvateľstva v práci s modernými technológiami ako sú počítače a internet.

správa | 28.9.2007 | IVO
IVO na neformálnej diskusii o slovensko-amerických vzťahoch
Čestný prezident IVO Martin Bútora, bol jedným z panelistov  na neformálnom diskusnom stretnutí na tému „Slovensko - americké vzťahy: z čoho vychádzajú, aké sú a čo od nich očakávame?“

správa | 24.9.2007 | IVO
Grigorij Mesežnikov referoval na slovensko-poľskom workshope o aktuálnom vnútropolitickom vývoji na Slovensku
Grigorij Mesežnikov sa zúčastnil v Bratislave na novinárskom workshope Poľsko – Slovensko – Európska únia: ekonomika a právo v médiách

správa | 14.9.2007 | IVO
IVO na konferencii Bieloruského inštitútu strategických štúdií v Kyjeve
Bielorusko čakajú zmeny, zhodli sa účastníci konferencie „K novej vízii Bieloruska“, ktorá sa v dňoch 10.-12. septembra konala v Kyjeve.

projekt | 7.9.2007 |
Transatlantické trendy 2007
Transatlantické trendy je každoročný výskum verejnej mienky skúmajúci názory Američanov a Európanov na otázky medzinárodnej politiky a transatlantických vzťahov.

správa | 7.9.2007 | IVO
IVO na XVII. Ekonomickom fóre v poľskej Krynici
Už po sedemnásty raz sa v poľských kúpeľoch Krynica zišlo Ekonomické fórum, známe ako „východoeurópsky Davos“.

správa | 4.9.2007 | IVO
IVO na stretnutí členov Visegrádskeho klubu v Poprade
Grigorij Mesežnikov sa zúčastnil na stretnutí členov Visegrádskeho klubu v Poprade

analýza | 30.7.2007 | IVO
e-Government na Slovensku 2007
Prvý zo série výstupov v rámci projektu zameraného na posilnenie vplyvu občanov a ich účasti na výkone demokratickej kontroly prostredníctvom moderných informačných a komunikačných technológií.

projekt | 15.7.2007 | IVO
IVO na Ukrajine
Začiatkom júla sa traja experti IVO – Martin Bútora, Oľga Gyárfášová a Grigorij Mesežnikov - zúčastnili viacerých podujatí na Ukrajine.

správa | 25.6.2007 | IVO
Prezident IVO na konferencii v Bratislave hodnotil činnosť slovenskej vlády
25. júna 2007 sa Grigorij Mesežnikov zúčastnil na konferencii 365 dní vlády sociálnej demokracie na Slovensku.

projekt | 20.6.2007 | IVO
Medzinárodný seminár o populizme
12.-13. júna sa v Bratislave konal seminár o populistickej politike v strednej a východnej Európe.

správa | 15.6.2007 | IVO
Prezident IVO o visegrádskej spolupráci na medzinárodnom televíznom festivale v Košiciach
14. júna 2007 prezident Inštitútu pre verejné otázky Grigorij Mesežnikov vystúpil na medzinárodnom televíznom festivale  Zlatý žobrák 2007 v Košiciach.

projekt | 20.5.2007 | IVO
Slovensko pre Afganistan: tlačová konferencia s afgánskymi hosťami
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch končí projekt „Slovensko pre Afganistan: Pomoc pri budovaní demokracie v novom štáte”

projekt | 18.5.2007 | IVO
Ženy 45+ na trhu práce: rod, vek a rovnosť príležitostí
Na pôde Českého centra sa pod záštitou IVO a rozvojového partnerstva Plus pre ženy 45+ uskutočnila 10. mája 2007 medzinárodná konferencia Ženy 45+ na trhu práce: rod vek a rovnosť príležitostí, na ktorej sa zúčastnili odborníčky a odborníci zo Slovenska, Fínska, Nemecka, Litvy a Českej republiky.

projekt | 18.5.2007 | IVO
Tu a teraz: sondy do života žien 45+
Druhá zo šiestich výskumných štúdií v rámci projektu IS EQUAL "Plus pre ženy 45+

projekt | 11.5.2007 | IVO
Evaluácia sociálnej politiky zameranej na zníženie dlhodobej nezamestnanosti – výskumná správa z projektu k dispozícii
Záverečná výskumná správa z projektu financovaného z Akčného programu EÚ na boj proti sociálnej exklúzii 2002-2006.

kniha | 13.4.2007 | IVO
Prvá monografická publikácia IVO v ruskom jazyku
Približuje ruskojazyčným čitateľom historické, vnútropolitické, ekonomické, socio-kultúrne a zahraničnopolitické súvislosti procesu transformácie spoločnosti po páde komunistického režimu.

správa | 2.4.2007 | IVO
Prezident IVO na medzinárodnom workshope o roli stredoeurópskych mimovládnych organizácií vo vývoji demokracie
V dňoch 29. – 30. marca 2007 sa prezident IVO Grigorij Mesežnikov zúčastnil v Prahe na medzinárodnom workshope Podpora zmeny.

správa | 2.4.2007 | IVO
Hostia z IVO v Žiline
Zahraničná politika a verejná mienka na Slovensku v roku 2006 boli hlavnými témami prednášky Martina Bútoru a Zory Bútorovej na pôde Žilinskej univerzity.

správa | 23.3.2007 | IVO
Analytik IVO M. Kollár prednášal v nitrianskom Rotary Clube
Spolueditor Súhrnnej správy o stave spoločnosti Slovensko 2006 Miroslav Kollár prednášal v pondelok 19. marca nitrianskym podniakteľom v tamojšej pobočke Rotary Clubu.

správa | 13.3.2007 | IVO
Oľga Gyárfášová z IVO získala cenu Žena roka 2006!
Programová riaditeľka Inštitútu pre verejné otázky Oľga Gyárfášová, sa ocitla medzi najúspešnejšími Slovenkami: získala ocenenie Žena roka 2006 v kategórii Médiá a komunikácia.

správa | 9.3.2007 | IVO
Inštitút pre verejné otázky udelil ceny za odbornosť, občiansky prínos a odvahu
Pri príležitosti desiateho výročia svojej existencie sa IVO rozhodlo oceniť osobnosti, ktoré vtlačili pečať uplynulému desaťročiu a pozitívne ovplyvňovali proces spoločenských premien na Slovensku.

správa | 8.3.2007 | IVO
IVO v Banskej Bystrici
Martin Bútora,spolueditor a spoluautor Súhrnnej správy Slovensko 2006, a Zora Bútorová, spoluautorka kapitoly o verejnej mienke, navštívili 5. marca 2007 Fakultu politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

kniha | 5.3.2007 | IVO
Príspevok IVO do publikácie Reclaiming Democracy: Civil Society and Electoral Change in Central and Eastern Europe
Prispeli sme do kolektívnej publikácie o podieli občianskej spoločnosti na politických zmenách v strednej a juhovýchodnej Európy za posledných desať rokov.

správa | 1.3.2007 | IVO
IVO v Trnave
Analytici IVO Miroslav Kollár a Marián Velšic prezentovali zistenia Súhrnnej správy 2006 na Filozofickej fakulte UCM v Trnave.

kniha | 28.2.2007 | IVO
Ženy, muži a vek v štatistikách trhu práce
Výskumá štúdia, ktorá prináša prehľadný súhrn štatistických dát o situácii žien a mužov vo sfére platenej práce, s dôrazom na vekovú skupinu nad 45 rokov.

správa | 28.2.2007 | IVO
IVO v Prešove
Grigorij Mesežnikov a Oľga Gyárfášová prednášali študentom Prešovskej univerzity a zúčastnili sa diskusného fóra prešovskej pobočky SFPA.

správa | 27.2.2007 | IVO
Autori publikácie Slovensko 2006. Súhrnná správa o stave spoločnosti v televízii TA3
Autori publikácie Slovensko 2006. Súhrnná správa o stave spoločnosti Martin Bútora, Grigorij Mesežnikov, Zora Bútorová a Karol Morvay rozprávali o vybraných témach v televízii TA3.

kniha | 14.2.2007 | IVO
Slovensko 2006. Súhrnná správa o stave spoločnosti
"Vlajková loď" medzi publikáciami IVO. Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch ponúka analytickú hĺbku a zároveň nadhľad pri hodnotení vývoja v konkrétnych oblastiach politického, ekonomického i spoločenského života na Slovensku.

správa | 5.2.2007 | IVO
Japonský profesor Tomonori Yoshizaki prednášal v Inštitúte pre verejné otázky
Dňa  31. januára 2006  sa v IVO uskutočnila prezentácia profesora Tomonori Yoshizaki: Súčasná zahraničná, bezpečnostná a obranná politika Japonska: základné smerovanie a nové výzvy.

správa | 30.1.2007 | SME
Keď „každý druhý“ je v skutočnosti „každý tretí“
Reakcia na sociologický výskum o sympatiách občanov k politickým stranám a hnutiam.

projekt | 26.1.2007 | IVO
Publikácia IVO o slovenskej ceste k demokracii vychádza v Minsku v bieloruštine
Pod titulom Славацкая надзея: досвед дэмакратычных трансфармацый. Браціслава - Мінск, 2006 vyšla v Minsku publikácia Slovenská nádej. Skúsenosti z demokratickej transformácie.

správa | 25.1.2007 | Slovak Press Watch
Analytici IVO medzi najcitovanejšími expertmi v slovenských médiách
Podľa aktuálnych údajov projektu Slovak Press Watch patria analytici IVO medzi pätdesiat najcitovanejších expertov na udalosti domácej politiky.

správa | 16.1.2007 | IVO
IVO vydáva novú publikáciu o parlamentných voľbách 2006
IVO nadväzuje na svoju tradíciu vydávania analytických kníh o voľbách v Slovenskej republike a vydáva už tretiu knihu o parlamentných voľbách, tentokrát pod názvom Slovenské voľby ’06. Výsledky, príčiny súvislosti.

Videoaktuality

Neprehliadnite aktuálnu výskumnú štúdiu o postojoch internetovej populácie k problematike kybernetickej bezpečnosti. 

Výsledky 15. ročníka výskumu digitálnej gramotnosti populácie SR.

Kyberbezpečnosť očami internetovej populácie SR
Digitálna gramotnosť na Slovensku 2020

Správa zo sociologického
výskumu názorov mladých
ľudí vo veku 15-19 rokov.

Publikácia obsahujúca 30 pojmov súvisiacich s občianskym spolunažívaním.

Občianske spolunažívanie <br/>očami tínedžerov
Spolu, či proti sebe? Čo ovplyvňuje naše spolužitie

Vnímanie Novembra 1989 a ponovembrových zmien občami Slovenska.

Priebeh eurovolieb 2019, výsledky a spoločensko-politické kontexty hlasovania slovenských občanov.

30 rokov po Nežnej revolúcii. Zisky a straty očami verejnosti
Európske voľby 2019 na Slovensku: výsledky a súvislosti

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore