ivo.sk
 
Ak máte záujem o aktuálne informácie o aktivitách IVO, pošlite nám Váš e-mail
pošli
IVO: Slovensko zaostáva v politickej participácii žien

Publikáciu Politická participácia žien na Slovensku: možnosti a limity, ako aj výsledky výskumu prezentovali Zora Bútorová, Oľga Gyárfášová a Marián Velšic

BRATISLAVA 8. novembra (SITA) - Podľa rodových štatistík Slovensko v porovnaní s ostatnými krajinami Európskej únie zaostáva takmer vo všetkých ukazovateľoch politickej participácie žien. Výskumy jasne dokumentujú, že slovenská verejnosť pokladá celkové postavenie a šance žien v našej spoločnosti za slabšie, prevažuje presvedčenie o ich znevýhodnení. Ženy sa stretávajú s najzávažnejšími problémami na trhu práce, najmä pri odmeňovaní. Aj také zistenia sa uvádzajú v novej publikácii Inštitútu pre verejné otázky Politická participácia žien na Slovensku: možnosti a limity, ktorú dnes prezentovali autori Zora Bútorová, Oľga Gyárfášová a Marián Velšic na tlačovej besede v Bratislave.

Publikácia predstavuje výsledky výskumu verejnej mienky na viaceré dôležité témy: aké sú najpálčivejšie problémy žien, aké sú ich šance na trhu práce a vo verejnom živote, v čom sú bariéry ich vyššieho zastúpenia v politike a čo by bolo potrebné spraviť na ich odstránenie. Ako na prezentácii uviedla sociologička a spoluautorka publikácie Oľga Gyárfášová, zastúpenie žien v top pozíciách v oblasti práce a politiky ostáva dlhodobo nedostatočné. "Slovensko v porovnaní v EÚ 28 zaostáva v zastúpení v Európskom parlamente, v Národnej rade SR, vo vláde, na čele VÚC a medzi poslancami VÚC, na čele miest a obcí, medzi komunálnymi poslancami, na čele parlamentných politických strán ako aj v riadení firiem. Výnimkou je len Najvyšší súd SR, kde majú ženy vyššie zastúpenie ako muži," vysvetlila.

Problémy žien v zamestnávaní sa vo výskume ukázali ako hlavné problémy žien, ktoré treba riešiť v prvom rade. "Myslí si tak 100 percent žien a 83 percent mužov. Nasledujú problémy so starostlivosťou o deti, rodinu či nerovnoprávne postavenie a diskrimináciu žien v spoločnosti," uviedla sociologička Zora Bútorová. Dodala, že grafy výskumu ukázali aj to, že šance žien sú slabšie, najvýraznejšie to vidno pri uchádzaní sa o vyššiu riadiacu funkciu či politickú pozíciu. To, že je nespravodlivé a nesprávne, že muži majú väčšie šance ako ženy, si myslí 36 percent žien a 14 percent mužov. "Nabáda to k tomu, aby sme argumentovali spoločnosti, že existuje rodová nespravodlivosť," podotkla Bútorová.

Publikácia približuje doposiaľ nespracovanú tému, aká je participácia mladých žien v kyberpriestore, ako sa správajú na internete a sociálnych sieťach. "Základné zistenia ukázali, že mladé ženy sú oproti mužom pasívnejšie pri priamej interakcii a komunikácii na politické témy a preferujú skôr participáciu z úzadia. Najčastejšie sa obmedzujú na čítanie príspevkov, názorov v diskusnej skupine, lajkovania statusov, prípadne sa zúčastňujú na elektronických hlasovaniach a anketách," priblížil výsledky výskumu sociológ Marián Velšic. "Z výskumu vyplýva, že výrazne dominujú muži nad ženami, keď ide o témy zahranično-politických vzťahov, korupciu, klientelizmus, ale aj alternatívne politické strany. Ženy viac sledujú tematiku environmentalizmu, migrácie či ľudských práv," vysvetlil.

Po bezmála tridsiatich rokoch je zrejmé, že situácia sa nezlepší automaticky, konštatovali autori. Nová publikácia IVO má ambíciu prispieť k tomu, aby sa otázky rodovej rovnosti dostali väčšmi do popredia verejného i politického diskurzu. Bútorová dodala, že verejnosť je priaznivo otvorená tomu, ako zvýšiť zastúpenie žien v politike a preto treba o tom hovoriť. Na priblíženie k želanému cieľu je podľa autorov dôležité nielen poznať existujúci stav, ale aj odbúravať predsudky a stereotypy.

Publikácia sa opiera o výskum, ktorý uskutočnila v júni agentúra FOCUS na vzorke 1 015 respondentov dospelej populácie Slovenska. Jej vydanie podporila Nadácia Hannsa Seidela, čím dala najavo, že otázky rodovej rovnosti považuje za dôležitú spoločenskú tému. Pre verejnosť je publikácia k dispozícii aj na webovej stránke Inštitútu pre verejné otázky.

SITA, 08.11.2018 

Videoaktuality

Ako vníma verejnosť historické míľniky a ich protagonistov a ako hodnotí našu novodobú históriu. 

Sociálno-ekonomické a vnútro- politické aspekty migrácie a integrácia migrantov vo V4.

Osudové osmičky<br/>vo vedomí slovenskej<br/>verejnosti
Phantom Menace. The Politics and Policies of Migration in Central Europe

Najpálčivejšie problémy žien, šance na trhu práce a bariéry vyššieho zastúpenia žien v politike.

Výskumná štúdia o hrozbách radikalizmu a extrémizmu u mladých ľudí.

Politická participácia žien na Slovensku: možnosti a limity
Mladí ľudia a riziká extrémizmu

Neprehliadnite najnovší prieskum o postojoch bežných ľudí k robotom a robotizácii spoločnosti.

Reprezentatívny výskum na tému IT vzdelávania na základných a stredných školách.

Digitálna gramotnosť na Slovensku 2018: Zaostrené na robotiku
Informatické vzdelávanie optikou mladých

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore