ivo.sk
 
Ak máte záujem o aktuálne informácie o aktivitách IVO, pošlite nám Váš e-mail
pošli
Posilňovanie občianstva v krajinách V4

Podporil: Medzinárodný vyšehradský fond

Trvanie projektu: apríl  – december 2017

Projektový tím:  Grigorij Mesežnikov (koordinátor projektu za Slovensko),  Zora Bútorová, Oľga Gyárfašová, Ján Bartoš.

Spolupracujúce inštitúcie: STEM, z.ú. - Ústav empirických výzkumů (Praha, Česká republika), vedúca organizácia projektu; partneri: Inštitút verejných otázok (ISP, Varšava, Poľsko), Political Capital Institute (Budapešť, Maďarsko) a Inštitút pre verené otázky (IVO, Bratislava, Slovensko).

Zámer: Zámerom medzinárodného tímu expertov z Českej republiky, Slovenska, Maďarska, Poľska je zmapovať úroveň aktívneho občianstva v jednotlivých visegrádskych krajinách a skúmať motiváciu jednotlivcov pri účasti na demokratickom procese.  Koncepcia projektu vychádza z predpokladu, že aktívne občianstvo úzko súvisí so  zdieľanými hodnotami, s existujúcim sociálnym kapitálom, s tým ako ľudia hodnotia svoje postavenie v spoločnosti z hľadiska realizácie práv, napĺňania svojich predstav o realizácii životných stratégií , interakcii so spoluobčanmi, s verejnou sférou (štátom a jeho inštitúciami, samosprávou, súdmi apod.)

Aktivity projektu sa sústredia na problematiku aktívneho občianstva v krajinách V4 v troch rovinách:

  1. Politické postoje a správanie občanov (volebná účasť, politická participácia, účasť na politickom procese,  členstvo v politických stranách, angažovanosť v protestných akciách a na iných manifestačných prejavoch, demonštráciách, miera spokojnosti  obyvateľstva s politickou reprezentáciou).
  2. Občianska spoločnosť a komunitné aktivity (členstvo v mimovládnych organizáciách rôzneho typu pôsobiacich v rôznych sférach spoločnosti na miestnej regionálnej, národnej, európskej a globálnej úrovni),
  3. Hodnoty (sloboda, demokracia, ľudské a menšinové práva, kultúrna rozmanitosť,  náboženská tolerancia a dialóg, občianske spolunažívanie).

Predmetom výskumu a diskusií bude otázka sociálnej súdržnosti ako faktor ovplyvňujúci aktívne občianstvo, vrátane občianskej participácie. Osobitná pozornosť realizačného ímu sa bude venovať solidarite, inkluzivite a rovnosti, predovšetkým v rovine ich dopadu na motivácie občanov zúčastňovať sa na verejných aktivitách.

Členstvo v Európskej únii má pre stredoeurópske krajiny mimoriadny význam – civilizačný,  bezpečnostno-geopolitický, hodnotový. Snaha patriť do spoločenstva slobodných a demokratických štátov, spojených hodnotami, na ktorých je budovaný model liberálnej demokracie,  bola silným motivačným faktorom v období  transformačných reforiem,  inštitucionalizácie a  konsolidácie demokracie po páde komunistických režimov.  Občania visegrádskych štátov vo svojej drvivej väčšine podporili  pohyb smerom k integrujúcej sa Európe.

Aktéri občianskej spoločnosti pritom zohrali v prístupovom procese nezastupiteľnú úlohu. Boli najpresvedčivejšími a najoddanejšími stúpencami zjednotenej Európy, v ktorej aktívne občianstvo zaujíma popredné miesto v systéme väzieb medzi obyvateľmi navzájom,  medzi obyvateľstvom,  verejnou sférou a inými sektormi spoločnosti.  Občianski aktivisti zdôrazňovali hodnotový základ EÚ.

Členstvo v EÚ je pre samotných aktérov občianskej spoločnosti v krajinách V4 výzvou, odpoveď na ktorú bude o to efektívnejšia a udržateľnejšia o čo vyššia bude miera občianskej participácie.

Aktivity a výstupy:

        Verejná diskusia o občianskej participácii (Praha, 18.1.2018): http://www.ivo.sk/8239/sk/aktuality/verejna-diskusia-o-obcianskej-participacii-v-prahe-

 


>> Späť na Projekty

Videoaktuality

Neprehliadnite aktuálnu výskumnú štúdiu o postojoch internetovej populácie k problematike kybernetickej bezpečnosti. 

Výsledky 15. ročníka výskumu digitálnej gramotnosti populácie SR.

Kyberbezpečnosť očami internetovej populácie SR
Digitálna gramotnosť na Slovensku 2020

Správa zo sociologického
výskumu názorov mladých
ľudí vo veku 15-19 rokov.

Publikácia obsahujúca 30 pojmov súvisiacich s občianskym spolunažívaním.

Občianske spolunažívanie <br/>očami tínedžerov
Spolu, či proti sebe? Čo ovplyvňuje naše spolužitie

Vnímanie Novembra 1989 a ponovembrových zmien občami Slovenska.

Priebeh eurovolieb 2019, výsledky a spoločensko-politické kontexty hlasovania slovenských občanov.

30 rokov po Nežnej revolúcii. Zisky a straty očami verejnosti
Európske voľby 2019 na Slovensku: výsledky a súvislosti

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore