ivo.sk
 
Ak máte záujem o aktuálne informácie o aktivitách IVO, pošlite nám Váš e-mail
pošli
Euroskeptici alebo fanúšikovia Európy?

Dňa 27. marca 2017 Inštitút pre verejné otázky zorganizoval v Bratislave okrúhly stôl na tému Európska mládež – skeptici alebo fanúšikovia? Účastníci podujatia, zastupujúci viaceré výskumné a vzdelávacie inštitúcie a mimovládne organizácie, diskutovali o zisteniach reprezentatívneho prieskumu, uskutočneného medzi mladými respondentmi v šiestich členských krajinách EÚ. Výsledky prieskumu prezentovala Oľga Gyárfášová, vedúca projektu, vybrané výskumné zistenia následne komentoval prezident IVO Grigorij Mesežnikov.

Reprezentatívny online prieskum verejnej mienky sa uskutočnil v rámci medzinárodného projektu na vzorke 3000 mladých ľudí vo veku 15 až 24 rokov v Rakúsku, Českej republike, Nemecku, Maďarsku, Poľsku a na Slovensku medzi 30. januárom a 13. februárom 2017. Prieskum bol uskutočnený pre Bertelsmannovu nadáciu v spolupráci s poľským Inštitútom pre verejné otázky (IPA, Varšava) agentúrou Kantar Public (500 respondentov vybratých za každú krajinu na základe výpočtov založených na štatistikách Eurostatu). Partnermi v ďalších krajinách boli Inštitút vied o človeku (IWM), Viedeň; Inštitút pre verejné otázky (IVO), Bratislava; Inštitút STEM, Praha a Political Capital, Budapešť.

Podľa zistení prieskumu, viac ako dve tretiny opýtaných (77 %) vo všetkých 6 krajinách považujú členstvo v EÚ za pozitívum. Najvyšší podiel priaznivcov je v Nemecku - viac ako tri štvrtiny (87 %) považujú EÚ za „dobrú vec“, nasleduje Rakúsko (77 %). Ale aj v krajinách Vyšehradskej štvorky, kde sa u vládnych predstaviteľov do určitej miery objavuje protieurópska rétorika, má EÚ mnoho mladých podporovateľov (Poľsko: 76 %; Slovensko: 70 %; Česká republika: 73 %; Maďarsko: 79 %). Slovensko má teda najväčší podiel mladých euroskeptikov (30 %).

Možnosť žiť a pracovať (66 %) a študovať (62 %) v iných krajinách EÚ je po mierovom spolužití druhým najviac ceneným prínosom EÚ. U mladých Nemcov je to spoločná európska snaha v boji proti klimatickým zmenám.

Mládež nielenže chce ostať v EÚ, ale ju chce aj zreformovať. Nemeckí a rakúski respondenti sa najsilnejšie vyslovili za podporu zotrvania v EÚ a za prácu na jej reformovaní (Nemecko: 77 %; Rakúsko: 71 %). Ani v krajinách V4 myšlienka odchodu z Únie nenachádza u mladých odozvu. Dokonca aj v Maďarsku dosahujú kladné postoje veľmi vysoké percentá: 65 percent mladých Maďarov, 64 percent poľskej a slovenskej mládeže a 60 % mladých Čechov by si zvolilo zotrvanie v EÚ a spoločné úsilie o jej reformu.

Pre výraznú väčšinu opýtaných (74 %) je islamský fundamentalizmus a terorizmus najväčším problémom, ktorému dnes EÚ čelí. Spomedzi šiestich skúmaných krajín, najväčšie obavy z islamského terorizmu (83 %) a migrácie (79 %) majú mladí ľudia v Poľsku. Aj mladí Nemci vidia terorizmus ako najväčšiu hrozbu (64 %). Avšak environmentálne znečistenie, klimatické zmeny a s tým spojené ekologické katastrofy (63 %), ako aj rastúci nacionalizmus a xenofóbiu v Európe (60 %) považujú za takmer rovnako veľké problémy.

Download

Tlačová správa v SR (pdf)

Prezentácia zistení SR (pdf)---

Pre viac informácií navštívte webstránku Bertelsmannovej nadácie Majority of young people in Central and Eastern Europe strongly backs the EU.

  >> Späť na Aktuality

Videoaktuality

Neprehliadnite aktuálnu výskumnú štúdiu o postojoch internetovej populácie k problematike kybernetickej bezpečnosti. 

Výsledky 15. ročníka výskumu digitálnej gramotnosti populácie SR.

Kyberbezpečnosť očami internetovej populácie SR
Digitálna gramotnosť na Slovensku 2020

Správa zo sociologického
výskumu názorov mladých
ľudí vo veku 15-19 rokov.

Publikácia obsahujúca 30 pojmov súvisiacich s občianskym spolunažívaním.

Občianske spolunažívanie <br/>očami tínedžerov
Spolu, či proti sebe? Čo ovplyvňuje naše spolužitie

Vnímanie Novembra 1989 a ponovembrových zmien občami Slovenska.

Priebeh eurovolieb 2019, výsledky a spoločensko-politické kontexty hlasovania slovenských občanov.

30 rokov po Nežnej revolúcii. Zisky a straty očami verejnosti
Európske voľby 2019 na Slovensku: výsledky a súvislosti

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore