ivo.sk
 
Ak máte záujem o aktuálne informácie o aktivitách IVO, pošlite nám Váš e-mail
pošli
Digitálna gramotnosť na Slovensku 2009

Inštitút pre verejné otázky (IVO) predstavil dnes v Bratislave výsledky tretieho ročníka projektu Digitálna gramotnosť na Slovensku, ktorého autorom je analytik IVO Marián Velšic. Projekt od roku 2005 mapuje jeden z kľúčových predpokladov úspešnej transformácie na informačnú spoločnosť a znalostnú ekonomiku – pripravenosť širokých vrstiev obyvateľstva na používanie moderných informačných a komunikačných technológií (IKT). Tohoročný projekt bol realizovaný vďaka podpore Nadačného fondu Slovak Telekom pri nadácii Intenda, spoločností Hewlett-Packard Slovakia a Microsoft Slovakia.

Podľa zistení z celoslovenského reprezentatívneho výskumu (na výberovej vzorke 1 134 respondentov starších ako 14 rokov) sa digitálna gramotnosť populácie v roku 2009 opäť zvýšila. Kým v roku 2005 predstavoval index digitálnej gramotnosti hodnotu 0,33 bodu, v roku 2007 hodnotu 0,37 bodu, v roku 2009 stúpol na 0,44 bodu. Inými slovami, digitálna gramotnosť populácie Slovenska nad 14 rokov dosahuje v súčasnosti 44 zo 100 možných bodov. Ak by sme rozdelili úroveň digitálnej gramotnosti na nízku, strednú a vysokú, tak Slovensko sa v priebehu štyroch rokov posunulo z nízkej na strednú úroveň.

„Tohoročný výskum potvrdil priaznivý trend najmä v schopnosti ľudí využívať počítač a internet na vzájomnú komunikáciu prostredníctvom elektronickej pošty, chatu, internetového telefonovania, diskusných fór alebo čoraz populárnejších sociálnych sietí. Na druhej strane vidno zlepšenia v tom, čo tvorí predpoklad tohto posunu – teda v zručnosti ovládať počítače a periférne zariadenia a v práci s rôznymi typmi softvéru. Významný posun sme zaznamenali aj v schopnosti pracovať s informáciami a službami vo virtuálnom priestore internetu či lokálnych počítačových sietí, ako napr. vyhľadávanie a sťahovanie informácií, registrácia a využívanie elektronických služieb. To bolo doposiaľ „achilovou pätou“ digitálnej gramotnosti,
hovorí autor projektu Marián Velšic.

Ďalší priaznivý trend sa ukázal v regionálnej optike. Kým ešte pred pár rokmi platilo v digitálnej gramotnosti rozdelenie na „Bratislavský kraj s nadpriemernou gramotnosťou verzus zvyšok Slovenska“, v súčasnosti niektoré regióny ako Banskobystrický a Žilinský začínajú Bratislavský kraj dobiehať. Za posledné štyri roky sa zlepšila tiež situácia v Košickom, Prešovskom a v Trnavskom kraji. Naopak, mierne zaostávajú Trenčiansky a Nitriansky kraj.

Na druhej strane pozorujeme negatívny trend – tzv. digitálne rozdelenie spoločnosti. Teda rozdelenie spoločnosti na tých, ktorí majú prístup k IKT a zodpovedajúcu úroveň digitálnej gramotnosti a tých, ktorí takýto prístup ani gramotnosť nemajú. Údaje z rokov 2005, 2007 a 2009 ukazujú, že digitálne rozdelenie spoločnosti sa postupne prehlbuje a naberá charakter roztvorených nožníc. „Na jednej strane stojí mladšia, vzdelanejšia, kvalifikovanejšia, sociálne silnejšia a mestskejšia časť populácie. Na druhej strane je to staršia, menej vzdelaná, nižšie kvalifikovaná, ekonomicky neaktívna (dôchodcovia, nezamestnaní), sociálne slabšia a vidiecka časť populácie. Kým prvá sa kontinuálne učí a zlepšuje, druhá takpovediac stojí na jednom mieste,“ konštatuje autor projektu Marián Velšic.

„Okrem štandardného mapovania úrovne digitálnej gramotnosti obyvateľstva sme sa preto zamerali predovšetkým na znevýhodnené sociálne skupiny obyvateľstva – teda na tých, ktorí sú digitálne negramotní alebo disponujú nízkou úrovňou tejto gramotnosti,“
dodáva Velšic. Praktickým výstupom je tzv. Interaktívna mapa digitálnej [ne]gramotnosti v podobe elektronickej aplikácie, ktorá má za úlohu jednoduchou a zrozumiteľnou formou poskytnúť relevantné informácie o tejto problematike, a tým zjednodušiť a zefektívniť prípravu projektov mimovládnych organizácií angažujúcich sa v oblasti informatizácie spoločnosti. Aplikáciu si môžete spustiť priamo z našich stránok alebo uložiť ako súbor do svojho počítača a následne spustiť.

Download / Spustenie: Interaktívna mapa digitálnej [ne]gramotnosti 

Download: Prezentácia výsledkov výskumu [PDF dokument, 480 KB]


 >> Späť na Aktuality

Videoaktuality

Neprehliadnite aktuálnu výskumnú štúdiu o postojoch internetovej populácie k problematike kybernetickej bezpečnosti. 

Výsledky 15. ročníka výskumu digitálnej gramotnosti populácie SR.

Kyberbezpečnosť očami internetovej populácie SR
Digitálna gramotnosť na Slovensku 2020

Správa zo sociologického
výskumu názorov mladých
ľudí vo veku 15-19 rokov.

Publikácia obsahujúca 30 pojmov súvisiacich s občianskym spolunažívaním.

Občianske spolunažívanie <br/>očami tínedžerov
Spolu, či proti sebe? Čo ovplyvňuje naše spolužitie

Vnímanie Novembra 1989 a ponovembrových zmien občami Slovenska.

Priebeh eurovolieb 2019, výsledky a spoločensko-politické kontexty hlasovania slovenských občanov.

30 rokov po Nežnej revolúcii. Zisky a straty očami verejnosti
Európske voľby 2019 na Slovensku: výsledky a súvislosti

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore