ivo.sk
 
Ak máte záujem o aktuálne informácie o aktivitách IVO, pošlite nám Váš e-mail
pošli
Jarmila Filadelfiová
Analytička

Tel. + 421-2-54 43 40 30
Fax + 421-2-54 43 40 41
jarmila@ivo.skAbstrakt

Vyštudovala sociológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1979). Do roku 1994 pracovala v Sociologickom ústave SAV a v období 1994-2006 ako samostatná výskumná pracovníčka na Medzinárodnom stredisku pre štúdium rodiny (od roku 2003 Stredisko pre štúdium práce a rodiny). Od marca 2006 pracuje v Inštitúte pre verejné otázky v Bratislave. Bola spoluriešiteľkou viacerých domácich a medzinárodných výskumov zameraných na problematiku demografického vývoja, rodiny a rodu či sociálnej politiky. Je autorkou a spoluautorkou viacerých odborných štúdií a knižných publikácií týkajúcich sa týchto tém, ako napríklad Ženy v politike (2000), Domáce násilie a násilie páchané na ženách v SR  (2003), Die partizipation von Frauen am politischen Leben in der Slowakei (2004), Populačný vývoj a štruktúra rodín (2004), Families in Slovakia (2004), Násilie páchané na ženách ako problém verejnej politiky.(2005), Demografický vývoj a rodina (2005).

Expertíza

 • reprodukčné správanie a demografický vývoj
 • rodina a rodinný život
 • sociálna ochrana a rodinná politika
 • rodové otázky a postavenie žien v spoločnosti
 • účasť žien a mužov v politike
 • domáce násilie a násilie páchané na ženách

Profesionálna prax

 • analytička, Inštitút pre verejné otázky, od 2006
 • samostatná výskumníčka, Stredisko pre štúdium práce a rodiny (predtým Medzinárodné stredisko pre štúdium rodiny), 1994 – 2006
 • výskumníčka, Sociologický ústav SAV, 1987 – 1994

 

Vzdelanie

 • Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 1979
 • študijný pobyt, Ústav filozofie a sociológie SAV v Bratislave, 1980 – 1983
 • ašpirantúra, Ústav filozofie a sociológie SAV v Bratislave, 1984 – 1986 (bez ukončenia)
 • externé doktorandské štúdium na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, Katedra politológie, od 2000

Účinkovanie v médiách

 

Domáce periodiká a médiá: Sme, Národná obroda, Hospodárske noviny, Pravda, Új Szó, Slovak Spectator, Formát, Emma, Slovenka, Dieťa

 


Vybrané publikácie

 • Filadelfiová, J.: Demografický vývoj a rodina. In: Szomolányi, S. (ed.): Spoločnosť a politika na Slovensku: Cesty k stabilite 1989-2004. Univerzita Komenského, Bratislava 2005.  
 • Bútorová, Z. – Filadelfiová, J. (ed.): Násilie páchané na ženách ako problém verejnej politiky. Inštitút pre verejné otázky, Bratislava 2005. 
 • Bodnárová, B. – Filadelfiová, J.: Zmeny v sociálnom systéme a úloha obcí. Bratislava, SŠPR 2005.
 • Filadelfiová, J.: Demografická situácia a správanie rodín vz. verejná politika v SR. Sociológia č. 5, ročník 37, 2005, s. 387-418.
 • Filadelfiová, J.: Families in Slovakia. In: Robila, M. (ed.): Families in Eastern Europe. Oxford, Elsevier 2004.
 • Cviková, J. – Filadelfiová, J.: Die Partizipation von Frauen am Politischen Leben in der Slowakei. In.: Hoecker, B. – Fuchs, G. (Hrsg.): Handbuch Politische Partizipation von Frauen in Europa. Band II: Die Beitrittsstaaten. VS Verlag fur Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2004.
 • Filadelfiová, J.: Poznávanie tretieho sektora na Slovensku: výsledky empirického prieskumu. In: Kelley, E. – Kostolanská, V. (ed.): Poznávanie tretieho sektora na Slovensku. Bratislava, S.P.A.C.E. 2004.
 • Bútorová, Z. – Filadelfiová, J. – Marošiová, L.: Ženské mimovládne organizácie: trendy, problémy, výzvy. In: Majchrák, J. – Strečanský, B. – Bútora, M. (ed.): Keď ľahostajnosť nie je odpoveď. Príbeh občianskeho združovania na Slovensku po páde komunizmu. Bratislava, Inštitút pre verejné otázky 2004.
 • Filadelfiová, J.: Populačný vývoj a štruktúra rodín. In: Kollár, M. – Mesežnikov, G. (ed.): Slovensko 2004: Súhrnná správa o stave spoločnosti. Bratislava, Inštitút pre verejné otázky 2004.
 • Bodnárová, B. – Filadelfiová, J.: Slovakia. In.: James J. Ponzetti, Jr. (ed.): International Encyclopedia of Marriage and Family. Second Edition, Volume 4,  Thomson Gale, New York 2003.
 • Bodnárová, B. – Filadelfiová, J.: Domáce násilie a násilie páchané na ženách v SR.. SŠPR, Bratislava 2003.
 • Filadelfiová, J.: Rovnosť príležitostí. In.: Mesežnikov, G. - Gyárfášová, O. - Kollár, M. (ed.): Slovenské voľby ´02. Výsledky, dôsledky, súvislosti. IVO, Bratislava 2003. 
 • Filadelfiová, J.: O ženách, moci a politike: úvahy, fakty a súvislosti. In: Cviková, J. – Juráňová, J. (ed.): Hlasy žien. Aspekt, Bratislava 2002.
 • Bodnárová, B. – Filadelfiová, J.: Domáce násilie na Slovensku. MSŠR, Bratislava 2002.
 • Filadelfiová, J. – Bútorová, Z. – Gyárfášová, O.: Ženy a muži v politike. In: Kollár, M. – Mesežnikov, G. (ed.): Slovensko 2002. Súhrnná správa o stave spoločnosti I. IVO, Bratislava 2002. 
 • Bútorová, Z. – Filadelfiová, J. – Gyárfášová, O. – Cviková, J. – Farkašová, K.: Ženy, muži a rovnosť príležitostí. In: Kollár, M. – Mesežnikov, G. (ed.): Slovensko 2002. Súhrnná správa o stave spoločnosti II. IVO, Bratislava 2002. 
 • Filadelfiová, J.: Ženy v politike. In.: Kvapilová, E. – Porubänová, S. (ed.): Nerovné cesty k rovnosti. MSŠR, Bratislava 2001.
 • Filadelfiová, J.: Demografický vývoj na Slovensku. In.: Mesežnikov, G. – Kollár, M. (ed.): Slovensko 2001: Súhrnná správa o stave spoločnosti. IVO, Bratislava 2001.
 • Filadelfiová, J. – Radičová, I. – Puliš, P.: Ženy v politike – výsledok tranzície verejnej politiky? S.P.A.C.E., BICFS, MPSVR SR, Bratislava 2000.
 • Bútorová, Z. – Filadelfiová, J. – Guráň, P. – Gyárfášová, O. – Farkašová, K.: Rodová problematika na Slovensku. In.: G. Mesežnikov – M. Ivantyšyn - T. Nicholson (ed.): Slovensko 1998-1999. Súhrnná správa o stave spoločnosti. IVO, Bratislava 1999.
 • Filadelfiová, J. – Guráň, P. – Šútorová, D.: Rodové štatistiky na Slovensku. MPSVR SR, SPACE, BICFS, Bratislava 1999.
 • Filadelfiová, J. – Guráň, P.: Rodina a demografická skladba spoločnosti. In.: Alnerová, Z. (ed.): Slovensko a deti ´99. Slovenský výbor pre UNICEF, Bratislava 1999.
 • Filadelfiová, J.– Guráň, P. (ed.): Rodina a dedina. Úryvky zo života v strede Európy. Bratislava, MSŠR 1998.
 • Filadelfiová, J.– Guráň, P.: Vidiecka rodina 90. rokov: hodnoty a stratégie. In.: Radičová, I. (ed.): Vieme čo odmietame a vieme čo chceme? Životné stratégie občanov SR. Bratislava, Nadácia S.P.A.C.E. 1997.
 • Filadelfiová, J.– Guráň, P.: Demografické trendy a rodina v postkomunistických krajinách Európy. Bratislava, MSŠR 1997.
 • Guráň, P.– Filadelfiová, J.: Familie und Lebensverhältnisse in der Slowakei – gegenwärtige Situation und Vorgeschichte. In.: Glatzer, W. (Hg.): Lebensverhältnisse in Osteuropa. Prekäre Entwicklungen und neue Konturen. Frankfurt /New York, Main/ Campus Verlag 1996.
 • Filadelfiová, J.– Guráň, P.- Ritomský, A.: Atlas obcí Slovenska podľa rodinných a demografických charakteristík. Bratislava, MSŠR 1996.
 • Filadelfiová, J.: Natality Processes in Slovakia. In.: Piscová, M. (ed.): Family in Slovakia in Figures and Commentaries. Bratislava, Institute of Sociology SAS 1995.
 • Guráň, P., - Filadelfiová, J. Ritomský, A.: Lokálna typológia rodinného správania na Slovensku. Sociológia č.1-2, ročník 27, 1995, s. 39-45.

Iné aktivity

 

 • členka Expertnej skupiny pre prevenciu násilia páchaného na ženách a v rodinách pri Rade vlády SR pre prevenciu kriminality
 • členka Komisie pre Audit Rodina a práca (ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny)
 • členka Koordinačnej komisie pre Výskumné demografické centrum

Videoaktuality

Reprezentatívny výskum na tému IT vzdelávania na základných a stredných školách.

Zámerom publikácie je poskytnúť komplexnejší pohľad na fenomén migrácie na Slovensku.

Informatické vzdelávanie optikou mladých
Otvorená krajina alebo nedobytná pevnosť? Slovensko, migranti a utečenci

Spoločensko-politický kontext, miera dopytu po pravicovom extrémizme, predstavitelia a program.

Zámerom publikácie je poskytnúť komplexnejší pohľad na fenomén migrácie na Slovensku.

Súčasný pravicový extrémizmus a ultranacionalizmus na Slovensku
25 rokov V4 očami verejnosti

Výskumná štúdia o potenciálnych príležitostiach a hrozbách, ktoré prinášajú pre procesy demokracie moderné IT.

Spoločensko-politické podmienky, medzinárodný kontext, zdroje financovania, vzťah verejnosti.

Mladí ľudia v kyberpriestore – šance a riziká pre demokraciu
Občianska spoločnosť na Slovensku: Krízy, križovatky, výzvy

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore